Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Contractare Competitie 2008


Documentele necesare contractarii se vor completa on-line, prin accesul in pagina proprie a fiecarui director de proiect, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta la adresa: http://www.idei-cdi.ro/ si se vor transmite in forma printata, in doua exemplare, direct la sediul CNCSIS sau prin posta la adresa Schitu Magureanu, Nr. 1,etaj 3, Sector 5, Bucuresti.

Perioada de contractare : 10 decembrie 2008 - 16 ianuarie 2009


(articol actualizat in: 8/11/2010)
Trimite pe email