Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Scop:
Sprijinirea tinerilor cercetători, doctori în ştiinţe, pentru crearea sau consolidarea propriei echipe de cercetare şi a unui program de cercetare independent.
Identificator compeţitie: PN-III-P1-1.1-TE-2019
91.833.675
RON
19.539.000
EUR
Fonduri totale
898
Proiecte depuse
212
Proiecte finanţate
Statistici
Repartizarea geografică pe judeţe a proiectelor depuse după instituţia gazdă

Culoarea judeţelor -> numărul de proiecte depuse în judeţ (după judeţul instituţiei coordonatoare)


Pachet documente necesar decontării - 2020
Documentele se vor completa on-line în platforma de contractare, www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, pusă la dispozitie de către Autoritatea Contractantă.
Documentele de raportare generate de platforma, în urma validării de către ofițerul de proiect, semnate, se vor transmite exclusiv în format electronic. Acestea se vor încărca în platformă, în secțiunea dedicată, în perioada 07 - 10 decembrie 2020.
Documentele în original se păstrează și vor fi transmise ulterior.Informare
Ca urmare a finalizării procesului de contractare a proiectelor tip TE 2019, au rămas libere 11 poziţii pe domeniile: Științe Inginerești (3); Ştiinţa materialelor (1); Ştiinţele pământului (1); Biologie şi Ecologie (1); Sănătate (1); Ştiinţe sociale (2); Ştiinţe economice (1); Ştiinţe umaniste (1).
Prin adresa MEC nr. 10166/15.02.2021 a fost aprobată la finanţare o listă suplimentară de proiecte TE, din domeniile Științe Inginerești (3); Ştiinţele pământului (1); Ştiinţe sociale (2); Ştiinţe economice (1). Acceptarea la finanţare s-a realizat în funcţie de punctajul obţinut.
Pentru domeniile Ştiinţa materialelor; Biologie şi Ecologie; Sănătate; Ştiinţe umaniste, în care a rămas câte o singură poziţie liberă disponibilă au existat mai multe proiecte cu acelaşi punctaj (inclusiv pe criterii) si astfel nu au putut fi departajate.

Pentru contractarea proiectelor aprobate la finantare in lista suplimentara se va aplica acelaşi principiu ca la contractarea proiectelor TE acceptate la finanțare, astfel bugetul fiecarui proiect a fost recalibrat cu o diminuare de 18.100 lei (aprox. 755 lei/lună de proiect).
Contractarea proiectelor se va face utilizând platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, după încheierea etapei de negociere.
Listă proiecte
INFORMARE:

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5723/12.10.2020 a fost aprobată, suplimentarea bugetului competiției 2019 pentru Programul 1 - Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare - dezvoltare, Subprogramul 1.1 Resurse umane - “Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente” – tip TE. Bugetul total alocat permite finanţarea celor 51 proiecte din lista de rezervă, aprobată în urma finalizării competiţiei 2019.
Pentru contractarea proiectelor aprobate în lista de rezervă se va aplica acelaşi principiu ca la contractarea proiectelor TE acceptate la finanțare, astfel bugetul fiecarui proiect din lista de rezervă a fost recalibrat cu o diminuare de 18.100 lei (aprox. 755 lei/lună de proiect).
Contractarea proiectelor din lista de rezervă se va face utilizând platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro/EVoC.


Bugetul competiției (70.000.000 lei) permitea finanțarea a aprox. 155 proiecte (rata medie de success de 17,67%, la nivelul fiecărui domeniu). Aplicarea strictă a acestei rate de succes nu a fost posibilă deoarece, la limita finanțării, au existat proiecte cu același punctaj ce nu au putut fi departajate (inclusiv scorul pe criterii a fost egal). Astfel, s-a luat decizia de a fi acceptate la finanțare toate proiectele ce s-au regăsit în această situație, cu încadrarea în bugetul competiției. Prin urmare rata medie de succes a crescut la 18,50% (ex. domeniul Matematică, fără această decizie, rata de succes ar fi fost de 12,50%). Bugetul total solicitat, de cele 163 proiecte propuse la finanțare, era de 72.945.999 lei, față de 70.000.000 lei buget disponibil.
Cu avizul CNCS, și cu aprobarea MEC, bugetul fiecărui proiect a fost recalibrat cu o diminuare de 18.100 lei (aprox. 755 lei/lună de proiect).


