Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Informatii despre EUROSTARS


Informatii legate de finantarea proiectelor EUROSTARS


Obiectivul strategic

Programul Eurostars este primul program european dedicat special IMM urilor performante în CDI, un program comun (2007-2013), combinând:

>       Programe Naţionale CDI din 31 ţări participante (mai mult de 300  milioane euro disponibil)

>       FP7 (aprox. 100 milioane euro disponibil)

>       Evaluare internaţională în cadrul Secretariatul EUREKA (mai mult de 20 ani de experienţă in cooperarea cu programele naţionale CDI)

Cine este eligibil din România?

Beneficiarul contractului de finanţare: este agentul economic coordonator al consorţiului naţional implicat în derularea proiectului.

Tipul instituţiilor eligibile pentru finanţare : agenţi economici în parteneriat cu universităţi publice şi private, institute de cercetare, organizaţii de cercetare.

Care este limita de finanţare?

maxim  700.000 lei/an , cu respectarea Schemei de ajutor de stat N542/2007 C2007(6545).

Proiectele se finanţează din fondurile naţionale ale fiecărui stat participant in proiect. Proiectul este aprobat numai după obţinerea finanţării în toate ţările participante.

Activităţile care se finanţează sunt cele de dezvoltare experimentală precompetitivă.

Care este Programul de Finanţare pentru partenerii români ?

 Inovare Modulul Cooperare Europeană în cadrul Iniţiativei EUREKA (UEFISCDI)

Care este durata maximă a finanţării unui proiect ?

O durată de maxim 36 luni

Cum se face evaluarea?

Proiectele se depun spre evaluare la Secretariatul EUREKA.

Sunt planificate două Apeluri de depunere proiecte pe an.

Lista de proiecte acceptate este aprobată de Adunarea Reprezentanţilor la Nivel Înalt EUREKA, finanţarea se face prin UEFISCDI după confirmarea statutului de proiect EUROSTARS.

La contractare trebuiesc anexate: formularul EUROSTARS al propunerii de proiect internaţional şi acordul internaţional de colaborare între entităţile participante la proiect.

Cum se face generarea proiectului EUROSTARS?

Proiectele EUROSTARS sunt proiecte mici, pe termen scurt incluzând participanţi din cel puţin două ţări membre.

Rezultatele sunt produse, procese sau servicii cu impact semnificativ în sectorul lor.

Printr-un proiect EUREKA, partenerii dezvoltă noi tehnologii, convin asupra drepturilor de proprietate intelectuală şi construiesc parteneriate care pătrund pe noi pieţe.

Companiile mari, grupurile de cercetare academice, universităţile sau alte organizaţii publice, pot participa, în funcţie de reglementările de finanţare regionale/naţionale.

Componenta consorţiului trebuie să fie eficientă ca mărime în scopul de a realiza obiectivele propuse. Cu toate acestea sunt de aşteptat  proiecte mici şi medii, cu nu mai mult de 4-5 participanţi.

Parteneriatul internaţional: este constituit din două entităţi rezidente în două state participante la Programului  EUROSTARS.

Coordonatorul proiectului internaţional trebuie să fie un IMM performant în CDI care are cel puţin 10% din personalul angajat cu funcţii de CDI sau cel puţin 10% din cifra de afaceri se obţine din activităţi CDI.

Parteneriatul trebuie să fie echilibrat:

·       Companiile de tip IMM performant în CDI trebuie să desfăşoare cel puţin 50% din activităţile CDI din proiect.

·       Niciunul dintre  parteneri şi niciuna dintre ţările participante nu pot depăşi 75% din activităţile CDI.

Pentru a beneficia de o informare eficientă privind dezvoltarea propunerii de proiect se recomandă menţinerea contactului cu NPC (Coordonatorul National de Proiecte), dl. Vasile LUNGU sau cu EUREKA Deputy NPC, dl. Ovidiu ALUPEI-COJOCARIU.

 

State si Regiuni participante la Programul EUROSTARS (denumirea în engleză):

Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom.

Fiecare ţară participantă are reguli proprii de eligibilitate şi limitări ale fondurilor acordate.

Mai multe informaţii despre Iniţiativa EUREKA şi Programul EUROSTARS

 

Persoana de contact:

Dr.ing. Ovidiu ALUPEI-COJOCARIU

EUREKA Deputy NPC

e-mail: ovidiu.alupei@gmail.com

            ovidiu.alupei@uefiscdi.ro

 

(articol actualizat in: 16/1/2013)
Trimite pe email