Acces la resurse electronice

CNCS

Consiliul National al Cercetarii Stiintifice


Consiliul National al Cercetarii Stiintifice (CNCS) este un organism consultativ al Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice (MENCS), fara personalitate juridica, care  isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Legii nr.1/2011 privind educatia nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.324/2003, cu modificarile si completarile ultarioare.

CNCS are misiunea de a sprijini MENCS, precum si Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare (ANCSI), in coordonarea, finantarea si monitorizarea si evaluarea activitatilor de cercetare stiintifica din Romania in conformitate cu Strategia Nationala de Cercetare-Dezvoltare-inovare (SNCDI 2014-2020).

 


Secretariatul tehnic al CNCS este asigurat de UEFISCDI.
 


 

In perioada ianuarie 2015 - noiembrie 2016 secretariatul tehnic al CNCS a fost asigurat de ANCSI.

 

 


In perioada martie 2011 - aprilie 2013 activitatea CNCS a fost desfasurata conform OMECTS 3794/02.03.2011

Secretariatul tehnic al CNCS a fost asigurat de UEFISCDI.

 
Site CNCS: www.cncs-nrc.ro


(articol actualizat in: 25/1/2017)
Trimite pe email