Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Conditii de eligilitate generale pentru programul AAL


 Conditii de eligilitate generale pentru programul AAL

  • Consortiul participant este compus din cel puţin 3 organizatii independente eligibile (persoane juridice), din cel putin 3 state partenere diferite din cadrul Asociatiei AAL care participă la un apel deschis pentru propuneri de proiecte
  • Consortiul trebuie sa includa cel putin un partener de afaceri eligibil
  • Consortiul trebuie sa includa cel putin un partener pentru IMM-uri eligibil, care poate fi partener de afaceri
  • Consortiul trebuie sa includa cel putin un utilizator final eligibil
  • Dimensiunea consortiului: 3 - 10 parteneri
  • Durata proiectului: 12 - 36 de luni
  • Indeplinirea specificatiilor tehnice si de structura (de exemplu: numarul de pagini) continute in descrierea apelului deschis pentru propuneri de proiecte
  • Propunerea de proiecte editata in limba engleza si transmisa prin sistemul electronic de depunere a propunerilor AAL, inainte de termenul limita de inchidere al unui apel deschis

 

Eligibile pentru finantare sunt numai organizatiile care sunt incluse in mod explicit  prin criteriile nationale de eligibilitate publicate ca parte a textului apelului deschis. 

Proiectul poate include si organizatii care nu sunt eligibile sau fac parte din state care nu provin din tarile partenere in programul AAL si nu sustin apelul de proiecte deschis, dar in acest caz aceste organizatii nu pot solicita finanţare si nu pot reprezenta parteneri cheie in realziarea proiectului.

 

 


(articol actualizat in: 17/11/2011)
Trimite pe email