Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Intrebari frecvente


Intrebari frecvente despre depunerile de proiecte Eureka traditional in vederea evaluarii nationale.

Intrebari despre Eureka si modul de generare a proiectelor.


1. Pentru propunerile de proiecte la Modulul 5 Cooperare  Europeana, proiecte EUREKA tradtional, formularul B va trebui sa fie redactat numai in limba engleza?

Pentru aceasta categorie de proiecte formularul B va fi trebui sa fie redactat  in limba romana, pentru a se face evaluarea. Va fi anexat si formularul original Eureka care este redactat in limba engleza.
 


 2. Daca exista o valoare minima de finantare pe un partener din consortiul care realizeaza proiectul?
                       

Explicit nu exista o astfel de restrictionare! Dar conform Schemei de ajutor de stat sunt unele precizari  in Pachetul de informatii: la pag 15 sunt indicate  conditiile de acordare a cotelor de finantare.


3. Este obligatorie intocmirea unui Plan de afaceri sau sunt suficiente elemente de Plan?

Formularul B va trebui sa contina obligatoriu "Prezentarea Planului de Afaceri", fiind recomandata utilizarea a 9 pagini, cu un anumita  tehnoredactare. In cazul in care Planul intocmit depaseste acest volum se poate prezenta o forma prescurtata dar care sa contina maximum de informatii necesare "Descrierii Propunerii de Proiect", respectiv elementele care sa permita o evaluare corespunzatoare


4. Ce reprezinta conditionarea de 40% pentru Cercetarea industriala?

In tabelele 3, respectiv 7, referitoare la categoriile de activitati eligibile pentru finantare de la buget (de stat) exista precizarea ca pentru cercetare industriala sa fie utilizata 40% din suma acordata. Aceasta intrucat se considera ca exista deja o activitate anterioara, iar  valoarea este suficienta pentru finalizarea cercetarii industriale, ramanand o suma importanta si pentru celelaltre activitati de dezvoltare experimentala, elaborarea de studii de fezabilitate tehnica, identificarea si protejarea drepturilor de proprietate intelectuala si procurarea de servicii suport si de consultanta pentru inovare


5. Sub ce forma pot fi angajati specialisti in realizarea unui proiect daca nu sunt angajati ai agentului economic?

Alti specialisti pot fi implicati in derularea unui proiect in masura in care au contract pe durata determinata cu agentul economic in cauza. Pentru cetatenii din alte tari decat cele ale Uniunii Europene este necesara respectarea Normelor metodologice din OMCT nr. 2414 din 17 octombrie 2007.
 


6. Daca pot fi decontate cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului?

Conform Pachetului de informatii, pag. 26  "Se considera  cheltuieli eligibile doar acele cheltuieli efectuate   dupa data semnarii contractului"!
 7. Numele partenerilor poate fi dezvaluit in formularul B?

La Programul INOVARE nu exista nici o restrictie, in acest sens va rugam sa remarcati faptul ca toate documentele trebuie sa fie semnate si stampilate. In aceste conditii nu poate fi vorba de confidentialitatea partenerilor!
 


8, Am inteles ca pentru dotari se vor deconta doar  cotele de amortizare. Va rog daca puteti sa-mi spuneti cum trebuie calculata valoarea acestor achizitii, ce valoare trecem in planul de realizare.


Pentru decontarea dotarilor in devizul cadru trebuie prevazuta suma care rezulta din amortizarea echipamentului de la data achizitiei pana la finalizarea proiectului din contractui de finantare. Durata de folosinta a echipamentului achizitionat este prevazuta in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe HG 2139 / 30.11.2004. In catalog este prevazuta durata normala de functionare. Valoarea amortizarii decontate se calculeaza astfel:   valoarea totala a echipamentului  * ( durata de folosire  in proiect / durata normala de functionare) . In acelasi mod se calculeaza si cota de finantare din surse proprii pentru achizitia de echipamente.


9. Reglementarea privind conditia de primire a bonificatia de 15% este cumulativa din punctul de vedere  a restrictiilor?

In conformitate cu Schema de ajutor de stat bonificatia de 15%, dar nu mai mult de 80% pentru intreprinderi mici, se poate acorda in conditiile in care, pentru realizarea proiectului, sunt antrenati minim doi agenti economici sau daca se disemineaza informatii referitoare la cercetare industriala din fonduri proprii – nu de la buget!
 


10. Ce suma de la finantarea de la buget ar putea fi planificata pentru primul an?

Experienta competitiei din 2007 a indicat o oarecare dificultate in utilizarea unor fonduri pentru achizitii. Achizitiile se realizare in conformitate cu legislatia in vigoare (Pachetul de informatii: pag. 20, pag. 26). In aceste conditii pentru primul an a carui durata nu poate fi mai mica de 3 luni (a se vedea o intrebare anterioara) ar fi binevenita planificarea de activitati de cercetare industriala (tabelul 3, tabelul 7) cu cheltuieli de personal, fara cheltuieli de achizitii.
 


11. Cate luni pot fi planificate in primul an de activitate a proiectului?

 In conformitate cu H. G. 475 din 2007, in primul an trebuie planificate minim 3 luni de activitate. In aceste conditii, pentru etapa din 2008 (prima etapa a proiectului) termenul nu poate fi mai tarziu de 15 noiembrie, pentru a permite asigurarea conditiilor de decontare pana la finele anului financiar 2008. Aceasta presupune ca 15 august sa fie data limita la care ar trebui sa inceapa derularea contractului de finantare.
 


12. Care este numarul de parteneri impus la Programul INOVARE?
Nu exista un numar minim conditionat.
 

(articol actualizat in: 4/5/2011)
Trimite pe email