Prin Adresa nr. 10915/29.07.2020, MEC a aprobat lista proiectelor TE acceptate la finanțare, respectiv Lista de rezervă a proiectelor TE.

Lista proiectelor acceptate la finanțare:

NOTĂ:
Inițierea contractării se va face on-line, in platforma https://uefiscdi-direct.ro/EVoC/, după finalizarea etapei de negociere.
În urma afișării rezultatelor preliminare, pentru Proiectele de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente 2019, au fost primite 100 de contestații.

Lista contestațiilor este disponibilă aici.

Rezultate preliminare:

Raportul final de evaluare este disponibil în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.

Contestaţiile se pot transmite, în perioada 9 - 11 iunie 2020, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro.

Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură considerate neconforme cu precizările din pachetul de informaţii. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.
Lista experților care au participat la procesul de evaluare - competiția PD 2019 și TE 2019 - se găsește aici.

Informare 04 iunie 2020

În data de 02 iunie 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiect din domeniul "ȘTIINTE UMANISTE"
În data de 03 iunie 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiect din domeniul "ȘTIINȚE SOCIALE"

Informare 29 mai 2020

În data de 22 mai 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiect din domeniul "BIOLOGIE ȘI ECOLOGIE"
În data de 25 mai 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiect din domeniul "ȘTIINȚE ECONOMICE"
În data de 26 mai 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiect din domeniul "ȘTIINȚELE PĂMÂNTULUI"
În data de 28 mai 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiect din domeniul "FIZICĂ"
Informare 21 mai 2020

În data de 18 mai 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiect din domeniul"SĂNĂTATE"
În data de 20 mai 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiect din domeniul "ȘTIINȚE INGINEREȘTI"
Informare 15 mai 2020

Etapa de evaluare individuală a fost finalizată. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale, pentru ultimele proiecte, au fost transmise către Directorii de proiecte. Până pe 18 mai 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
În data de 11 mai 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiect din domeniul"CHIMIE"
În data de 13 mai 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiect din domeniul "ȘTIINȚELE VIEȚII APLICATE ȘI BIOTEHNOLOGII"
În data de 15 mai 2020 a avut loc şedința de panel pentru propunerile de proiect din domeniul "ȘTIINȚA MATERIALELOR"

Informare 08 mai 2020

Au fost alocate toate cele 2.643 fișe individuale de evaluare, din care 2.639 sunt finalizate
Etapa de evaluare individuală a mai fost finalizată pentru încă 16 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte, până pe 11 respectiv 12 mai 2020 se primesc punctele de vedere ale acestora legate de evaluare.
În data de 08 mai 2020 au avut loc şedințele de panel pentru propunerile de proiect din domeniile "MATEMATICĂ" și "INFORMATICA" .

Informare 05 mai 2019

Data estimativă pentru afișarea rezultatelor preliminare este 10 iunie 2020.

Informare 04 mai 2020

Au fost alocate toate cele 2.643 fișe individuale de evaluare, din care 2.628 sunt finalizate
Etapa de evaluare individuală a mai fost finalizată pentru încă 25 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte, până pe 7 respectiv 8 mai 2020 se primesc punctele de vedere ale acestora legate de evaluare.

Informare 30 aprilie 2020

Până în prezent au fost alocate în total 2.643 fișe individuale de evaluare, din care 2.607 sunt finalizate
Etapa de evaluare individuală a mai fost finalizată pentru încă 24 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte, până pe 5 respectiv 6 mai 2020 se primesc punctele de vedere ale acestora legate de evaluare.

Informare 27 aprilie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.640fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.597.
Etapa de evaluare individuală a mai fost finalizată pentru încă 15 proiecte. Fișele de evaluare concatenate, cu cele trei evaluări individuale, pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte. În perioada 27 - 29 aprilie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 24 aprilie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.637 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.594.
Etapa de evaluare individuală a mai fost finalizată pentru încă 6 proiecte. Fișele de evaluare concatenate, cu cele trei evaluări individuale, pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte. În perioada  23 - 27 aprilie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
A fost pimtă aprobată de MEC Lista 10 cu 7 potențiali evaluatori validați.

