Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Deschidere financiara 2014_PCE 2012


Conform Ordinului MEN nr. 8/16.01.2014; 7217/12.02.2014; privind repartiţia creditelor bugetare pentru anul 2014 pe programele componente ale Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare II,  pentru perioada 2007 – 30 iunie 2014, bugetul alocat Programului “IDEI”- proiecte nationale este de 98.199.521 lei, din care 24.699.282 lei pentru Proiecte de Cercetare Exploratorie – Competitia 2012.
Astfel, alocarea fondurilor in anul 2014, pentru fiecare proiect in parte aflat in derulare, este urmatoarea:

 

Formulare:

Actul aditional, inclusiv anexele, se vor transmite in forma tiparita, semnata si stampilata, in doua exemplare, direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, Etaj 6 camera 617, Bucuresti, in perioada 20 februarie - 07 martie 2014.

Nota 

  • Perioada de implementare a proiectelor se prelungeste cu 12 luni (conform Notei 358TP/19.02.2014 privind prelungirea duratei de implementare a proiectelor aflate in derulare in cadrul Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007-30 iunie 2014), dar nu mai tarziu de septembrie 2016;
  • Valoarea totala a proiectului ramane conform contractului de finantare semnat in anul 2013;
  • Suma alocata in anul 2014 are ca referinta bugetul initial contractat (la data demararii proiectului) pentru anul 2014;
  • Diferenta de buget ramasa nealocata se distribuie  in anii 2015 si 2016;
  • Devizul pentru anul 2014 se construieste in concordanta cu obiectivele proiectului, in functie de prioritatile stabilite de directorul de proiect;
  • Devizul anului 2014, impreuna cu devizele anilor  2013 (conform ultimilor modificari de deviz agreate, inclusiv economiile raportate), 2015 si 2016 trebuie sa respecte incadrarile in capitolele de cheltuieli prevazute in contractul initial de finantare.
     

 


(articol actualizat in: 20/2/2014)
Trimite pe email