Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Serviciul Finanţarea Învăţământului SuperiorServiciul Finantarea Invatamantului Superior are ca atributii principale asistarea C.N.F.I.S. in aplicarea politicilor de finantare a invatamantului superior elaborate de M.E.C.T.S., pe baza propunerilor Consiliului, si intocmirea documentatiei pentru alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat si din alte surse pentru finantarea invatamantului superior.

Directiile majore ale activitatii desfasurate de catre Serviciul F.I.S. sunt:

 • realizarea propunerilor de alocare, anuala si lunare, a resurselor financiare de la bugetul de stat destinate invatamantului superior:
  • consolidarea si validarea datelor provenind din surse primare si secundare;
  • dezvoltarea formulelor de calcul si programarea bazelor de date pentru efectuarea calculelor efective;
  • validarea rezultatelor si transmiterea acestora catre MECTS;
 • elaborarea documentelor suport pentru fundamentarea propunerilor CNFIS:
  • realizarea de studii si analize statistice privind indicatorii de performanta academica si eficienta financiara a I.S.;
  • elaborarea unor modele matematice si utilizarea lor pentru realizarea de simulari numerice;
  • realizarea unor rapoarte cantitative sau calitative, nationale sau internationale, privind sistemele de invatamant superior;
 • activitati de informare, comunicare si promovare:
  • conceperea, realizarea si administrarea paginii web si elaborarea materialelor informative (studii, ghiduri) ale Consiliului ;
  • difuzarea metodologiilor de alocare a fondurilor bugetare si extrabugetare pentru institutiile de învatamânt superior;
  • organizarea evenimentelor (sedinte, conferinte si seminarii) si crearea materialelor de promovare (afise pliante) ale Consiliului.

Activitatea Serviciul F.I.S. este asigurata de un grup de experti in management universitar avand o bogata experienta in finantarea invatamantului superior si o solida formatie academica, in domenii de studiu complementare.
Serviciul F.I.S. colaboreaza permanent cu celelalte directii, servicii si compartimente ale U.E.F.I.S.C.D.I. si in special cu Biroul Evaluare Institutionala formand impreuna cu acesta Directia Finantare si Evaluare Institutionala.

Prin natura activitatii sale Serviciul F.I.S. colaboreaza cu institutiile de invatamant din Romania si cu alte institutii centrale ale statului, in special cu Direcţia Strategii de Finanţare Instituţională si cu Direcţia Buget-Finanţe ale M.E.C.T.S. Intreaga activitatea a Serviciului F.I.S. se desfasoara sub directa coordonare a C.N.F.I.S.


(articol actualizat in: 3/5/2011)
Trimite pe email