Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Modificare Pachet de Informatii Program Parteneriate - PCCA


 Art. 1. La punctul 5 din Anexa la Decizia nr. 9642/05.09.2011 privind aprobarea Pachetului de informatii 2011 la Programul Parteneriate in domenii prioritare definitia Tipului 1 de proiecte se modifica, completeaza si va avea urmatorul continut:

"Tipul 1: In structura parteneriatului este obligatorie participarea a cel putin 2 organizatii de cercetare, pentru acest tip de proiecte finantarea de la bugetul de stat poate fi de pana la 100% din valoarea proiectului. Acestui tip de proiecte se aloca 25% din bugetul competitiei. In cazul in care la aceste organizatii se va asocia cel putin o intreprindere, proiectul se va incadra la Tipul 2."
 
Art. 2. In anexa 2 - Standardele minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect, din Anexa la Decizia nr. 9642/05.09.2011 privind aprobarea Pachetului de informatii 2011 la Programul Parteneriate in domenii prioritare, criteriul 6 se completeaza si va avea urmatorul continut:
"Directorul de proiect a condus (in calitate de director sau responsabil de proiect) un proiect de cercetare/dezvoltare international (FP6/FP7, EUREKA/EUROSTARS, ERANET, NATO, JTI, JRC sau alte programe internationale) cu un buget pentru partenerul roman de minim 250.000 Euro."

(articol actualizat in: 4/10/2011)
Trimite pe email