ERA-Net NEURON
Network of European Funding for Neuroscience Research

 

 

Este deschis cel de-al 4-lea apel transnational
pentru propuneri de proiecte in parteneriat international,
in cadrul proiectului ERA-NET NEURON

Termenul limita pentru trimiterea pre-propunerilor :
9 Martie 2011, ora 23 :59:00 (GMT+1:00)

Obiectivul apelului este de a sustine cercetarea multinationala, colaborativa prin proiecte de cercetare care abordeaza probleme importante referitoare la bolile cerebrovasculare.

Tematica de cercetare a proiectelor poate cuprinde atat cercetarea fundamentala a mecanismelor fiziopatologice implicate in accidentele cerebrovasculare, diverse forme de ischemie cerebrala, tulburari cognitive induse de patologia vasculara cerebrala, precum si concepte noi de investigare, tratament si recuperare.

Finantarea prin ERA-Net NEURON doreste sa promoveze cercetarea multi-disciplinara si sa incurajeze propuneri transnationale de cercetare care combina cercetarea fundamentală si clinice.

Propunerile de cercetare trebuie sa acopere cel putin unul dintre urmatoarele domenii:
a) cercetarea fundamentala cu privire la patogeneza si etiologia bolilor cerebrovasculare. Aceasta poate include dezvoltarea de resurse si tehnologii inovative sau partajate. Relevanta cercetarii bolii trebuie sa fie clar indicata.
b) cercetare pentru a dezvolta noi strategii pentru diagnoza timpurie, terapie, si proceduri de reabilitare pentru bolile cerebrovasculare.

Proiectele pot include, de exemplu, identificarea, caracterizarea si validarea biomarkerilor, dezvoltarea tehnologiilor inovative, generarea de sisteme de modele noi, mecanisme de declin cognitiv, creier-imun-interactiune, neuroprotectie, remediere si regenerare creier. Studiile clinice sunt eligibile pana in punctul de demonstrare a conceptului.
Componentele individuale ale cererilor comune ar trebui sa fie complementare si sa contina idei noi, ambitioase. In plus ar trebui sa existe o valoare adaugata evidenta pentru finantarea colaborarii, nu doar a proiectelor individuale.

Competitia se desfasoara in doua etape: pre-propunerea de proiect depusa pana la data de 9 martie 2011 urmeza sa fie evaluata de evaluatori internationali, si in functie de rezultat se vor selecta proiectele care vor depune forma finala care va fi evaluata si finantata sau nu in functie de rezultat. 

Participanti:
Participantii la propuneri de proiect pot fi grupuri de cercetare din universitati (sau alte institutiide invatamant superior), spitale, institute publice de cercetare, societati comerciale, in special intreprinderi mici si mijlocii.

Numarul minim de parteneri este trei, iar numarul maxim este cinci, din cel putin trei din urmatoarele tari participante la competitie: Austria, Canada (Québec), Finlanda, France, Germania, Israel, Italia, Luxembourg, Polonia, Romania si Spania. Pot participa si alte state cu conditia asigurarii suportului financiar a componentei nationale a proiectului.

Finantare:
Finantarea proiectelor selectate se va face din bugetul de proiecte prevazut de fiecare unitate nationala finantatoare iar Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) va finanta proiectele de cercetare ale partenerilor romani ce participa la aceasta competitie, daca proiectele vor fi acceptate pentru finantare.

Programul de Finantare pentru partenerii romani:  Parteneriate in Domenii Prioritare, Aria tematica ”Sanatate”

Bugetul alocat pentru acest apel: 600.000 Euro pentru proiecte cu o durata de maxima de 36 luni

Activitatile de Cercetare-Dezvoltare finantabile sunt cele specifice programului Parteneriate in Domenii Prioritare: cercetare fundamentala, precompetitiva, aplicativa, productie de serie, introducere pe piata.
Procentul de finantare : 50-100% depinzind de tipul de activitate de cercetare si tipul de institutie conform schemei de ajutor de stat.

Eligibilitate:
Institutiile eligibile pentru finantare, universitati (sau alte institutiide invatamant superior), spitale, institute publice de cercetare, societati comerciale, in special intreprinderi mici si mijlocii, toti partenerii romani trebuie sa respecte prevederile Hotaririi de Guvern Nr. 551/2007 si trebuie sa fie validati (culoare verde) in Registrul Potentialor Contractori (RPC). ACEASTA ESTE O CONDITIE DE ELIGIBILITATE !

Pentru mai multe informatii accesati paginile de internet: http://www.neuron-eranet.eu/ si ERA-NET Calls.

Pentru mai multe informatii despre conditiile romanesti de finantare consultati ”Ghidul pentru aplicanti” in pagina Downloads .

Persoana de contact:

Prof. univ. dr Leon ZAGREAN,
Tel .021 312 08 80.
E-mail: leon_zagrean@cnmp.ro

Speranta RASAN,
e-mail: speranta_rasan@cnmp.ro