Este deschisa cea de-a 6-a competitie
de propuneri de proiecte transnationale ERA-NET  in domeniul Micro si Nano-tehnologiilor (MNT)!

 

Proiectul ”From Micro-and Nanoscale Science to New Technologies for Europe – MNT-ERA.NET” continua sa incurajeze transmiterea de propuneri de cercetare-dezvoltare comercializabile ce se adreseaza tuturor domeniilor micro si nanotehnologiilor, incusiv procese de productie si tehnologii.
In cadrul MNT-ERA.NET incepind cu apelul transnational 2006 si pina in prezent, in urma celor 5 competitii de succes, sunt finantate 98 de proiecte.

In cadrul apelului transnational 2011, un accent deosebit va fi pus pe următoarele aplicaţii:

 

In afara de cele prezentate trebuie strict luat in considerare focalizarea ariilor tematice pentru fiecare program regional/national in parte.

Ce tipuri de proiecte sunt de asteptat?

Termenul limita pentru trimiterea prepropunerilor : 05 Aprilie 2011, orele 17:00:00 (ora locala Brussels)

Pentru mai multe informatii accesati paginile de internet: http://www.mnt-era.net/call2011 si ERA-NET Calls.

 

State si Regiuni participante la acest apel (se pastreaza denumirea in engleza):

Austria, Belgium (Walloon Region), Finland, France, France(Région Midi-Pyrénées), Germany, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain(Basque Country), Sweden, Switzerland, Turkey.

Pot aplica pentru finantare consortii de cel putin doi parteneri din doua tari/regiuni participante diferite. Consortiile pot cuprinde atiti parteneri cit sunt necesari
Partenerii din tari/regiuni care nu sunt membre MNT-ERA.NET pot participa doar cu fonduri proprii.

Programul de Finantare pentru Partenerii Romani: Parteneriate in Domenii Prioritare,  prin Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI).
Bugetul alocat pentru acest apel: 1.500.000 Euro pentru proiecte cu o durata maxima de 36 luni.
Partenerii romani trebuie sa respecte prevederile Hotaririi de Guvern Nr. 551/2007 si trebuie sa fie validati (culoare verde) in Registrul Potentialor Contractori (RPC). ACEASTA ESTE O CONDITIE DE ELIGIBILITATE !

Mai multe detalii despre eligibilitatea beneficiarilor de finantare si linii directoare pentru pregatirea si trimiterea propunerilor sunt disponibile pe pagina de internet a proiectului: http://www.mnt-era.net/call2011

Pentru mai multe informatii despre conditiile romanesti de finantare consultati ”Ghidul pentru aplicanti” in pagina de  Downloads .

Persoana de contact:

Corneliu TRISCA-RUSU
E-mail : ctrisca2002@yahoo.com

sau

Speranta RASAN
e-mail: speranta_rasan@cnmp.ro