Informare 21 aprilie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.635 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.587.
Etapa de evaluare individuală a mai fost finalizată pentru încă 24 proiecte. Fișele de evaluare concatenate, cu cele trei evaluări individuale, pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte. În perioada 21- 23 aprilie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 14 aprilie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.630 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.543.
Etapa de evaluare individuală a mai fost finalizată pentru încă 46 proiecte. Fișele de evaluare concatenate, cu cele trei evaluări individuale, pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte. În perioada 14 - 16 aprilie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 08 aprilie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.623 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.542.
Etapa de evaluare individuală a mai fost finalizată pentru încă 66 proiecte. Fișele de evaluare concatenate, cu cele trei evaluări individuale, pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte. În perioada 08 - 10 aprilie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
A fost pimtă aprobată de MEC Lista 9 cu 33 potențiali evaluatori validați.

Informare 06 aprilie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.601 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.537

Informare 01 aprilie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.570 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.511.
Etapa de evaluare individuală a mai fost finalizată pentru încă 84 proiecte. Fișele de evaluare concatenate, cu cele trei evaluări individuale, pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte. În perioada 02 - 06 aprilie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.
A fost aprobată de MEC Lista 8 cu 59 potențiali evaluatori validați.

Informare 26 martie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.567 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.481.
Etapa de evaluare individuală a mai fost finalizată pentru încă 132 proiecte. Fișele de evaluare concatenate, cu cele trei evaluări individuale, pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte. În perioada 26 - 30 martie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 24 martie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.564 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.458.

Informare 17 martie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.537 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.370.

Informare 13 martie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.510 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.301.

Informare 10 martie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, astfel în acest moment sunt alocate, ținând cont și de refuzurile primite, 2.397 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.228.
Etapa de evaluare individuală a mai fost finalizată pentru 159 proiecte. Fișele de evaluare concatenate, cu cele trei evaluări individuale, pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte. În perioada 11 - 13 martie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 03 martie 2020

A fost efectută o nouă alocare/realocare experți, fiind alocate încă 102 fișe individuale de evaluare.
În acest moment sunt alocate, ținand cont și de refuzurile primite, 2.343 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 2.047.

Informare 25 februarie 2020

În data de 24 februarie 2020 a fost efectută o nouă alocare/realocare experți, fiind alocate încă 82 fișe individuale de evaluare.
În acest moment sunt alocate, ținand cont și de refuzurile primite, 2.241 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 1.965.
Etapa de evaluare individuala a fost finalizata pentru 277 proiecte. Fișele de evaluare concatenate cu cele trei evaluări individuale pot fi vizualizate de către Directorii de proiecte. În perioada 25 - 27 februarie 2020 se primesc punctele de vedere ale Directorilor de proiecte legate de evaluare.

Informare 19 februarie 2020

În data de 18 februarie 2020 a fost efectută o nouă alocare/realocare experți, fiind alocate încă 199 fișe individuale de evaluare.
În acest moment sunt alocate 2.161 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 1.911.
Lista 7 cu 199 potențiali evaluatori validați de CNCS a fost aprobată MEC în 18 februarie

Informare 13 februarie 2020

In acest moment sunt alocate, ținand cont și de refuzurile primite,1.962 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 1.881.
Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS) a mai validat potențiali evaluatori, astfel:
Lista 5 cu 298 potențiali evaluatori validați de CNCS a fost aprobată MEC în 11 februarie iar Lista 6 cu144 potențiali evaluatori în 13 februarie 2020.

Informare 7 februarie 2020

În data de 6 februarie 2020 a fost efectută o nouă alocare/realocare experți, în acest moment sunt alocate 1.963 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 1.760.

Informare 4 februarie 2020

În acest moment sunt alocate, ținand cont și de refuzurile primite, 1.938 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 1672.

Informare 30 ianuarie 2020

Până în prezent au fost alocate 1.944 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 1.547.
A fost transmisă MEC spre aprobare Lista 5 cu 298 potențiali evaluatori validați de CNCS pentru PD 2019 și TE 2019.

