Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

ARTEMIS


Obiective:

Intreprinderea comuna ARTEMIS contribuie la punerea in aplicare a Programului Cadru 7 si a temei "Tehnologiile informatiei si comunicarii" din cadrul programului specific "Cooperare", prin:

 • definirea si punerea in aplicare a "agendei de cercetare" in vederea dezvoltarii de tehnologii-cheie pentru sistemele informatice integrate din diferite sectoare de aplicare, in scopul consolidarii competitivitatii si durabilitatii europene si al facilitarii aparitiei unor noi piete si aplicatii pentru societate. Activitatile de punere in aplicare a agendei de cercetare sunt denumite in continuare "activitati de R&D";
 • sprijinirea punerii in aplicare a activitatilor de R&D, in special prin acordarea de fonduri participantilor la proiectele selectate in urma unor cereri competitive de propuneri;
 • promovarea unui parteneriat intre sectorul public si cel privat destinat sa mobilizeze si sa reuneasca eforturile comunitare, nationale si private, sa sporeasca investitiile generale pentru R&D in domeniul sistemelor informatice integrate si sa incurajeze colaborarea dintre sectorul public si cel privat;
 • realizarea sinergiei si coordonarea eforturilor de R&D europene in domeniul sistemelor informatice integrate, inclusiv, in cazurile in care se poate crea o valoare adaugata, integrarea progresiva in intreprinderea comuna ARTEMIS a activitatilor aferente acestui domeniu care sunt in prezent puse in aplicare prin programe interguvernamentale de R&D (Eureka).
 • promovarea implicarii IMM-urilor in activitatile R&D.


Criterii de eligibilitate:

 • Solicitantul de co-finantare nu este declarat, conform legii, in stare de incapacitate de plata; nu are conturile blocate conform unei hotarari judecatoreşti; nu a furnizat declaratii inexacte cu privire la informatiile solicitate de catre UEFISCDI in vederea selectarii contractantilor; nu a incalcat prevederile unui alt contract de finantare incheiat anterior cu o autoritate contractanta;
 • Exista notificarea ANCS si UEFISCDI privind participarea la propuneri de proiecte, (la momentul depunerii),  din cadrul intreprinderii comune, cu precizarea consortiului roman si a bugetelor aferente;
 • Evalurea pozitiva a propunerii de proiect si incheierea contractului cu intreprinderea comuna;
 • Depunerea unei cereri de co-finantare la UEFISCDI, conform Anexei 1 la prezentul Pachet de Informatii;
 • O entitate din Romania poate solicita finantare pentru un singur proiect, indiferent de numarul proiectelor castigatoare in care este implicata;
 • Exista Anexa 1.5. - Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderiilor mici, mijlocii si mari daca entitatea nu se incadreaza in definitia organizatiei de cercetare precizata in Cadrul Comunitar pentru Ajutoarele de Stat pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (2006/C 323/01), aceasta intrand sub incidenta regulilor de ajutor de stat si este finantata conform prevederilor schemei de ajutor de stat „Finantarea proiectelor CDI conform Planului national de cercetare, dezvoltare si inovare II”, aprobata prin Decizia ANCS nr. 9451/2007;
 • Exista Anexa 1.4. - Declaratie privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare daca entitatea se incadreaza in definitia organizatiei de cercetare precizata in Cadrul Comunitar pentru Ajutoarele de Stat pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (2006/C 323/01);
 • Orice entitate din Romania care nu are ca obiect de activitate cercetarea si dezvoltarea (CAEN cod 72) poate participa in proiecte doar in calitate de co-finantator si/sau ca beneficiar al rezultatelor, fara a accesa fonduri publice.
   

Pentru mai multe informatii despre ARTEMIS accesati pagina oficiala aici.

Pachetul de informatii aprobat prin decizia ANCS nr.9015/07.02.2012 pentru co-finantarea participari Romaniei la activitatile intreprinderilor comune Clean Sky, ENIAC, IMI, Fuel Cells and Hydrogen si ARTEMIS  se poate descarca de aici.

Incepand cu 27 iunie 2014 Intreprinderea comuna ARTEMIS a fuzionat cu întreprinderea comună ECSEL. Toate proiectele în curs de desfășurare vor continua sub egida ECSEL-JU.

Pentru mai multe informatii despre ECSEL-JU accesati pagina oficiala aici.

Noile conditii de eligibilitate ale partenerilor romani si persoanele de contact se pot vizualiza aici

 

Persoana de contact:

Ioana FAGARASAN
e-mail: ioana.fagarasan@uefiscdi.ro
tel.: +40 21 3023881


(articol actualizat in: 7/7/2015)
Trimite pe email