Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Deschidere financiara 2015_PCE 2011


Pentru incadrarea in creditele bugetare alocate anului 2015, conform Deciziei ANCSI nr.9008/16.02.2015 privind repartiţia creditelor bugetare pentru anul 2015 pe programele componente ale Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare II,  pentru perioada 2007–30.06.2014 si in baza documentelor asociate:

deschiderea financiara a acestui an se face dupa cum urmeaza:

 • Bugetul alocat Programului “IDEI”- proiecte nationale este de 85.000.000 lei, din care 45.000.000 lei pentru Proiecte de Cercetare Exploratorie – Competitia 2011; astfel pana la sfarsitul anului 2015 se asigura o finantare medie de 80% din valoarea total contractata pentru aceasta competitie;
   
 • Perioada de implementare a proiectelor se prelungeste cu 12 luni (dar nu mai tarziu de 31.12.2016);
   
 • Valoarea totala a proiectului ramane conform contractului de finantare semnat in anul 2011;
   
 • Diferenta de buget ramasa nealocata se distribuie in anul 2016;
   
 • Suma alocata in anul 2015 are ca referinta bugetul anului 2015 din ultimul act aditional aprobat.
   
 • Devizul pentru anul 2015 se construieste in concordanta cu obiectivele proiectului, in functie de prioritatile stabilite de directorul de proiect;
   
 • Devizul anului 2015, impreuna cu devizele anilor precedenti (conform ultimilor modificari de deviz agreate, inclusiv economiile raportate) si 2016 trebuie sa respecte incadrarile in capitolele de cheltuieli prevazute in contractul initial de finantare.

Astfel, alocarea fondurilor in anul 2015, pentru fiecare proiect in parte aflat in derulare, este urmatoarea:

Formulare:

Actul aditional nu se va genera de platforma  www.uefiscdi-direct.ro/EVoC, se va completa conform modelului anexat.

Actul aditional, inclusiv anexele, se vor transmite in forma tiparita, semnata si stampilata, in doua exemplare, direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, Etaj 6 camera 617, Bucuresti, in perioada 16-23 martie 2015.

 


(articol actualizat in: 10/3/2015)
Trimite pe email