Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Proiecte propuse la finantare_TE 2014


Rezultatele competitiei "Tinere Echipe de cercetare" competitia  2014 (proiecte propuse la finantare) au fost aprobate prin Decizia  ANCSI nr.9300/30.09.2015.

Lista propunerilor de proiecte propuse la finantare, generata conform Deciziei ANCSI nr 9300/30.09.2015:

In perioada 01 - 06 octombrie directorii proiectelor acceptate la finantare trebuie sa transmita (prin e-mail) devizul antecalcul aferent anului 2015 catre Autoritatea Contractanta, cu estimarea realista a bugetului angajat pentru anul 2015, in limita a max. 90.000 lei. Precizam ca suma ramasa necheltuita (nedecontata) din bugetul angajat pentru anul 2015 va fi inregistrata ca si economie la nivelul proiectului (suma nu poate fi transferata in anul urmator).

Perioada implementare proiecte: 1 octombrie 2015 - 30 septembrie 2017.

Dupa validarea informatiilor solicitate se va deschide accesul la platforma on-line de contractare.

Persoane de contact:

Domeniu

Responsabil contract

Date de contact

Matematica si Informatica

Mihaela Pirsoaga

021-3080516, mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro

Chimie

Simina Smarandache

021-3080515, simina.smarandache@uefiscdi.ro

Fizica

Daniela Mihai

021-3080562, daniela.mihai@uefiscdi.ro

Stiinte ingineresti

Mihaela Fratila

021-3080532,  mihaela.fratila@uefiscdi.ro

Stiinta materialelor

Marinela Tudorache

021-3080517,  marinela.tudorache@uefiscdi.ro

Stiintele pamantului

Gabriela Chiric

021-3080563,  gabriela.chiric@uefiscdi.ro

Biologie si ecologie

Iulia Brat

021-3080532,  iulia.brat@uefiscdi.ro

Medicina

Mihaela Fratila

021-3080532,  mihaela.fratila@uefiscdi.ro

Stiintele vietii aplicate, biotehnologii

Iulia Brat

021-3080532,  iulia.brat@uefiscdi.ro

Stiinte sociale si economice

Valentin Tihan

021-3080533,  valentin.tihan@uefiscdi.ro

Stiinte umaniste

Marinela Tudorache

021-3080517, marinela.tudorache@uefiscdi.ro

 

 


(articol actualizat in: 15/10/2015)
Trimite pe email