Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Rezultate evaluare anuala


    

Decizia Presedintelui ANCS nr. 9815/26.02.2010 privind repartizarea fondurilor bugetare pe programele componente ale Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007-2013, pentru a asigura eficienta si eficaciteatea utilizarii fondurilor publice, prevede necesitatea incheierii proiectelor care au prevazuta finalizarea in anul 2010.  Conform acestei decizii bugetul alocat proiectelor in continuare trebuie distribuit in proportie de 90% pentru proiectele competitia 2007 si 10% pentru proiectele competitia 2008.

 

Astfel, in cadrul programului “IDEI” prioritate la finantare au Proiectele de Cercetare Exploratorie – competitia 2007. Avand in vedere rezultatele procesului de monitorizare/evaluare anuala, precum si perioada ramasa pana la finalizarea proiectelor din competitia 2007 (30 septembrie 2010), CNCSIS-UEFISCSU a hotarat finantarea diferentiata a acestora, cu o finantare medie de 80% din valoarea solicitata prin propunerea de proiect, ci nu din valoarea actelor aditionale incheiate in 2009.

 

Prin aceasta hotarare un procent de 30% din bugetul intial destinat proiectelor din competitia 2007 a putut fi directionat catre proiectele din competitia din 2008, asigurandu-se finantare pentru un numar de 273 proiecte din cele 795 contractate. 

 

Bugetul alocat Programului “IDEI” este de 156.173.800 lei, din care 30.162.228 lei reprezinta obligatii de plata pentru anul 2009 (credite de angajament).

 

Proiectele de Cercetare Exploratorie – competitia 2008 au fost supuse procesului de evaluare anuala avand la baza urmatoarele criterii:
1.       Gradul de realizare a obiectivelor si a livrabilelor propuse (identificarea rezultatelor valoroase, noi si originale obtinute in cadrul proiectului)
2.       Atingerea criteriilor minime de performanta asteptate (analiza articolelor publicate in cadrul proiectului, jurnallele in care au fost publicate, acknowledgements, analiza brevete de inventie)
3.       Modul de utilizare a fondurilor alocate cu evidentierea implicarii tinerilor cercetatori in proiect si modul in care se reflecta in cadrul cheltuielilor de personal
 
Avand in vedere rezultatele obtinute precum si bugetul disponibil, in anul 2010 nu toate proiectele pot primi finantare, 522 proiecte urmand a fi suspendate pe perioada anului 2010. Pentru acestea finantarea va fi reluata in anul 2011 in limita bugetului disponibil, iar finantarea medie acordata nu va putea depasi finantarea medie pentru proiectele cu derulare financiara in 2010.
     

         1. MATEMATICA SI INFORMATICA

          2. CHIMIE

          3. FIZICA

          4. INGINERIE MECANICA

          5. INGINERIE ELECTRICA (INCLUSIV ENRGETICA)

          6. INGINERIE ELECTRONICA

          7. STIINTA MATERIALELOR

          8. INGINERIE CIVILA

          9. INGINERIE INDUSTRIALA SI TRANSPORTURI

          10. INGINERIE CHIMICA SI DE PROCES

          11. AUTOMATICA, STIINTA CALCULATOARELOR SI TEHNOLOGIA INFORMATIILOR

          12. STIINTE SOCIALE

          13. STIINTE ECONOMICE

          14. STIINTE UMANISTE

          15. STIINTE MILITARE

          16. EDUCATIE FIZICA SI SPORT

          17. BIOLOGIE

          18. GEOLOGIE SI GEOFIZICA

          19. GEOGRAFIE

          20. STIINTA MEDIULUI (ECOLOGIE)

          21. STIINTE AGRO-SILVICE

          22. STIINTE ZOO-VETERINARE

          23. STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

          24. BIOTEHNOLOGII

          25. MEDICINA

          26. MEDICINA DENTARA

          27. FARMACIE

          28. TEATRU SI COREGRAFIE

          30. MUZICA

          31. ARTE VIZUALE (ARTE PLASTICE)

          32. ARHITECTURA SI URBANISM 

 

             Erata: incadrare gresita a proiectelor cu cod 1217 si 833 in domeniile de specialitate

 

 


(articol actualizat in: 30/4/2010)
Trimite pe email