Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Deschidere financiara 2013


Conform Ordinului MEN nr. 3449MD/26.03.2013 privind repartitia creditelor bugetare pentru anul 2013 pe programele componente ale Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007 – 2013, bugetul alocat Programului “IDEI”- Proiecte de cercetare Exploratorie – Competitia 2011 este de  69.731.630 lei.
 

Urmare a celor mentionate mai sus, alocarea fondurilor in anul 2013 pentru fiecare proiect in parte aflat in derulare, este urmatoarea:


• Matematica si informatica
• Chimie
• Fizica
• Stiinte ingineresti
• Stiinta materialelor
• Stiintele pamantului
• Biologie si Ecologie
• Medicina
• Stiintele vietii si biotehnologii
• Stiinte sociale si economice
• Stiinte umaniste
 

Modelul de act aditional este disponibil aici
Termenul limita de depunere a Actelor Aditionale este 22.04.2013.
 

Nota
• Valoarea totala a proiectului ramane conform contractului semnat in anul 2011; suma diferenta din anul 2013 este transferata in anul 2014.
• Devizul pentru anul 2013 se construieste in concordanta cu prioritatile proiectului ce se stabilesc de directorul de proiect.
Devizul anului 2013, impreuna cu devizele anilor 2011, 2012 si 2014 trebuie sa respecte incadrarile in capitolele de cheltuieli prevazute in contractul de finantare.
Conform contractului de finantare eventualele realocari intre categoriile de cheltuieli se pot face in limita a 15% din bugetul total al proiectului, la decontul etapelor.


 


(articol actualizat in: 22/4/2013)
Trimite pe email