Acces la resurse electronice

European Economic Area - EEA (Romania-Norvegia)

Mecanismul financiar SEE 2009 - 2014


Spatiul Economic European (SEE) a fost creat in 1994, ca o zona de Liber Schimb intre Comunitatea Europeana (CE) si Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneste Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) si 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda si Liechtenstein), intr-o piata interna bazata pe libera circulatie a marfurilor, persoanelor, serviciilor si capitalurilor.

In urma procesului de negociere ce a avut loc intre Romania si statele donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtenstein) in perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012, au fost concluzionate prevederile Memorandumului de Intelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, document ce stabileste cadrul de cooperare si permite implementarea eficienta a asistentei financiare acordate.

Potrivit Memorandumul de Intelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, incheiat intre 3 dintre statele donatoare AELS si Romania, una din ariile de program se adreseaza cercetarii stiintifice "Research within priority sectors". Responsabili pentru implementarea acestui program sunt Ministerul Educatiei Nationale (MEN), in calitate de Operator de program (PO) si Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI), in calitate de Agentie de implementare (IA).

Obiectivul programului: stimularea cercetarii bazate pe cunoastere in Romania

Atingerea obiectivului acestui program se realizeaza prin finantarea proiectelor de cercetare-dezvoltare-inovare de tip Joint Research Projects - tip JRP.
 

Competitie 2013

 

Persoane de contact:

Monica Cruceru
E-mail: eeagrants@uefiscdi.ro
Telefon: 021 - 308 05 61

Marius Mitroi
E-mail: eeagrants@uefiscdi.ro
Telefon: 021 - 302 38 59

 


 

 


Trimite pe email