Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet complet de documente necesar decontarii fazei anuale_2010


 

·         Proces verbal de avizare interna a rezultatelor - 3 exemplare

·         Deviz postcalcul - 3 exemplare

·         Fisa de evidenta a cheltuielilor - 1 exemplar

·        Nota justificativa pentru utilizarea resurselor umane- 1 exemplar

·         Raport anual de activitate - 1 exemplar printat si in format electronic

·         Raport audit financiar intern - 1 exemplar cu semnaturi in original

·         Sinteza lucrarii (5 - 7 pagini) - 1 exemplar


(articol actualizat in: 10/11/2010)
Trimite pe email