Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Program PARTENERIATE_Proiecte colaborative de cercetare aplicativa_Competitia 2011


Modificare Pachet de informatii (conform Deciziei ANCS nr. 9662/28.09.2011)

Pachet de informatii (conform Deciziei ANCS nr. 9642/05.09.2011)
 

          -  Prezentarea consortiului:   -  fisa institutie coordonatoare/partenera*
                                                        -  acord de parteneriat* (anexa 7)
                                                        -  declaratie privind nefinantarea din alte surse* (anexa 10) 

* Aceste documente se completeaza, se semneaza, se scaneaza in format .pdf si se incarca in platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro
 

In functie de tipul organizatiei, fiecare entitate coordonatoare/partenera intr-un proiect trebuie sa completeze, semneze, scaneze si sa incarce in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro, urmatoarele declaratii:
                 Anexa 9.1
                 Anexa 9.2
                 Anexa 9.3a
                 Anexa 9.3b
                 Anexa 9.4

 Scor relativ de influenta reviste (necesar verificarii standardelor de eligibilitate)

 
 INFORMATII UTILE:

Platforma de depunere on-line a cererilor de finantare este disponibila la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.

Termenul limita de transmitere a propunerilor de proiecte este 07.11.2011, ora 24.00.

Se vor lua in calcul pentru analiza eligibilitatii doar propunerile de proiecte care la termenul limita se gasesc pe platforma de depunere on-line in stare "finalizat".


(articol actualizat in: 12/8/2013)
Trimite pe email