Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Program IDEI_Proiecte de Cercetare Exploratorie _Competitie 2011


  • Propunerea de proiect:

         -   Sectiunea 1: Date de identificare
         (se completeaza doar in platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)
 

          -  Sectiunea 2: Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect 
          (se completeaza doar in platforma de depunere on-line, www.uefiscdi-direct.ro)


          -  Sectiunea 3: Cererea de finantare
         (se completeaza, se scaneaza in format .pdf si se incarca in platforma de depunere on-line,

         www.uefiscdi-direct.ro)
 

 

Informatii utile:

 

Termenul  de depunere a cererilor de finantare pentru competitiile organizate in cadrul Programelor "IDEI" si "RESURSE UMANE" in anul 2011 a expirat.

 

Nominalizarea de referenti se solicita in vederea completarii bazei de date existente  cu experti evaluatori
In situatia in care se nominalizeaza referenti, directorul de proiect trebuie sa tina cont de:

  • Referentii nominalizati trebuie sa indeplineasca standardele minimale de eligibilitate;
  • Referentii nominalizati nu sunt colaboratori ai directorului de proiect
        (nu au articole, carti /capitol carti publicate impreuna);
  • nominalizarea referentilor nu implica automat si selectia acestora ca evaluatori. 

Numarul de pagini impus (Sectiunea 3-Cererea de finantare) nu contine si referintele bibliografice. Acestea vor fi trecute pe pagini suplimentare.
 

Termenul limita de transmitere a propunerilor de proiecte este 6 mai 2011, ora 17.00.
 

Se vor lua in calcul pentru analiza eligibilitatii doar propunerile de proiecte care la termenul limita se gasesc pe platforma de depunere on-line in stare "finalizat".
 

Un director de proiect nu poate depune in aceasta competitie mai mult de o cerere de finantare, atat pentru programul IDEI_Proiecte de Cercetare Exploratorie cat si pentru Programul RESURSE UMANE_Proiecte de cercetare postdoctorala si Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente".

 

 


(articol actualizat in: 12/8/2013)
Trimite pe email