Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet documente necesar decontarii fazei 2015


 1. Raport financiar


2. Raport stiintific  - 1 exemplar

3. Raport audit financiar independent 2015 - 1 exemplar

 

 

Documentele necesare decontarii se vor completa on-line, prin accesul in pagina proprie a proiectului, pusa la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta la adresa: www.uefiscdi-direct.ro/EVoC  si se vor transmite in forma tiparita, semnate si stampilate, direct la sediul  UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D. I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 6.


(articol actualizat in: 3/12/2015)
Trimite pe email