Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

FCH - Hydrogen and Fuel Cells Initiative


Obiective:

Intreprinderea comuna FCH contribuie la punerea in aplicare a Programului Cadru 7, in special a temelor „Energie”, „Nanostiinte, nanotehnologii, materiale si noi tehnologii de productie”, „Mediu (inclusiv schimbari climatice)” si „Transport (inclusiv aeronautica)” din cadrul programului specific „Cooperare”.
Intreprinderea comuna FCH are urmatoarele obiective:

 • urmareste sa plaseze Europa in avangarda mondiala a tehnologiilor pilelor de combustie si hidrogenului si sa contribuie la patrunderea pe piata a tehnologiilor pilelor de combustie si hidrogenului, permitandu-le astfel fortelor comerciale ale pietei sa genereze beneficii publice potentiale substantiale;
 • sprijina in mod coordonat activitatile de cercetare, de dezvoltare tehnologica si demonstrative (denumite in continuare „CTD”) din statele membre si tarile asociate la Programul Cadru 7, pentru a reduce efectele esecurilor pietei si pentru a se concentra asupra dezvoltarii aplicatiilor comerciale, incurajand astfel noile eforturi industriale in vederea mobilizarii rapide a tehnologiilor pilelor de combustie si hidrogenului;
 • sprijina punerea in aplicare a prioritatilor CTD ale ITC privind pilele de combustie si hidrogenul, in special prin acordarea de finantari pe baza competitiva in urma unor cereri de propuneri;
 • urmareste sa incurajeze sporirea investitiilor publice si private in cercetarea in domeniul tehnologiilor pilelor de combustie si hidrogenului din statele membre si tarile asociate.


Criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul de co-finantare trebuie sa fie organizatie de cercetare conform prevederilor Cadrului Comunitar pentru Ajutoarele de Stat pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (2006/C 323/01) si nu intra sub incidenta regulilor privitoare la ajutorul de stat (se completeaza Anexa 1.4. - Declaratie privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare);
 • Solicitantul de co-finantare nu este declarat, conform legii, in stare de incapacitate de plată; nu are conturile blocate conform unei hotărari judecătoreşti; nu a furnizat declaraţii inexacte cu privire la informaţiile solicitate de către UEFISCDI in vederea selectării contractanţilor; nu a incălcat prevederile unui alt contract de finanţare incheiat anterior cu o autoritate contractantă;
 • Exista notificarea ANCS si UEFISCDI privind participarea la propuneri de proiecte din cadrul intreprinderii comune (la momentul depunerii), cu precizarea consortiului roman si a bugetelor aferente;
 • Evalurea pozitiva a propunerii de proiect si incheierea contractului cu intreprinderea comuna;
 • Depunerea unei cereri de co-finantare la UEFISCDI, conform Anexei 1 la prezentul Pachet de Informatii;
 • O entitate din Romania poate solicita co-finantare pentru un singur proiect, indiferent de numarul proiectelor castigatoare in care este implicata;
 • Orice entitate din Romania care nu are ca obiect de activitate cercetarea si dezvoltarea (CAEN cod 72) poate participa in proiecte doar in calitate de co-finantator si/sau ca beneficiar al rezultatelor, fara a accesa fonduri publice.


Pentru mai multe informatii despre FCH accesati pagina oficiala aici.

 !!! Noul Pachet de informatii aprobat prin decizia ANCS nr.9015/07.02.2012 pentru co-finantarea participari Romaniei la activitatile intreprinderilor comune Clean Sky, ENIAC, IMI, Fuel Cells and Hydrogen si ARTEMIS  se poate descarca de aici.


Persoana de contact:

Ioana FAGARASAN
e-mail: ioana.fagarasan@uefiscdi.ro
tel.: +40 21 3023881

 


(articol actualizat in: 20/2/2014)
Trimite pe email