Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet de informatii_Premierea rezultatelor cercetarii - articole_2015


•   Pachet de informatii (aprobat prin Decizia ANCSI Nr. 9343/30.10.2015)
 
•   Cererea de finantare:

Sectiunea 1: Informatii despre articol si autori
(se completeaza doar in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro)


Sectiunea 2: Validarea si tiparirea Cererii de premiere

Sectiunea 3: Incarcarea Cererii de premiere semnata si scanata
(cererea de finantare din sectiunea 2 tiparita, semnata de autori, scanata in format.pdf se incarca in platforma de depunere on-line, http://uefiscdi-direct.ro)

Sectiunea 4: Finalizarea cererii de premiere


Premiere articole publicate in 2014 care nu au mai beneficiat de premiere

•    Pentru articolele publicate in reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate in functie de factorul de impact al acestora (IF)

Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate in functie de scorul de influenta al acestora (AIS)

•    Pentru articolele publicate in reviste indexate in Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate in  Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate in anul 2009 sau anterior


Premiere articole publicate in 2015

•    Pentru articolele publicate in reviste din Science Citation Index Expanded & Social Sciences Citation Index:

Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate in functie de factorul de impact al acestora (IF)

Lista revistelor incadrate pe subdomenii, ordonate in functie de scorul de influenta al acestora (AIS)


•    Pentru articolele publicate in reviste indexate in Arts & Humanities Citation Index:

Lista revistelor indexate in Arts & Humanities Citation Index care au articole publicate in anul 2010 sau anterior

•   Grup Nature:

Lista revistelor din Grupul Nature aflate pe primul loc in subdomeniul corespunzator

•   Domenii stiintifice:

Lista domeniilor stiintifice de incadrare a articolelor•    Calendar

Pentru premiile acordate din bugetul anului 2015 se primesc cereri de finanţare în regim continuu, până la data de 28 noiembrie 2015 ora 24.00.
Cererile vor fi analizate şi admise / respinse în ordinea primirii lor. rezultatele se vor publica pe site-ul UEFISCDI. Cererile admise vor fi plătite dup
ă publicarea rezultatelor, în ordinea admiterii lor, în limita fondurilor disponibile, până la epuizarea bugetului alocat anului 2015.

Important!

  • Se evaluează doar Cererile de finanţare care se regăsesc pe platforma de depunere online cu starea "finalizat".
  • Se premiază articolele publicate în anul 2015 (conform Pachetului de informaţii - 2015) sau (articole publicate în 2014 (conform Pachetului de informaţii - 2014), care nu au mai beneficiat de premiere.
  • Premiul se acordă o singură dată pentru un articol, indiferent de anul publicării articolului (2015 sau 2014) şi numărului de autori.
  • Articolul trebuie să fie vizibil în Web of Science Core Collection din platforma www.webofknowledge.com pentru a fi premiat.
  • Premierea se face pe baza verificării datelor cuprinse în cererea de finanţare.
  • Cererea de finanţare pentru un articol se depune de un singur autor. Astfel, în cererea de finanţare trebuie trecute datele personale valide ale tuturor coautorilor din Romania ai articolului respectiv.
  • Cererile de finanţare completate se tipăresc, se semnează, se scanează în format .pdf şi se încarcă pe platformă în secţiunea dedicată (pentru asumarea datelor declarate în platformă)


Persoana de contact:
Eleonora Dobroiu
Tel: 021 3080 530     Fax: 021 3115 992
E-mail: lioara.dobroiu@uefiscdi.ro


(articol actualizat in: 3/11/2015)
Trimite pe email