Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet documente necesar deschiderii finantarii in anul 2010


Formular Act aditional

 

 

  • Anexa Ia  - Nota privind utilizarea bugetului

 

 

  • Anexa IIb  - Criterii minime de performanta asteptate

 


Conventie avans 2010

 
INSTRUCTIUNI de bugetare a anului 2010:
 
  • limitarea, recomandabil eliminarea, costurilor asociate mobilitatilor internationale, precum si a costurilor pentru achizitia de dotari independente, aparatura si echipamente;

 

  • diminuarea bugetului proiectului, inclusiv a celui prevazut pentru anul 2010, poate fi insotita de revizuirea obiectivelor si activitatilor dar cu realizarea criteriilor minime asumate prin contractul de finantare;

 

  • exista o singura faza de decontare, faza unica 2010, 30 septembrie 2010.

 

Autoritatea Contractanta va semna Actele Aditionale pentru deschiderea finantarii dupa ce acestea vor fi analizate/negociate in cadrul comisiilor de specialitate

 

Perioada de depunere la sediul CNCSIS: 15- 26 martie 2010


Responsabil contract:

 

    Comisia 1 - Matematica si Stiintele Naturii - Mihaela Pirsoaga
    Telefon: 021-3071933 Fax: 021-3071919 mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro 
 
    Comisia 2 - Stiinte Ingineresti - Irina Bitescu
    Telefon: 021-3071934 Fax: 021-3071919  irina.bitescu@uefiscdi.ro
 
    Comisia 3 -  Stiinte Socio-Umane si Economice - Mihaela Fratila
    Telefon: 021-3071932 Fax: 021-3071919 mihaela.fratila@uefiscdi.ro
 
    Comisia 4 - Stiintele Vietii si ale Pamantului - Daniela Mihai
    Telefon: 021-3071932 Fax: 021-3071919 daniela.mihai@uefiscdi.ro
 
    Comisia 5 - Stiinte Agricole si Medicina Veterinara  - Laura Badea
    Telefon: 021-3071924 Fax: 021-3071919  laura.badea@uefiscdi.ro

    Comisia 6 - Stiinte medicale - Simina Smarandache
    Telefon: 021-3071933 Fax: 021-3071919 simina.smarandache@uefiscdi.ro
 
    Comisia 7 - Arte si Arhitectura - Lioara Dobroiu
    Telefon: 021-3071930 Fax: 021-3071919 lioara.dobroiu@uefiscdi.ro

 
 
 
Presedinte/Vicepresedinte Comisie de Specialitate:
 
 
     Comisia 1 - Matematica si Stiintele Naturii - Prof. Dr. Vasile PARVULESCU
    
     Comisia 2 - Stiinte Ingineresti - Prof. Dr. Ing.Romeo RESIGA

     Comisia 3 -  Stiinte Socio-Umane si Economice - Prof. Dr.Rodica PAMFILIE

     Comisia 4 - Stiintele Vietii si ale Pamantului - Prof. Dr. Dana IORDACHESCU
    
     Comisia 5 - Stiinte Agricole si Medicina Veterinara  - Prof. Dr. Nicolae CONSTANTIN

     Comisia 6 - Stiinte medicale - Prof. Dr. Simona Maria RUTA
 

     Comisia 7 - Arte si Arhitectura - Prof. Dr. Ioan LUCACEL
 

 

(articol actualizat in: 10/3/2010)
Trimite pe email