Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet documente necesar decontarii fazei anuale_ 2010


 

 

 

 

 

 

  • Raport audit financiar intern - 1 exemplar cu semnaturi in original 

 

  • Sinteza lucrarii (5 - 7 pagini) - 1 exemplar 

 

Documentele necesare decontarii 2010 se vor completa on-line, prin accesul in pagina proprie a fiecarui director de proiect, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta la adresa: http://www.idei-cdi.ro/ si se vor transmite in forma printata la data stabilita in Anexa III - Esalonarea Platilor,  direct la sediul CNCSIS sau prin posta la adresa Schitu Magureanu, Nr. 1,etaj 3, Sector 5, Bucuresti.

 

 

 

 

 

 

 


(articol actualizat in: 10/11/2010)
Trimite pe email