Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Competitie 2013-2014 in cadrul Mecanismului financiar SEE


Programul de cercetare "Research within priorities sectors" din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014 contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale in Spatiul Economic European si la consolidarea relatiilor bilaterale, prin intensificarea cooperarii in domeniul cercetarii intre comunitatile stiintifice din Romania, Norvegia, Islanda si Liechtenstein, precum si stimularea cooperarii pe termen lung, prin crearea de parteneriate intre entitatile de cercetare.

Responsabili implementare Program:

Romania:
Operator de Program: Ministerul Educatiei Nationale (MEN)
Agentia de Implementare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)

State Donatoare:
Norvegia: Research Council of Norway (RCN)
Islanda: Icelandic Centre for Research (RANNIS)

Arii tematice:

 • Renewable energy;
 • Health and food safety;
 • Environmental protection and management;
 • Social sciences and humanities.

Buget: 21.681.063 EUR

NEW Termen limita depunere propuneri de proiecte: 24 ianuarie 2014 (23:00 ora Romaniei)

Platforma de depunere on-line este disponibila la: www.uefiscdi-direct.ro

Cursul de schimb al ECB (15 noiembrie 2013): 1 eur = 4,4513 RON


Pachet informatii competitie

 • Documentul de apel (PDF)
   
 • Ghidul aplicantului  (PDF)

  Entitatile cu Cod de Identificare Participant (PIC) in  FP7, pentru calculul cheltuielilor indirecte (regie), pot considera ca procentul declarat in FP7 reprezinta limita superioara. 

  Anexa 1 Cererea de finantare

  Anexa 1.1 - Formularul on-line referitor la informatiile generale despre proiect: institutia gazda coordonatoare si institutiile partenere, lista persoanelor cheie, planul de realizare al proiectului, alocarea bugetului (PDF)
  *** formularul on-line contine sectinea “Preparatory cost” reprezentand costurile necesare pregatirii propunerii de proiect

  Anexa 1.2 - Cererea de finantare propriu-zisa, format doc., trebuie sa fie descarcata, completata offline si convertita in PDF inainte de a fi incarcata in platforma (www.uefiscdi-direct.ro) (DOC)
   
  Anexa 1.3 - Declaratia generata automat de platforma on-line, in urma depunerii propunerii de proiect, trebuie semnata de institutia gazda coordonatoare si directorul de proiect. Ulterior, aceasta declaratie va fi depusa la sediul Agentiei de Implementare, in cel mult 7 zile de la data finalizarii depunerii on-line a propunerii de proiect
   
  Anexa 1.4 – Declaratia privind Ajutorul de Stat (Anexa 2), format doc., trebuie sa fie descarcata, completata offline si convertita in PDF inainte de a fi incarcata in platforma (www.uefiscdi-direct.ro)
  Declaratie privind incadrarea in definitia organizatiei de cercetare (DOC) - acest document va fi completat doar de aplicantii din Romania (Promoter de Proiect si parteneri)
  Declaratie privind incadrarea intreprinderii (DOC- acest document va fi completat doar de aplicantii din Romania (Promoter de Proiect si parteneri)
  Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea organizatiei de cercetare (DOC- acest document va fi completat doar de aplicantii din Romania (Promoter de Proiect si parteneri)
  Declaratie pe propria raspundere privind eligibilitatea intreprinderii (DOC- acest document va fi completat doar de aplicantii din Romania (Promoter de Proiect si parteneri)
        
 • Anexa 1.5 - Declaratie TVA - Fiecare director de proiect si responsabil din partea partenerului trebuie sa declare daca solicita sau nu TVA din partea autoritatilor locale autorizate, in conformitate cu prevederile legale nationale referitoare la TVA (DOC) - acest document va fi completat de toti aplicantii (atat din Romania cat si din Statele Donatoare)
   
 • Anexa 2 Schema de Ajutor de Stat (PDF)
   
 • Ghidul evaluatorului (Peer-Reviewer) (PDF)
   
 • Acord de Parteneriat (DOC) si Anexe (DOC) - VERSIUNE DRAFT


Evenimentul de informare publica cu privire la competitie precum si evenimentul de identificare parteneri (brockerage) au avut loc la Bucuresti, in perioada 10-11 Decembrie 2013


Cum gasiti un partener in acest program - pas cu pas

 • Inregistrati intentia in baza de date 
 • Participati la evenimentul de informare publica si identificare parteneri 
 • Contactati potentiali parteneri


Baza de date cautare parteneri

Baza de date in format Excel.
Partner Search Database EEA Grants 2.9.13
(XLS-2 171 KB)


Cum va inregistrati?

Cercetatorii si organizatiile de cercetare se pot inregistra la:
response.questback.com/norgesforskningsrd/september18/


Intrebari si raspunsuri (PDF)

Documente legale

 • Memorandum of understanding on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2009-2014 (PDF)
 • Regulation on the implementation of the EEA Financial Mechanism 2009-2014 (PDF) + Annex 1 (PDF)
 • Annex 12 Rules for the establishment and implementation of donor partnership programmes falling under the Programme Areas "Research within Priority sectors" and "Bilateral Reserach Cooperation" (PDF)
 • Annex 4 Information and Publicity Requirements EEA and  Norwegian Financial Mechanisms 2009-2014 (PDF)
 • Programme Agreement (PDF)

 

Persoane de contact:

Monica Cruceru
E-mail: eeagrants@uefiscdi.ro
Telefon: +4021 - 308 05 61

Marius Mitroi
E-mail: eeagrants@uefiscdi.ro
Telefon: +4021 - 302 38 59


(articol actualizat in: 22/1/2014)
Trimite pe email