Dezvoltarea cadrului strategic pentru Open Science în România

Dezvoltarea cadrului strategic pentru Open Science în România

În cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi” - SIPOCA 592 (Cod MySMIS 127557) UEFISCDI este responsabilă, în cadrul activității A4.1. „Dezvoltarea cadrului strategic și funcțional de Open Science și Open Access (conform recomandărilor EC și practicilor de la nivel european)”, cu pregătirea cadrului strategic național pentru Open Science (OS).

Acest demers beneficiază de suport din partea Open Science Knowledge Hub Romania (OSH) și a proiectelor europene OpenAIRENI4OSRDA Europe 4.0, prin activități precum:
• Elaborarea planului strategic național pentru „open science”;
• Analiza politici de „open access” + schimb internațional de bune practici;
• Bune practici pentru depozite „open access” (OA);
• Intermediere expertiză internațională (OpenAIRE, EOSC, RDA Alliance, Open Science Policy Platform, cOAlitionS, ș.a.);
• Actualizare constantă cu ultimele acțiuni europene și globale pentru OS;
• Înțelegerea aplicării standardelor internaționale pentru OA;
• Înțelegerea implicațiilor tehnice pentru implementarea principiilor FAIR pentru date deschise („open data”);
• Dezvoltarea ghidului de aplicare a principiilor „open science” la nivel național;
• Training-uri pentru înțelegerea principiilor FAIR și a celor ce au legătură cu planurile de management de date (Data Management Plans – DMPs);
• Activități suport pentru organizațiile de cercetare ce dezvoltă e-infrastructuri de date și doresc interoperabilitatea cu European Open Science Cloud (EOSC)

Documente suport elaborate de către experții Open Science Knowledge Hub Romania:

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de email: open-science@uefiscdi.ro
Persoane de contact:
Alina Irimia 90
Alina Irimia
Expert
Telefon:
+40 21 307 19 83
Fax:
+40 21 311 59 92
alina.irimia@uefiscdi.ro
https://uefiscdi.gov.ro/open-science-in-romania
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2429, O: 124]