Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet de informatii Articole 2013


  • Pachet de informatii (aprobat prin Adresa MEN-DGP  nr. 2837/ 28.10.2013)
     
  • Cererea de finantare:
Sectiunea 1: Informatii despre articol si autori
(se completeaza doar in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro)

Sectiunea 2: Validarea si printarea Cererii de premiere
 
Sectiunea 3: Incarcarea Cererii de premiere semnata si scanata
(cererea de finantare din sectiunea 2 printata, semnata de autori, scanata in format.pdf se incarca in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro)
 
Sectiunea 4: Finalizarea cererii de premiere


Premiere articole publicate in 2012 care nu au mai beneficiat de premiere
          
  • Pentru articolele publicate in reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:
  • Pentru articolele publicate in reviste indexate in Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate in anul 2007 sau anterior.


Premiere articole publicate in 2013 

  • Pentru articolele publicate in reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:
  • Pentru articolele publicate in reviste indexate in Arts & Humanities Citation Index:
Lista revistelor indexate în Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate in anul 2008 sau anterior.
 
  • Calendar
Pentru premiile acordate din bugetul anului 2013 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, pana la data de 29 noiembrie 2013.
Cererile vor fi analizate si admise / respinse in ordinea primirii lor. Cererile admise vor fi platite in ordinea admiterii lor, in limita fondurilor disponibile. 
 
  • Important
Se vor lua in calcul pentru evaluare doar Cererile de finantare care se gasesc pe platforma de depunere online cu starea "finalizat".
Se premiaza articole publicate in anul 2013 sau in anul 2012, care nu au mai beneficiat de premiere.
Premiul se acorda o singura data pentru un articol.
Pentru mai multe articole publicate de acelasi autor (coautor) in acelasi numar al unei reviste se face o singura premiere cea mai favorabila din punct de vedere al acesteia.
Premierea se face pe baza verificarii datelor cuprinse in cererea de finantare.
Daca cererea de finantare nu poate fi semnata de toti autorii, acestia trebuie sa verifice exactitatea datelor personale inscrise si isi pot exprima acordul de a fi premiati, prin email, la adresa premiere@uefiscdi.ro.
Contestaţiile pot fi trimise prin email la adresa premiere@uefiscsdi.ro, prin fax la 021 3115 992, sau direct la sediul UEFISCDI, intr-un interval de 10 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor.
 
 
Persoana de contact:
Eleonora Dobroiu
Tel: 021 3080 530     Fax: 021 3115 992
E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro

 

 

 


(articol actualizat in: 7/11/2014)
Trimite pe email