Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Deschidere financiara 2016 - PCE 2011


Conform Deciziei ANCSI nr. 9023/19.01.2016 privind repartitia creditelor bugetare pentru anul 2016 pe programele componente ale Planului National de Cercetare-Dezvoltare si Inovare II,  pentru perioada 2007–30.06.2014, bugetul alocat Programului IDEI - proiecte nationale este 133.700.260 lei, buget necesar finalizarii in intregime a tuturor proiectelor, conform bugetului initial.

Astfel, deschiderea financiara a anului 2016 se face in conformitate cu bugetul din ultimul act aditional incheiat in 2015.

Conventia de avans 2016 - se va transmite in forma tiparita, semnata si stampilata, in doua exemplare, direct la sediul UEFISCDI sau prin posta la adresa Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, Etaj 6 camera 617 Bucuresti, in perioada 22 - 29 ianuarie 2016.


(articol actualizat in: 21/1/2016)
Trimite pe email