Informare 23 ianuarie 2020

În data de 21 ianuarie 2020 a fost efectută o nouă alocare/realocare experți, fiind alocate încă 197 fișe individuale de evaluare.
Până în prezent au fost alocate 1.951 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 1.337.

Informare 17 ianuarie 2020

În data de 13 ianuarie 2020 a fost efectută o nouă alocare/realocare experți, fiind alocate încă 246 fișe individuale de evaluare.
Până în prezent au fost alocate 1.764 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 652.

Informare 10 ianuarie 2020

Pentru Proiectele de cercetare postdoctorală - PD 2019 și Proiectele de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - TE 2019, Consiliul Național pentru Cercetare Științifică (CNCS) a validat pînă în prezent 977 potențiali evaluatori, astfel:
  • 28 noiembrie 2019 o primă lista cu 410 potențiali evaluatori;
  • 09 decembrie 2019- Lista 2 cu 332 potențiali evaluatori;
  • 23 decembrie 2019 - Lista 3 cu 145 potențiali evaluatori;
  • 8 ianuarie 2020 - Lista 4 cu 90 potențiali evaluatori.
În data de 12 decembrie 2019 a fost iniţiat procesul de evaluare. Până în prezent au fost alocate 1.537 fișe individuale de evaluare, din totalul necesar de 2.643 fișe, din care sunt finalizate 263.
Rezultate finale privind procesul de verificare a eligibilităţii - TE 2019Rezultate preliminare privind procesul de verificare a eligibilităţii - TE 2019

Lista propunerilor de proiecte*

Contestaţiile referitoare la neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite de către directorii de proiect, prin e-mail la adresa proiecteTE@uefiscdi.ro, sau prin fax la nr. 021/311.59.92 sau direct la sediul UEFISCDI (Str. Mendeleev 21-25, etajul 6, camera 617, sector 1, București) în perioada 11- 13 Noiembrie 2019.
Orice contestaţie sau document transmis în afara intervalului stabilit nu se va lua în considerare.

*Dacă documentele lipsă/incomplete nu se transmit la UEFISCDI în perioada 11- 13 Noiembrie 2019, propunerile de proiecte în cauză sunt declarate Neeligibile.
Lista propunerilor de proiecte depuse este disponibilă aici
Propunerea de proiect

Declaraţii:
(se completează, se semnează, se ştampilează şi se încarcă în platforma de depunere, scanate în format .pdf)
Întrebări frecvente

Calendarul competiției

Informaţii utile:
  • Termenul limită de transmitere a propunerilor de proiecte este 15 octombrie 2019, ora 16:00.
  • Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă disponibilă, din 30 august 2019, la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
  • Se vor lua în calcul pentru analiza eligibilităţii doar propunerile de proiecte care la termenul limită se găsesc pe platforma de depunere on-line în stare "finalizat".

Mesaje, primite cu precădere, de la cercetători/grupuri de cercetători din institute de cercetare în urma dezbaterii publice sunt disponibile aici.
Întrebări frecvente TE - Competiția 2019

1. Ce se înţelege prin publicații “in extenso” ?
Publicații “in extenso” - lucrări din Web of Science care au încadrarea “document type”: “article”, “review” sau “proceedings paper”.

2. O persoană este eligibilă ca director de proiect TE 2019, dacă a obţinut titlul de doctor în anul 2009?
Da, dacă nu s-au împlinit 10 ani de la data obţinerii titlului de doctor, la data finalizării cererii de finanţare TE 2019.

3. Cercetătorii străini pot fi incluși ca membrii în echipa proiectului?
Da, cu respectarea legislației în vigoare privind angajarea cetățenilor străini (existenţa Anexei 7 semnată de reprezentanţii legali ai instituţiei gazdă a proiectului).

4. O persoană, director al unui proiect de tip TE din Competiţia 2016, aflat în derulare, poate depune în calitate de director de proiect o aplicaţie în cadrul competiţiei 2019 "Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente"?
Da.

