Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Conditii de eligibilitate nationale specifice


 Conditii de eligibilitate nationale specifice

  • Directorul de proiect al partenerului roman este doctor in stiinte. Aceasta conditie nu se aplica in situatia in care organizatia implicata in proiect este intreprindere in sensul legislatiei in vigoare din domeniul ajutorului de stat. Daca diploma de doctor in stiinte nu este official recunoscuta in Romania, recunoasterea sa trebuie obtinuta inainte de semnarea contractului de finantare. 
  • Directorul de proiect al partenerului roman fie este angajat cu norma intreaga in institutia respectiva, pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata care acopera cel putin perioada contractului, fie are acordul de angajare cu norma intreaga cel putin pe perioada contractului. In cazul deciziei de acordare a finantarii, contractul de angajare trebuie sa fie incheiat de Directorul de proiect cu Institutia ce reprezinta partenerul roman din consortiu, cel tarziu la data semnarii contractului de finantare;
  • Institutia partenera din Romania nu este declarata, conform legii, in stare de incapacitate de plata; nu are conturile blocate conform unei hotarari judecatoresti; nu a furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI; nu a incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractanta;
  • Este interzisa depunerea de proiecte care au in vedere realizarea unor activitati deja finantate sau in curs de finantare partial sau integral din alte surse bugetare.
 

(articol actualizat in: 17/11/2011)
Trimite pe email