Acces la resurse electronice

Organigrama


Institutia isi desfasoara activitatea potrivit structurii organizatorice:

  Director General    
     
  Director General Adjunct (2)    
     
  Compartiment audit public intern    
     
  Compartiment Secretariat    
     
  Directia de Finantare si Evaluare Institutionala   Serviciul Finantarea Invatamantului Superior
   
      Biroul Program Sustinerea Performantei Institutionale
 
     

Compartimentul analiza date institutionale si secretariat CNSPIS

 
       
  Directia Programe de Cercetare si Dezvoltare a Resurselor Umane   Serviciul Administrarea Programelor de Cercetare Exploratorie
   
      Compartimentul Administrarea Programelor de Dezvoltare a Resurselor Umane
 
      Compartimentul Administrarea Programului Capacitati
 
       
  Directia Programe de Dezvoltare si Inovare   Serviciul Administrarea Programului Parteneriate in Domenii Prioritare
   
      Compartimentul Administrarea Programelor de Inovare
 
       
  Directia Buget, Finante, Resurse Umane, Administrativ   Serviciul Financiar-Contabil
   
      Compartimentul Resurse Umane
 
      Compartimentul Administrativ
 
       
  Directia Secretariate Consilii  

 

 

Biroul Secretariatului CNATDCU

Conform OMENCS nr. 3482/24.03.2016 activitatea CNATDCU este asistata din punct de vedere tehnic de catre un secretariat tehnic aprobat prin ordin al ministrului.

   
     


 Biroul Secretariatului Procesului Bologna

In conformitate cu reglementarile specifice ale Spatiului European al Invatamnatului Superior, incepand cu data de 1 iulie 2012 Secretariatul Procesului Bologna a fost preluat de catre Armenia: http://www.ehea.info/contact.aspx

 
      Biroul Scientometrie si Biblioteci Universitare
 
       
  Serviciul Relatii Internationale si Implementare Proiecte
   
  Serviciul Informatica si Infrastructura Suport
   
  Compartiment Juridic, Armonizare Legislativa si Contencios
   
  Compartiment Comunicare si Relatii Publice
   

UEFISCDI este condusa administrativ de un director general ajutat de doi directori generali adjuncti si 5 directori de directii, iar functional de un comitet de monitorizare format din cate un membru al fiecarui consiuliu (CNCS, CNFIS, CNSPIS, CNBU, CEMU).


(articol actualizat in: 29/8/2016)
Trimite pe email