5. Sunt necesare avize care trebuie depuse la propunerea de proiect?
Conform pachetului de informaţii, în situaţia în care domeniul proiectului necesită obţinerea de avize şi acreditări specifice, directorul de proiect se va asigura de obţinerea acestora anterior depunerii cererii de finanţare. Acestea nu se vor anexa propunerii de proiect.

6. În numărul de pagini admis pentru punctul C - Descrierea proiectului de cercetare (max. 8 pagini) sunt incluse şi cele max. două pagini acceptate pentru Bibliografie?
Nu, cele 8 pagini includ subpunctele C1-C6, iar paginile bibliografiei se numără separat (max. 2 pagini).

7. Cum se calculează perioada de la primirea titlului de doctor până la depunerea cererii de finanţare în cazul în care s-a beneficiat de concediu creştere copil, şi cum se justifică această perioadă?
Din perioada trecută de la data obţinerii titlului de doctor până la data finalizării cererii de finanţare, se scade perioada în care s-a beneficiat de concediu de creştere copil. Această perioadă trebuie dovedită, la depunerea proiectului, prin încărcarea în platformă a unor documente oficiale.

8. Pentru diplomele de doctor obţinute în străinătate se ia în calcul: data obţinerii diplomei în străinătate sau data echivalării diplomei în România?
Se consideră data obţinerii diplomei în străinătate.

9. Directorul de proiect trebuie să fie cetăţean român?
Programul se adresează inclusiv celor care activează în străinătate şi doresc să îşi desfăşoare activitatea de cercetare într-o instituţie din România. Directorul de proiect îşi va întrerupe activitatea în străinătate în momentul contractării şi îşi va desfăşura activitatea de cercetare în instituţia gazdă a proiectului, din România.

10. În echipă pot fi membrii care nu sunt angajaţi ai instituţiei gazdă a proiectului?
Da.

11. Textul gri cu explicații la fiecare secțiune din cererea de finanțare se elimină?
Textul gri explicativ, se recomandă a nu fi eliminat, dar acesta nu se va contoriza la numărul maxim de pagini pe secțiuni.

12. În ce limbă trebuie să se regăsească CV-urile din Brainmap, la care se face referire în secţiunea B1?
Având în vedere că Cererea de finanţare este redactată în limba engleză, toate informaţiile la care se face trimitere, trebuie să fie în limba engleză.
Persoane de contact:
Mihaela PIRSOAGA 90
Mihaela Pîrşoagă
Coordonator Competiție
Telefon:
+40 21 308 05 16
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro
I BRAT 90
Iulia Brat
Responsabil Tehnic - Proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 33
Fax:
+40 21 311 59 92
iulia.brat@uefiscdi.ro
Știri asociate:
13 Oct 2020

Contractare lista de rezervă - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) – competiţia 2019

Prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5723/12.10.2020 a fost aprobată supliment...

30 Jul 2020

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE) acceptate la finanţare - competiţia 2019

Prin adresa nr. 10915/29.07.2020, MEC a aprobat lista proiectelor TE acceptate la finanțare, respectiv Lista de rezervă a proi...

03 Jul 2020

Rezultate finale TE 2019

Organizata in cadrul Programului P1 - Dezvoltarea sistemului national de Cercetare Dezvoltare, Subprogramul 1.1. Resurse Umane, asociata PNCDI III, editia din anul 2019 a competitiei TE 2019 a beneficiat de un buget in valo...

05 Jun 2020

Rezultate preliminare - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente - TE 2019

A fost finalizat procesul de evaluare al propunerilor de proiecte din Competiția Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe indep...

26 Aug 2019

Competiţie deschisă - Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente (TE)

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiţia pentru instrumentul de finanţare "

10 Oct 2018

Liste de rezervă Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente aprobate la finanţare - Competiţia 2016

Prin Ordinul MCI nr. 833/02.10.2018 a fost aprobată, modificarea bugetului competiției 2016 pentru Programul 1 - Dez...

05 Apr 2018

Proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente acceptate la finanţare - competiţia 2016

Au fost publicate listele proiectelor acceptate la finanţare pentru competiţia

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-cercetare-pentru-stimularea-tinerelor-echipe-independente
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.5655, O: 317]