Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

WE

SCOP

Initierea de colaborari stiintifice intre cercetatori romani si straini, in vederea abordarii si promovarii unor directii noi de cercetare, si implicarea studentilor, doctoranzilor si tinerilor cercetatori in activitati stiintifice de actualitate pe plan international.
 

 2013

Pentru acest subprogram, in anul 2013 se asigura finantarea pentru propunerile de proiecte care, in urma procesului de evaluare au fost acceptate la finantare.

 2012

 2011             

  2008

 


 

Pachet de informatii 2008

 • Prezentare proiect (RO) (EN)
 • Formular aplicatie (RO) (EN)
 • Criterii de evaluare (RO) (EN)
 • Comisii de specialitate

Calendar:

Propunerile de proiecte pentru organizare de Workshop-uri Exploratorii in anul 2008 trebuie sa fie transmise in perioada 10 ianuarie - 31 martie 2008 (data postei).

IMPORTANT

 • In vederea indeplinirii scopului si obiectivelor acestui tip de proiect, recomandam invitarea, in calitate de keyspeakeri straini, a personalitatilor marcante in domeniul de specialitate la care se face referire in aplicatie.
 • Aplicatiile privind organizarea de Workshop-uri Exploratorii in anul 2009 se vor depune odata cu lansarea noii competitii. Momentan nu se mai primesc aplicatii pentru acest tip de proiect.

 

Procesul de evaluare 2008

Aplicatii primite in 2008 pentru WE organizate in 2009

 

 

Aplicatii primite in perioada 11 februarie - 31 martie 2008

 

 

Aplicatii primite pana la 1 februarie 2008

Contractare / Decontare pentru WE cu desfasurare in 2009

Precizari metodologice privind contractarea si finantarea

Contract (va rugam ca la imprimarea documentului sa verificati pozitionarea semnaturilor)

 

Cerere de modificare de deviz - MODEL

NOTA:
Cererea de modificare a devizului cadru (Anexa I la contract) trebuie sa fie justificata in detaliu si sa fie semnata de catre persoanele autorizate din institutia gazda a proiectului (rector/director, contabil sef si director de proiect).

 


Act aditional (se va completa in 2 exemplare, in cazul in care valoarea decontata este mai mica decat cea contractata)

Contractare / Decontare pentru WE cu desfasurare in 2008

Precizari metodologice privind contractarea si finantarea

Contract (va rugam ca la imprimarea documentului sa verificati pozitionarea semnaturilor)

 

Cerere de modificare de deviz - MODEL

NOTA:
Cererea de modificare a devizului cadru (Anexa I la contract) trebuie sa fie justificata in detaliu si sa fie semnata de catre persoanele autorizate din institutia gazda a proiectului (rector/director, contabil sef si director de proiect).

 


Act aditional (se va completa in 2 exemplare, in cazul in care valoarea decontata este mai mica decat cea contractata)

Anunturi utile

In vederea indeplinirii scopului si obiectivelor acestui tip de proiect, recomandam invitarea, in calitate de keyspeakeri straini, a personalitatilor marcante in domeniul de specialitate la care se face referire in aplicatie.

 

In cazul in care unul sau mai multi keyspeakeri straini prevazuti initial in cererea de finatare nu se prezinta la lucrarile manifestarii si Contractorul nu a informat din timp Autoritatea Contractanta de modificarile intervenite, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a nu deconta total/partial cheltuielile aferente organizarii workshop-ului exploratoriu.

 

Aplicatiile privind organizarea de Workshop-uri Exploratorii in anul 2009 se vor depune odata cu lansarea noii competitii. Momentan nu se mai primesc aplicatii pentru acest tip de proiect.

Intrebari frecvente

 • In cadrul unui workshop pot fi invitati lectori (keyspeakers) care provin din companii private romanesti/straine?
  Da, daca sunt cercetatori.

 • Pot fi invitati ca lectori (keaspeakers) persone straine care lucreaza in Romania?
  Da, cu conditia sa desfasoare activitati de cercetare.

 • Cat de elaborata trebuie sa fie prezentarea experientei profesionale pentru lectori? Dar pentru potentialii participanti?
  Pentru lectori (keyspeakers) prezentarea poate fi facuta in max 1 pagina A4, iar pentru participanti, maximum � - 1 pagina A4.

 • In Programul Preliminar se pot trece si denumirile lucrarilor din cadrul sesiunilor?
  Da. Se pot specifica si denumirile lucrarilor care vor fi prezentate in cadrul sesiunilor.

 • Workshop-urile se adreseaza si studentilor din invatamantul superior?
  Nu. Conform Criteriilor de eligibilitate (Prezentare Project), la workshop pot participa cercetatori romani si straini (inclusiv tineri cercetatori ocupand pozitii doctorale si/sau post doctorale).

 • Ce criterii trebuie urmarite in selectionarea participantilor?
  Participantii vor fi selectati in primal rand pe baza experientei stiintifice si a capacitatii de a participa activ la lucrarile workshop-ului, dar si tinandu-se cont de distributia geografica, varsta si sex.