Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Credite de angajament


 

Prin Decizia ANCS nr. 9863 din 12.05.2010 privind repartizarea creditelor de angajament pe programe componente ale Planului National de Cercetare Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007 – 2013 s-a aprobat repartitia sumei de 30.700.000 lei pentru anul 2010 la Programul IDEI.
CNCSIS - UEFISCSU a decis utilizarea acestor credite pentru finantarea proiectelor acceptate la finantare din Competitia 2008.
In anul 2011, plata creditelor de angajament reprezinta o prioritate in constructia bugetului (plata angajamente 2010).
 

  1.MATEMATICA SI INFORMATICA

          2. CHIMIE

          3. FIZICA

          4. INGINERIE MECANICA

          5. INGINERIE ELECTRICA (INCLUSIV ENRGETICA)

          6. INGINERIE ELECTRONICA

          7. STIINTA MATERIALELOR

          8. INGINERIE CIVILA

          9. INGINERIE INDUSTRIALA SI TRANSPORTURI

          10. INGINERIE CHIMICA SI DE PROCES

          11. AUTOMATICA, STIINTA CALCULATOARELOR SI TEHNOLOGIA INFORMATIILOR

          12. STIINTE SOCIALE

          13. STIINTE ECONOMICE

          14. STIINTE UMANISTE

          16. EDUCATIE FIZICA SI SPORT

          17. BIOLOGIE

          18. GEOLOGIE SI GEOFIZICA

          19. GEOGRAFIE

          20. STIINTA MEDIULUI (ECOLOGIE)

          21. STIINTE AGRO-SILVICE

          22. STIINTE ZOO-VETERINARE

          23. STIINTA SI INGINERIA ALIMENTELOR

          24. BIOTEHNOLOGII

          25. MEDICINA

          26. MEDICINA DENTARA

          27. FARMACIE

 

Nota:

In urma contractarii creditelor bugetare in anul 2010 au fost inregistrate economii pe domeniile: Matematica-Informatica, Chimie, Fizica, Stiinte Sociale, Stiinte Economice, Sport, Geologie si Geofizica, Geografie, Stiinte Agro-Silvice. Acestea vor fi impartite catre proiectele cu credite de angajament, din acelasi domeniu, in ordinea punctajelor obtinute in urma evaluarii anuale.

 

 

Documentele necesare deschiderii finantarii se vor completa on-line, prin accesul in pagina proprie a fiecarui director de proiect, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta la adresa: http://www.idei-cdi.ro/ si se vor transmite in forma printata, cu semnaturi, in doua exemplare, direct la sediul CNCSIS sau prin posta la adresa Schitu Magureanu, Nr. 1,etaj 3, Bucuresti in perioada 11-21 iunie 2010.

 

INSTRUCTIUNI de bugetare a anului 2010:

   
·        cuprinderea in buget numai a costurilor pentru resursa umana care vizeaza cu precadere cercetatorii full-time, a costurilor pentru experimente (inclusiv cheltuieli materiale specifice sau acces la infrastructura tertilor)
·        limitarea, recomandabil eliminarea, costurilor asociate mobilitatilor internationale, precum si a costurilor pentru achizitia de dotari independente, aparatura si echipamente;
·      diminuarea bugetului proiectului, inclusiv a celui prevazut pentru anul 2010, poate fi insotita de revizuirea obiectivelor si activitatilor precum si de restrangerea listei de personal, dar cu pastrarea pozitiilor ocupate de tinerii cercetatori;
·      pontarea cheltuielilor de personal se poate face incepand cu 1 iunie 2010
·        exista o singura faza de decontare, faza unica 2010, 10 decembrie 2010.
 
     Autoritatea Contractanta va semna Actele Aditionale pentru deschiderea finantarii dupa ce acestea vor fi analizate/negociate in cadrul comisiilor de specialitate. 

 

 

 
     

 

 

 

 
 
 

 


 
(articol actualizat in: 10/6/2010)
Trimite pe email