Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Clean Sky


Obiective:

 
Intreprinderea comuna Clean Sky urmareste maturizarea si implementarea tehnologiilor inovatoare ecologice in toate segmentele transportului aerian civil, inclusiv in ceea ce priveste aeronavele comerciale de mare capacitate, aeronavele de transport regional si elicoptere, in domeniul motoarelor aeroreactoare si al sistemelor ambarcate, precum si in ceea ce priveste ciclul de viata al materialelor si reciclarea acestora. Clean Sky va produce demonstratori tehnologici la scara reala pentru tehnologiile selectate si dezvoltate prin activitatile  de cercetare, cu incercari la sol si in zor, ca urmare a unei abordari total integrate si a monitorizarii progreselor tehnologice si a impactului acestora.


Criterii de eligibilitate:
  • Solicitantul de co-finantare trebuie sa fie organizatie de cercetare conform prevederilor Cadrului Comunitar pentru Ajutoarele de Stat pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (2006/C 323/01) si nu intra sub incidenta regulilor privitoare la ajutorul de stat (se completeaza Anexa 1.4. - Declaratie privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare);
  • Solicitantul de co-finantare nu este declarat, conform legii, in stare de incapacitate de plată; nu are conturile blocate conform unei hotărari judecătoreşti; nu a furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI in vederea selectării contractanţilor; nu a incălcat prevederile unui alt contract de finanţare incheiat anterior cu o autoritate contractantă; 
  • Exista notificarea ANCS si UEFISCDI privind participarea la propuneri de proiecte din cadrul intreprinderii comune (la momentul depunerii), cu precizarea consortiului roman si a bugetelor aferente;
  • Evalurea pozitiva a propunerii de proiect si incheierea contractului cu intreprinderea comuna;
  • Depunerea unei cereri de co-finantare la UEFISCDI, conform Anexei 1 la prezentul Pachet de Informatii;
  • O entitate din Romania poate solicita co-finantare pentru un singur proiect, indiferent de numarul proiectelor castigatoare in care este implicata, pe competitive;
  • Orice entitate din Romania care nu are ca obiect de activitate cercetarea si dezvoltarea (CAEN cod 72) poate participa in proiecte doar in calitate de co-finantator si/sau ca beneficiar al rezultatelor, fara a accesa fonduri publice.
Pentru mai multe informatii despre Clean Sky accesati pagina oficiala aici.

 !!! Noul Pachet de informatii aprobat prin decizia ANCS nr.9015/07.02.2012 pentru co-finantarea participari Romaniei la activitatile intreprinderilor comune Clean Sky, ENIAC, IMI, Fuel Cells and Hydrogen si ARTEMIS  se poate descarca deaici.


 

Persoana de contact:

Ioana FAGARASAN
e-mail: ioana.fagarasan@uefiscdi.ro
tel.: +40 21 3023881


(articol actualizat in: 20/2/2014)
Trimite pe email