Acces la resurse electronice
Trimite pe email


Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) functioneaza potrivit OG nr.62/1999 aprobata cu modificari prin Legea nr.150/2000 si  OUG 74/2010.

 

  • Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului OMECTS nr. 4864/16.08.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a statului de functii si a organigramei Unitatii Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
     
  • Contractul institutional incheiat intre MENCS (ANCSI) si UEFISCDI privind realizarea serviciilor de conducere a programelor din PNCDI  II
     
  • Contractul institutional incheiat intre MENCS (ANCSI) si UEFISCDI privind realizarea serviciilor de conducere a programelor din PNCDI  III

 


(articol actualizat in: 29/6/2016)
Trimite pe email