Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

IMI


Obiective:


Intreprinderea comuna IMI contribuie la punerea in aplicare a Programului Cadru 7 si in special a temei „Sanatate” din cadrul programului specific „Cooperare”. Obiectivul il constituie imbunatatirea in mod semnificativ a eficientei si a eficacitatii procesului de dezvoltare a produselor medicamentoase, in scopul de a asigura pe termen lung producerea de catre sectorul farmaceutic european a unor medicamente inovatoare mai eficace si mai sigure, prin:

 • sprijinirea cercetarii si dezvoltarii farmaceutice preconcurentiale din statele membre si tarile asociate in cadrul PC7, printr-o abordare coordonata, destinata sa elimine piedicile identificate in procesul de dezvoltare a produselor medicamentoase;
 • sprijinirea punerii in aplicare a prioritatilor de cercetare prevazute de agenda de cercetare a initiativei tehnologice comune privind „medicamentele inovatoare” (denumite in continuare „activitati de cercetare”), in special prin acordarea de granturi in urma unor cereri competitive de propuneri;
 • asigurarea complementaritatii cu alte activitati din cadrul PC7;
 • constituirea unui parteneriat intre sectorul public si cel privat, destinat sa sporeasca investitiile in sectorul biofarmaceutic al statelor membre si al tarilor asociate la PC7 prin punerea in comun a resurselor si prin incurajarea colaborarii dintre sectorul public si cel privat;
 • promovarea implicarii intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) in activitatile acesteia.


Criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul de co-finantare trebuie sa fie organizatie de cercetare conform prevederilor Cadrului Comunitar pentru Ajutoarele de Stat pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (2006/C 323/01) si sa nu intre sub incidenta regulilor privitoare la ajutorul de stat (se completeaza Anexa 1.4. - Declaratie privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare);
 • Solicitantul de co-finantare nu este declarat, conform legii, in stare de incapacitate de plata; nu are conturile blocate conform unei hotarari judecatoreşti; nu a furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor; nu a incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractanta;
 • Exista notificarea ANCS si UEFISCDI privind participarea la propuneri de proiecte din cadrul intreprinderii comune (la momentul depunerii), cu precizarea consortiului roman si a bugetelor aferente;
 • Evalurea pozitiva a propunerii de proiect si incheierea contractului cu intreprinderea comuna;
 • Depunerea unei cereri de co-finantare la UEFISCDI, conform Anexei 1 la prezentul Pachet de Informatii;
 • O entitate din Romania poate solicita co-finantare pentru un singur proiect, indiferent de numarul proiectelor castigatoare in care este implicata, pe competitie;
 • Orice entitate din Romania care nu are ca obiect de activitate cercetarea si dezvoltarea (CAEN cod 72) poate participa in proiecte doar in calitate de co-finantator si/sau ca beneficiar al rezultatelor, fara a accesa fonduri publice.

 

Pentru mai multe informatii despre IMI accesati pagina oficiala aici.

 !!! Noul Pachet de informatii aprobat prin decizia ANCS nr.9015/07.02.2012 pentru co-finantarea participari Romaniei la activitatile intreprinderilor comune Clean Sky, ENIAC, IMI, Fuel Cells and Hydrogen si ARTEMIS  se poate descarca deaici.

 

Persoana de contact:

Ioana FAGARASAN
e-mail: ioana.fagarasan@uefiscdi.ro
tel.: +40 21 3023881


(articol actualizat in: 20/2/2014)
Trimite pe email