Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet documente necesar deschiderii finantarii in anul 2010


Formular Act aditional

 

 

 

 

  • Anexa IIb  - Criterii minime de performanta asteptate

 


Conventie avans 2010

 

INSTRUCTIUNI de bugetare a anului 2010:
   
·        cuprinderea in buget numai a costurilor pentru resursa umana care vizeaza cu precadere cercetatorii full-time, a costurilor pentru experimente (inclusiv cheltuieli materiale specifice sau acces la infrastructura tertilor)
·        limitarea, recomandabil eliminarea, costurilor asociate mobilitatilor internationale, precum si a costurilor pentru achizitia de dotari independente, aparatura si echipamente;
·      diminuarea bugetului proiectului, inclusiv a celui prevazut pentru anul 2010, poate fi insotita de revizuirea obiectivelor si activitatilor precum si de restrangerea listei de personal, dar cu pastrarea pozitiilor ocupate de tinerii cercetatori;
·        exista o singura faza de decontare, faza unica 2010, 10 decembrie 2010.
 
     Autoritatea Contractanta va semna Actele Aditionale pentru deschiderea finantarii dupa ce acestea vor fi analizate/negociate in cadrul comisiilor de specialitate. 

Documentele necesare deschiderii finantarii se vor completa on-line, prin accesul in pagina proprie a fiecarui director de proiect, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta la adresa: http://www.idei-cdi.ro/ si se vor transmite in forma printata, cu semnaturi, in doua exemplare, direct la sediul CNCSIS sau prin posta la adresa Schitu Magureanu, Nr. 1,etaj 3, Bucuresti in perioada 22-26 martie 2010.

  

 

Responsabil contract:

 

    Comisia 1 - Matematica si Stiintele Naturii - Mihaela Pirsoaga
    Telefon: 021-3071933 Fax: 021-3071919 mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro 
 
    Comisia 2 - Stiinte Ingineresti - Irina Bitescu
    Telefon: 021-3071934 Fax: 021-3071919  irina.bitescu@uefiscdi.ro
 
    Comisia 3 -  Stiinte Socio-Umane si Economice - Mihaela Fratila
    Telefon: 021-3071932 Fax: 021-3071919 mihaela.fratila@uefiscdi.ro
 
    Comisia 4 - Stiintele Vietii si ale Pamantului - Daniela Mihai
    Telefon: 021-3071932 Fax: 021-3071919 daniela.mihai@uefiscdi.ro
 
    Comisia 5 - Stiinte Agricole si Medicina Veterinara  - Laura Badea
    Telefon: 021-3071924 Fax: 021-3071919  laura.badea@uefiscdi.ro

    Comisia 6 - Stiinte medicale - Simina Smarandache
    Telefon: 021-3071933 Fax: 021-3071919 simina.smarandache@uefiscdi.ro
 
    Comisia 7 - Arte si Arhitectura - Lioara Dobroiu
    Telefon: 021-3071930 Fax: 021-3071919 lioara.dobroiu@uefiscdi.ro

 
 
 
Presedinte/Vicepresedinte Comisie de Specialitate:
 
 
     Comisia 1 - Matematica si Stiintele Naturii - Prof. Dr. Vasile PARVULESCU
    
     Comisia 2 - Stiinte Ingineresti - Prof. Dr. Ing.Romeo RESIGA

     Comisia 3 -  Stiinte Socio-Umane si Economice - Prof. Dr.Rodica PAMFILIE

     Comisia 4 - Stiintele Vietii si ale Pamantului - Prof. Dr. Dana IORDACHESCU
    
     Comisia 5 - Stiinte Agricole si Medicina Veterinara  - Prof. Dr. Nicolae CONSTANTIN

     Comisia 6 - Stiinte medicale - Prof. Dr. Simona Maria RUTA
 

     Comisia 7 - Arte si Arhitectura - Prof. Dr. Ioan LUCACEL
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


(articol actualizat in: 31/3/2010)
Trimite pe email