Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Contractare 2013


Lista proiecte  finantate cu buget contractat

Lista propunerilor de proiecte acceptate la finantare:


 

NOTA:
In pregatirea contractarii, directorii de proiect trebuie sa tina cont de urmatoarele:
-  durata maxima de implementare a proiectelor este de 27 luni; data estimativa de incepere implementare proiecte este 1 septembrie 2013; data de finalizare este 30 noiembrie 2015;

-  bugetul proiectului solicitat prin cererea de finantare trebuie redimensionat cu durata de implementare a proiectului (maxim 27 luni); 2013 (estimativ 4 luni – septembrie – decembrie); 2014 – 12 luni, 2015 – 11 luni;

-   actualizarea activitatilor proiectului, conform duratei de maxim 27 luni;

-    transmiterea catre UEFISCDI a noului deviz antecalcul pentru perioada 2013 - 2015;

-  Model pachet de contractare (cererea de finantare trebuie completata si in limba romana, Anexa 1 - Contract)

Dupa validarea informatiilor solicitate se va deschide platforma on-line de contractare.

 

Stabilirea listei proiectelor acceptate la finantare


(articol actualizat in: 19/3/2014)
Trimite pe email