Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Program PARTENERIATE - Proiecte colaborative de cercetare aplicativa - Competitie 2013


•   Modificare termen limita de transmitere a propunerilor de proiecte (conform Notei privind modificarea calendarului Competitiei 2013 pentru Programul Parteneriate in domenii prioritare). NEW

•   Modificare termen limita de transmitere a propunerilor de proiecte (conform Notei privind modificarea calendarului Competitiei 2013 pentru Programul Parteneriate in domenii prioritare).

•   Modificare termen limita de transmitere a propunerilor de proiecte (conform Notei privind modificarea calendarului Competitiei 2013 pentru Programul Parteneriate in domenii prioritare).

•    Pachet de informatii (conform Ordinului MEN nr. 3527MD/05.04.2013)

•    Domenii prioritare (Anexa 1)

•    Ajutorul de stat (Anexa 2)
In functie de tipul organizatiei, fiecare entitate coordonatoare/partenera intr-un proiect trebuie sa completeze, semneze, scaneze si sa incarce in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro, urmatoarele declaratii:

Anexa 2.1 –   Declaratie privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare
Anexa 2.2 –   Declaratie privind incadrarea intreprinderii
Anexa 2.3a – Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea organizatiei de cercetare
Anexa 2.3b -  Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea intreprinderii
Anexa 2.4 –   Declaratie in vederea certificarii efectului stimulativ

•    Cererea de finantare* (Anexa 3)

Anexa 3.1 – Cererea de finantare (limba romana)
Anexa 3.2 – Cererea de finantare** (limba engleza)

*se completeaza atat in limba romana, cat si in limba engleza si se incarca obligatoriu ca un fișier PDF neprotejat (document generat dintr-un fișier de text în PDF, şi NU document scanat) în platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro.)
**cursul de schimb pentru euro este cursul BNR la data intocmirii bugetului proiectului

•    Fisa de evaluare (Anexa 4)

•    Acord de parteneriat* (Anexa 5)

•    Declaratie privind nefinantarea din alte surse* (Anexa 6)
* Aceste documente se completeaza, se semneaza, se scaneaza in format .pdf si se incarca in platforma de depunere on-line http://uefiscdi-direct.ro.

•   Calendar

•   Persoane de contact

 

INFORMATII UTILE:
Termenul limita de transmitere a propunerilor de proiecte este 21.06.2013, ora 24.00.

Platforma de depunere on-line a cererilor de finantare este disponibila la adresa: http://uefiscdi-direct.ro.
Platforma de depunere on-line a cererilor de finanţare va fi disponibilă începând cu data de 16 aprilie 2013.

Se vor lua in calcul pentru analiza eligibilitatii doar propunerile de proiecte care la termenul limita se gasesc pe platforma de depunere on-line in stare "finalizat".
 


(articol actualizat in: 19/3/2014)
Trimite pe email