Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet documente necesar decontarii fazei anuale_ 2011


  • Proces verbal de avizare interna a rezultatelor - 3 exemplare
  • Deviz postcalcul - 3 exemplare
  • Fisa de evidenta a cheltuielilor - 1 exemplar
  • Nota justificativa privind utilizarea resurselor umane - 1 exemplar
  • Cerere de modificare deviz - depusa in prealabil pentru aprobare (daca e cazul)
  • Raport anual de activitate - 1 exemplar
  • Raport audit financiar extern - 1 exemplar cu semnaturi in original
  • Sinteza lucrarii (5 - 7 pagini) - 1 exemplar

Documentele necesare decontarii 2011 se pot completa on-line, incepand din 30 noiembrie 2011, prin accesul in pagina proprie a fiecarui director de proiect, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta la adresa: http://www.idei-cdi.ro  si se vor transmite in forma printata la data stabilita in Anexa III - Esalonarea Platilor, direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 6.

 

 

 


(articol actualizat in: 25/11/2011)
Trimite pe email