Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Proiecte colaborative

Procesul de evaluare

ACTIVITATE

TERMEN INIŢIAL

TERMEN FINAL

Lansare Competiţie

06.09.2011

06.09.2011

Primire cereri de finanţare

Termen limită:    

07.11.2011 ora 24.00

Termen limită:

10.11.2011 ora 09.00

Afişare listă proiecte eligibile

14.11.2011

22.11.2011

Primirea contestaţiilor

17.11.2011

25.11.2011

Procesul de evaluare

24.11.2011 - 29.02.2012

26.11.2011 – 21.05.2012

Contestaţii

01.03.2012 – 05.03.2012

23.05.2012 - 25.05.2012

Rezultate finale

19.03.2012

29.06.2012

Negociere şi  contractare

20.03.2012 – 02.04.2012

12.07.2012 – 26.07.2012

Contestatii primite - rezultate preliminare

In urma afisarii rezultatelor preliminare pentru Proiectele Colaborative de Cercetare Aplicativa au fost primite in termenul stabilit (23 - 25 mai 2012) 260 de contestatii.

Rezultatele, in urma analizei contestatiilor, vor fi publicate luni 18 iunie 2012.

Contestatii primite - eligibilitate

 In urma afisarii rezultatelor eligibilitatii preliminare pentru Proiectele Colaborative de Cercetare Aplicativa au fost primite in termenul stabilit (23 - 25 noiembrie 2011) 4 contestatii.

In urma afisarii listei propunerilor de proiecte depuse au fost primite 8 contestatii.

Rezultate preliminare

 
Contestatiile privind existenta viciilor de procedura considerate neconforme cu precizarile pachetului de informatii se pot transmite prin email la adresa: contestatiiPCCA@uefiscdi.ro, fax: 021/311.59.92 sau direct la sediul UEFISCDI.

Perioada de primire contestatii: 23 - 25 mai 2012.Persoane de contact:

Nicoleta DUMITRACHE - Coordonator Program
Telefon: 021/3023886, nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
 
Monica STROE
Telefon: 021/3023884, monica.stroe@uefiscdi.ro

Cristian STROE
Telefon: 021/3023856, cristian.stroe@uefiscdi.ro

Alexandru FLORESCU
Telefon: 021/3023854, alexandru.florescu@uefiscdi.ro

Mihaela MANOLE
Telefon: 021/3023863, mihaela.manole@uefiscdi.ro

Silvia GEICU
Telefon: 021/3023865, silvia.geicu@uefiscdi.ro

Mihaela CALIN
Telefon: 021/3023851, mihaela.calin@uefiscdi.ro

Andreea DIMITRIU
Telefon: 021/3023852, andreea.dimitriu@uefiscdi.ro

 

 

Rezultate preliminare - proiecte PCCA - tip 2

 

 

Rezultate preliminare - proiecte PCCA - tip 1

 

 

Stadiul procesului de evaluare

In data de 27 aprilie 2012, procesul de evaluare este finalizat in proportie de 87.95% (1511 proiecte din totalul de 1718). Nefinalizarea procesului de evaluare, conform calendarului anuntat, este cauzata si de nedeclararea conflictelor de interese de catre un numar de 23 experti romani implicati in procesul de evaluare. Astfel, toate proiectele evaluate de expertii in cauza trebuie retransmise la evaluare. Totodata, pentru un numar de 8 proiecte au fost primite sesizari privind nerespectarea normelor de etica in cercetare. Aceste proiecte au fost transmise, spre analiza si rezolutie, Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovarii.
Avand in vedere situatia existenta la acest moment, data preconizata pentru publicarea rezultatelor este 22 mai 2012.
 

In data de 28 martie 2012 – procesul de evaluare – nivel individual – este finalizat in proportie de 95% (4.888 fise individuale finalizate din totalul necesar de 5.154), fiind utilizati 1.688 experti (1.553 experti straini si 135 experti romani).
In ceea ce priveste stadiul evaluarii pe proiecte situatia este urmatoarea:
1. Proiecte cu evaluarea finalizata:1.126;
2. Proiecte in diferite stadii de evaluare: 592.
Tinandu-se cont de numarul proiectelor nefinalizate in individual, precum si de numarul proiectelor care se afla in diverse stadii de evaluare, termenul limita de publicare a rezultatelor preliminare se decaleaza pana la data de 02.05.2012.
 

In data de 12 martie 2012, in ceea ce priveste stadiul evaluarii pe proiecte, situatia este urmatoarea:
- Proiecte nefinalizate in individual (nu au toate 3 fisele individuale finalizate): - 299
- Proiecte finalizate in individual care nu au necesitat consens: - 542
- Proiecte finalizate individual care au necesitat consens si la care s-a ajuns la consens in panel: - 366
- Proiecte finalizate individual care au necesitat consens, dar nu s-a ajuns la consens nici la finalizarea panelului si necesita fisele 4 si 5: - 327
- Proiecte finalizate individual care au necesitat consens si se afla in lucru in panel: - 184.
 

In data de 20 februarie 2012, procesul de evaluare – nivel individual – este finalizat in proportie de 87.81% (4.526 fise individuale finalizate din totalul necesar de 5.154), fiind utilizati 1.426 experti (1.302 experti straini si 124 experti romani).

La acest moment, pentru 134 proiecte etapa de realizare a consensului s-a finalizat, dar consensul nu a fost atins (diferenta dintre punctajul total acordat de fiecare evaluator si media acestor punctaje depaseste 10 puncte). Astfel, pentru aceste proiecte, conform procedurii de evaluare, trebuie adaugati alti 2 evaluatori independenti. Pentru calculul punctajului final, daca exista un unic punctaj aflat la cea mai mare distanta de media punctajelor, acesta se elimina si se calculeaza media aritmetica a punctajelor ramase dupa un eventual asemenea pas.

Avand in vedere numarul mare de proiecte la care fie nu exista 3 fise finalizate, fie nu exista consens realizat, termenul limita de publicare a rezultatelor preliminare se decaleaza pana la data de 2 aprilie 2012.

 

In data de 10 februarie 2012, procesul de evaluare - nivel individual este finalizat in proportie de 69,24% (3569 fise individuale finalizate din totalul necesar de 5154), fiind utilizati 1337 experti (1215 experti straini si 122 experti romani). Mentionam ca dupa finalizarea tuturor evaluarilor individuale va avea loc etapa de stabilire a consensului, pentru toate proiectele cu diferenta mai mare de 10 puncte intre punctajul acordat de fiecare evaluator si media acestor punctaje. Astfel, se mai adauga alti doi evaluatori pentru fiecare proiect ce se gaseste in aceasta situatie. Pentru calculul punctajului final, daca exista un unic punctaj aflat la cea mai mare distanta de media punctajelor, acesta se elimina si se calculeaza media aritmetica a punctajelor ramase dupa un eventual asemenea pas.

 
Nota: Pana la acest moment au fost primite, de la experti, sesizari cu privire la existenta plagiatului (3 proiecte), iar 2 proiecte sunt identice in proportie mai mare de 80% (pentru acestea s-a decis eliminarea din competitie).