Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Finantarea Invatamantului Superior

Finanţarea Învăţământului SuperiorStrategia de finantare a invatamantului superior reprezinta, in conditiile autonomiei universitare, unul dintre principalele instrumente de implementare a politicilor guvernamentale privind educatia nationala.

Atat fondurile alocate de la bugetul de stat cat si cele extrabugetare sau din alte surse sunt, conform legii, venituri proprii ale universitatilor. La nivelul Serviciului Finantarea Invatamantului Superior (FIS) al UEFISCDI sunt realizate si unele studii privind finantarea totala a universitatilor, activitatea principala Serviciului vizeaza procesul de repartizare a fondurilor alocate de la bugetul de stat.

Finantarea din fonduri publice a institutiilor de invatamant superior de stat se face din bugetul MECTS si are trei directii principale:

  • finantarea de baza acopera principalele cheltuieli aferente procesului didactic si se aloca prin granturi de studii multianuale, urmarind prioritar domeniile de studiu care asigura dezvoltarea sustenabila si competitiva a societatii ;
  • finantarea complementara acopera mai multe aspecte conexe procesului didactic: subventii pentru cazare si masa, fonduri pentru dotari, investitii si reparatii capitale si fonduri pentru cercetarea stiintifica;
  • finantarea suplimentara se acorda pentru a stimula excelenta institutiilor si programelor de studii, atat din cadrul universitatilor de stat cat si al celor particulare.

Metodologia de finantare este realizata de catre MENCS folosind in principal propunerile metodologice elaborate de CNFIS pe baza studiilor statistice si simularilor realizate de Serviciul FIS al UEFISCDI.

Repartizarea efectiva a alocatiilor bugetare catre universitati se face de catre MECTS, in baza unor contracte incheiate cu institutiile de invatamant superior. Consolidarea si validarea informatiilor suport, elaborarea aplicatiilor electronice si utilizarea acestora pentru calculul propriu-zis, precum si intocmirea documentatiei aferente propunerilor privind alocarile anuale si lunare a fondurilor de la buget catre institutiile de invatamant superior sunt realizate de catre Serviciul F.I.S. al UEFISCDI, sub indrumarea CNFIS.


In activitatea curenta sunt utilizate o serie de instrumente online pentru colectare, gestiune si analiza date statistice, dezvoltate in-house, esentiale pentru imbunatatirea capacitatii sistemului de invatamant superior:

•    Registrul Educational Integrat (REI);
•    Registrul Matricol Unic (RMU) – parte componentă a REI
•    Studenti, Absolventi si Piaţa Muncii (SAPM)
•    Platforma Nationala de Colectare a Datelor Statistice pentru Invatamantul Superior (ANS)
•    Study in Romania (SiR)


Platforma REI asigura interoperabilitatea intre sistemele de gestiune existente in sectorul educational – invatamantul preuniversitar, invatamantul universitar si formarea continua - precum si cu sistemele de gestiune conexe, printr-o solutie de tip cloud, in vederea urmaririi parcursului educational si profesional al unei persoane.

Platforma RMU asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România, pentru toți anii universitari și pentru toate ciclurile de studii, constituind un demers susținut de colectare si centralizare in scopul eficientizarii activitatii administrative si îmbunatatirii capacitatii de a fundamenta strategii institutionale si politici nationale din domeniu.

Platforma SAPM sustine dezvoltarea unor mecanisme institutionale in cadrul universitatilor din Romania prin asigurarea accesului la instrumente de generare chestionare pentru implementarea, in mod periodic, a studiilor privind monitorizarea insertiei profesionale a absolventilor de studii superioare.

Platforma ANS
reprezinta un sistem informational integrat, dezvoltat in maniera modulara, compatibil cu sistemele de colectare a datelor la nivel european, dedicat invatamantului superior din Romania, care reuneste principalele date statistice cu privire la invatamantul superior accesibil tuturor actorilor interesati.


Platforma Study in Romania  promoveaza invatamantul superior romanesc la nivel global, contribuind la atragerea studentilor nationali si internationali in programe de studiu din oferta educationala a universitatilor romanesti.
 

 

 

Gabriela JITARU
Director Directie Finantarea Invatamantului Superior
E-mail: gabriela.jitaru@uefiscdi.ro
Telefon: 021 307 19 21
Ffax: 021 307 19 19 


(articol actualizat in: 13/6/2016)
Trimite pe email