Proiecte EUREKA CLUSTER

 

 

Proiecte în cadrul  CLUSTERELOR EUREKA

Clusterele sunt iniţiative strategice EUREKA care reunesc reprezentanţi ai mediului de afaceri european implicaţi în activităţi de cercetare-dezvoltare.
Asocierea se face pe termen lung si semnificativ strategic in domeniile vizate.
Clusterele includ un număr mare de participanţi, cei mai mulţi făcând parte dintre cele mai reprezentative companii europene care dezvolta tehnologii generice de importanţă cheie pentru competitivitatea Europeană.
Gruparea este făcută pe domenii tematice, organizaţiile create fiind independente în organizarea activităţilor exploratorii privind constituirea de parteneriate, având Secretariate proprii prin intermediul cărora se fac propunerile de proiecte şi se face evaluarea ştiinţifică şi de piaţă a acestora.
Proiectele se depun la Secretariatele clusterelor în conformitate cu calendarul apelurilor acestora utilizând formularele şi modalităţile de depunere specifice fiecărui cluster.
Proiectele sunt aprobate de clustere ca urmare a unor proceduri care implica o evaluare din partea unor experţi internaţionali, şi primesc o recunoaştere (label) care le permite să fie acceptate la finanţarea naţională a participanţilor fără a se face o evaluare suplimentara.
CLUSTERELE EUREKA îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:


TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR
CATRENE (2008-2012)
EURIPIDES
(2006-2013)
ITEA 2
(2006-2014)

ENERGIE
EUROGIA+ (2008-2013)    
APĂ
ACQUEAU (2010-2015)

TEHNOLOGII DE FABRICAŢIE
MF.IND (2008-2013)

COMUNICAŢII 
CELTIC (2003-2011) 

Beneficiarul contractului de finanţare: este agentul economic coordonator al consorţiului naţional implicat în derularea proiectului.
Tipul instituţiilor eligibile pentru finanţare : IMM-uri, Industrie în parteneriat cu universităţi publice şi private, institute de cercetare, organizaţii de cercetare.
Toţi partenerii români care beneficiază de finanţare de la buget trebuie să fie atestaţi/acreditaţi pentru activităţi de cercetare .
ACEASTA ESTE O CONDIŢIE DE ELIGIBILITATE !

maxim 50% din valoarea activităţilor eligibile dar nu mai mult de 500.000 lei/an , cu respectarea Schemei de ajutor de stat N542/2007 C2007(6545).
Activităţile care se finanţează sunt cele de dezvoltare experimentală precompetitivă.
Proiectele se finanţează din fondurile naţionale ale fiecărui stat participant in proiect. Proiectul este aprobat după obţinerea finanţării în ţările participante.

 Inovare Modulul Cooperare Europeană în cadrul Inţiativei EUREKA (UEFISCDI)

O durată de maxim 36 luni , finanţarea se face o singură dată chiar dacă proiectul internaţional durează mai mult.

Evaluarea în vederea acceptării la finanţarea naţională se face în cadrul Secretariatelor CLUSTERELOR. Cele mai multe clustere au planificate două Apeluri de depunere proiecte pe an.
Lista de proiecte evaluate este aprobată de Clustere, finanţarea se face prin UEFISCDI după confirmarea statutului de proiect CLUSTER.
La contractare trebuiesc anexate: formularul CLUSTER al propunerii de proiect internaţional şi acordul internaţional de colaborare între entităţile participante la proiect.

Proiectele tip CLUSTER sunt proiecte incluzând participanţi din cel puţin două ţări membre.
Rezultatele sunt produse, procese sau servicii cu impact semnificativ în sectorul lor.
Printr-un proiect tip CLUSTER, partenerii dezvoltă noi tehnologii, convin asupra drepturilor de proprietate intelectuală şi construiesc parteneriate care pătrund pe noi pieţe.
Companiile mari, grupurile de cercetare academice, universităţile sau alte organizaţii publice, pot participa, în funcţie de reglementările de finanţare regionale/naţionale.
Componenta consorţiului trebuie să fie eficientă ca mărime în scopul de a realiza obiectivele propuse.
Parteneriatul internaţional: este constituit din minim două entităţi rezidente în minimum două state membre ale Iniţiativei EUREKA, membre ale EUROSTARS.
Pentru a beneficia de o informare eficientă privind dezvoltarea propunerii de proiect se recomandă menţinerea contactului cu  EUREKA NPC (Coordonatorul National de Proiecte), dl. Vasile LUNGU sau cu EUREKA Deputy NPC, dl. Ovidiu ALUPEI-COJOCARIU.
State si Regiuni participante la Iniţiativa EUREKA (denumirea în engleză):
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom,
Macedonia (FYROM), Monaco, Russian Federation, Ukraine,

Fiecare ţară participantă are reguli proprii de eligibilitate şi limitări ale fondurilor acordate.
Mai multe informaţii despre Iniţiativa EUREKA  
Mai multe detalii privind eligibilitatea beneficiarilor de finanţare şi informaţii privind pregătirea şi trimiterea pre-propunerilor sunt disponibile la adresa:
Modulul 5 INOVARE – Cooperare Europeana EUREKA - EUROSTARS,

 

Persoana de contact:
Dr.ing. Ovidiu ALUPEI-COJOCARIU
EUREKA Deputy NPC
e-mail: ovidiu.alupei@gmail.com


4th CALL
Call opening: 18 January 2011 (Project Outlines, PO)
Call closing: 27 May 2011 (Full Proposals, FP)
Projects start:    From 01 January 2012 onwards


Call Launch                                             November 23rd, 2010
Closing Date for PO Submission                  January 17th, 2011
TEC Consensus meeting                             February 21st, 2011
Closing Date for FPP Submission                 April 11th, 2011
TEC Consensus meeting                             June 7th, 2011
COUNCIL Labelling meeting                         June 8th, 2011
Hearing                                                    June 16th, 2011

 
Call 6 opens 15 Feb 2011
The PO Preparation Days 2011 will be held in in Paris on 15 & 16 February.
Registration is CLOSED.


Call 06 Launch: Dec. 1st 2010.
Submission deadline for Projects Outlines (PO): Feb. 09, 2011 by 17h00
PO Hearings: Feb. 22, 2011, in Eilat Israel
PO evaluation results were communicated by Feb. 28th, 2011
Submission deadline for Full Projects Proposals (FPP): May 10, 2011 by 17h00
FPP evaluation: May 25th, 2011, in Oslo Norway
FPP Evaluation results will be communicated by May 30th, 2011


Call launched on 1st February 2011
Celtic-Plus has launched its first Call in 2011 for the submission of full proposals.
A second call be launched 1st July 2011 (Autumn call).
The new two-call process shall speed up the launch of new projects by reducing the overall duration from call start to project launch by 6 to 9 months Call submission dates in 2011:

  • Spring call: 9 May 2011
  • Autumn call: 10 October 2011

New proposals or project ideas are discussed at the Celtic-Plus Proposer's Day / Celtic-Plus Event


15 July 2010 - the 2nd MF.IND Call is now open                                                        

The Second Call of MF.IND cluster is now open. The two-step call is open for the Submission of Project Outline (PO) proposals from 15 July 2010 to 2 November 2010.

http://www.eurekanetwork.org/image/image_gallery?uuid=6d62e369-1e9f-4e5c-9313-6f869a1ccd61&groupId=10137&t=1275990526216
3rd Call is now open.
Project Proposals must be submitted online before the 21st February. The two selected topics are
 A. "Sustainable Wastewater Treatment"
 B. "Follow Up Call - Membrane Technologies & Real Time System Management"