Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Solutii

Platforme UAV (vehicule aeriene fără pilot uman) cu capabilităţi dedicate şi infrastructură suport, pentru aplicaţii în misiuni de securitate naţională

Scop: Consolidarea securității naționale prin finanțarea de activități CDI pentru oferirea de soluții la necesități identificate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Rezultat licitație: 

Nr. crt.

Nr. oferta

Nume director proiect

Prenume director  proiect

Institutie coordonatoare

Parteneri

Calitatea ofertei

1

PN-III-P2-2.1-SOL-2016-01-0008

Guta

Dragos

INCAS

UPB, ACTTM, ICPE-CA, SC UTI GRUP SA, AVIOANE CRAIOVA SA

Câștigătoare 

 

 

 

 

Lista scurtă cu potențialii contractori pentru proiectul "Platforme UAV (vehicule aeriene fără pilot uman) cu capabilităţi dedicate şi infrastructură suport, pentru aplicaţii în misiuni de securitate naţională"

Calendarul licitației pentru atribuirea finanțării proiectului.

Lansare competitie:

 • Data lansare competitie: 06.12.2016;
 • Bugetul max. al proiectului este de 9.000.000 lei;
 • În termen de 10 zile calendaristice de la data lansarii/publicării anunţului, potentialii contractori trebuie sa transmită:
  - expresia de interes (Anexa I);
  - declaratia privind eligibilitatea participării la proiecte de cercetare-dezvoltare (Anexa II);
  - expresia de interes impreuna cu declaratia de eligibilitate se pot depune  până la data de 16.12.2016, ora 16.00, la sediul UEFISCDI din Bucuresti, str. Mendeleev nr.21-25, etaj 3, camera 321, sector 1, cod poștal 010362;
 • Documentatia de participare la competitie va fi disponibila potentialilor contractori selectati, dupa verificarea indeplinirii conditiilor de eligibilitate.

 

Solutii

Scop 

Oferirea de solutii sub forma de bun (produs/serviciu/proces de fabricatie) inovator, ca raspuns la necesitatea identificata in sectorul public (achizitii publice pentru inovare). Solutia este data de catre conducatorul consortiului (organizatia publica de cercetare) la o problema ridicata de administratia publica. Tema se defineste pe baza unui dialog la nivelul entitatilor publice comanditare. Proiectele se segmenteaza in faze (explorare, dezvoltare, testare functionala, fezabilitate, acceptabilitate).

Competitiile organizate in cadrul acestui instrument sunt de tip “top-down” (licitatie restransa). Acestea se organizeaza conform HG 1265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform Deciziei ANCSI nr. 9388/2016. 

Competitii:

Pentru aceste proiecte autoritatile publice responsabile sunt: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apararii Nationale, Agentia Spatiala Romana, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Telecomunicatii Speciale.
 

Conditii minimale de participare:

 • Fiecare pontential contractor poate depune o singura oferta pentru fiecare proiect;
 • Consorţiul poate fi constituit din cel puţin 2 (două) persoane juridice române cuprinse în sistemul naţional de cercetare - dezvoltare, în accepţiunea prevederilor art. 7-8(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Din consortiu trebuie să facă parte cel puțin o întreprindere, conform legislaţiei în vigoare din domeniul ajutorului de stat. Cuantumul contribuţiei întreprinderilor la realizarea proiectului se stabileşte în conformitate cu prevederile Anexei 2 la Decizia preşedintelui ANCSI nr. 9281/2015 pentru aprobarea schemelor de ajutor de stat asociate Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2015-2020;
 • Poate fi Coordonator de Proiect (CP), respectiv lider al asocierii, numai o organizație publică de cercetare*  înscrisă în Registrul potenţialilor contractori, gestionat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare;
 • Directorul de proiect nu indeplineste calitatea de Director de proiect in alta oferta depusa in cadrul aceleiasi competitii.

*Organizație de cercetare conform definițiilor din schema de ajutor de stat aprobată prin Decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/2015, Anexa 2

 

 

Persoane de contact:

Nicoleta DUMITRACHE 
E-mail: nicoleta.dumitrache@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 886

 

Mihaela MANOLE
E-mail: mihaela.manole@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 23 863