Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Dezbatere publica


Pachetul de informatii a fost supus dezbaterii publice  in perioada 21 martie - 20 aprilie 2016

 In perioada 17 - 20 aprilie 2016 au fost primite 14 mesaje de la cercetatori/grupri de cercetatori  din universitati / institute de cercetare, care vizeaza:

 • Introducerea in sectiunea C2 - Elemente definitorii ale realizărilor ştiinţifice remarcabile ale directorului de proiect din ultimii 10 ani si a  "Activitati de evaluare sau monitorizare ale unor proiecte internationale".
 • Completarea Punctului 3 din sectiunea C2 - Brevete de invenţie, astfel: „ Se vor indica în special brevetele/modelele de utilitate cu transfer tehnologic obţinute în Romania sau ţări ale Uniunii Europene, sau în ţări membre ale OCDE
 • Completarea Punctului 5 din sectiunea C2 - Prezentari stiintifice astfel: „ Se vor indica prezentări științifice orale (oral presentations), invitate la conferințe/ workshops (invited speaker),  internaționale reprezentative din domeniu sau invitatii personale la departamente internationale.
 • Completarea Punctului 6 din sectiunea C2, astfel: „Organizarea unor conferințe internaționale, nationale sau workshopuri  în domeniu”.
 • Precizarea clara in Pachetul de informatii a ceea ce inseamna „pozitie echivalent norma intreaga”.
 • La evaluare proiectelor sa se ia in considerare NUMAI calitatea propunerii de proiect si cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca aplicantul, MENTIONATE DEJA in pachetul de informatii. 
 • Pentru a aprecia profilul directorului de proeict si echipa recomanda ca pentru fiecare panel sa existe indicatori ai membrilor echipelor implicate in toate propunerile. De asemenea platforma ar trebui sa contina o sectiune in care indicatorii aferenti profilului stiintific sa fie completati de catre aplicant la momentul depunerii proiectului.
 • Pentru domeniul științele umaniste, ca și pentru domeniul științele sociale,se propune eliminarea notei cu privire la obținerea calificativului calitate adecvată pentru a trece în etapa a doua pentru publicațiile directorului de proiect.
 • Precizarea in pachetul de informatii a unei structuri minimale a echipei de cercetare.
 • Introducerea domeniului de Mechatronics Research area
 • Mentinerea criteriului „directorul de proiect sa aiba in ultimii 10 ani minim 3 articole in reviste aflate in top 50% dupa AIS”.
 • Eligibilitatii unui director de proiect sa nu se faca dupa scorul relativ de influenta (SRI) ci dupa quartile stabilite de ISI in functie de factorul de impact (Q1 sau Q2) sau in functie de indicele Hirsch al directorului de proiect.
 • Introducerea unei grile prin care sa se poata face o evaluare corecta si unitara pentru toti cercetatorii care depun propuneri, tinand cont de faptul ca evaluarea directorului de proiect se face pe baza numarului de publicatii, monografii, brevete, etc, ce pot fi cuantificate destul de precis in fisa de evaluare.
 • Directorul de proiect trebuie sa demonstreze activitatea in cercetare printr-un factor Hirsch de minim 8 (fara autocitari) si minim 10 articole cu factor de impact ISI peste 1.00 publicate in ultimii 7 ani.
 • Impunerea unui procent de maxim 60% pentru cheltuieli de personal.
 • Impunerea unui procent de minim 20% pentru cheltuielile de logistica.
 • Sa se specifice clar conditiile de eligibilitate la angajarea doctoranzilor si excluderea necesitatii de a avea articole stiintifice ca si conditii de angajare pe pozitiile vacante de doctorand in proiect, astfel: “doctoranzii pot fi nominalizati in propunerea de proiect sau pot fi angajati sau recrutati pe pozitii vacante ulterior acceptarii la finantare a proiectului, conditia de eligibilitate la angajare fiind doar dovada statutului de student doctorand”.
 • Insititutia gazda sa intocmeasca la decontare un raport privind cheltuielile indirecte cu obligatia includerii unei pozitii part-time de tehnician/laborant in cadrul proiectului.

 

In perioada 5 - 17 aprilie 2016 au fost primite 40 mesaje de la cercetatori/grupri de cercetatori  din universitati / institute de cercetare, care vizeaza:

 • Eliminarea criteriului de eligibilitate “cel putin 10 ani de la terminarea doctoratului” si introducerea unor criterii minimale care sa conduca la obtinerea unui scor minim obtinut din numar si calitate articole, proiecte, etc.
 • Eliminarea criteriului de eligibilitate “cel putin 10 ani de la terminarea doctoratului” si introducerea unor criterii cum ar fi: -min 2 articole ca prim autor sau autor corespondent in ultimii 5 ani, fiecare cu FI minim 1; -min 5 articole ca prim autor sau co-autor in ultimii 5 ani , ficeare cu FI min 1; -Indice Hirch min 3, sau orice alt criteriu care reflecta performanta nu varsta !
 • Finantarea maxima acordata pentru un proiect sa fie marita de la 850.000 lei la 1.700.000 lei.
 • Micsorarea, in criteriul de eligibilitate, a perioadei de cand directorul de proiect a obtinut titlul de doctor de la " cel putin 10 ani"  la  "cel putin 8 ani".
 • La secțiunea B, subsecțiunea B3 („Lista de max. 5 lucrări reprezentative ale directorului de proiect, din ultimii 10 ani”), pentru lucrările din Arts & Humanities, rafinarea criteriului de excelență, după cum urmează:- „activitatea cu o vizibilitate medie sau peste medie este determinată major de existența a trei publicații (document type: „article” sau „review”) apǎrute în reviste care, la data publicării lucrărilor, erau indexate în Arts and Humanities Citation Index de cel puțin 5 ani
 • La secțiunea C, subsecțiunea C2 („Elemente definitorii ale realizărilor științifice remarcabile ale directorului de proiect din ultimii 10 ani, incluzând anul 2005”), punctul 2 („Monografii”): - în cazul domeniilor „cu specific românesc” din Științele umaniste, să se poată menționa aici și publicarea de monografii la editurile acreditate de CNCS, conform listei finale din ianuarie 2013, categoriile A și B
 • La secțiunea C, subsecțiunea C2 („Elemente definitorii ale realizărilor științifice remarcabile ale directorului de proiect din ultimii 10 ani, incluzând anul 2005”), punctul 5 („Prezentări științifice”): - să se includă nu doar prezentările invitate la „conferințe internaționale reprezentative”, ci și acelea invitate la universități de prestigiu (ex. din Top 500 ARWU/THE/QS/URAP)
 • La secțiunea C, subsecțiunea C2 („Elemente definitorii ale realizărilor științifice remarcabile ale directorului de proiect din ultimii 10 ani, incluzând anul 2005”), punctul 7 („Premii importante obținute în străinătate”): - cel puțin pentru domeniile umaniste „cu specific românesc”, să se includă și mențiunea „sau premii ale Academiei Române”.
 • Pentru stiintele sociale si umaniste propune si alte criterii pentru etapa I, cum ar fi: -doua publicatii ISI / ERIH Int1 sau Int2 ca autor si/sau doua capitole in volume internationale; - o carte publicata ca autor in volume internationale; - carti sau capitole in volume colective existente intr-un numar minim de biblioteci indexate in catalogul KVK, avand in vedere si criteriile de selectie a evaluatorilor (sa se ia in considerare la prima faza toate publicatiile care apar cel puțin de 7 ori in KVK atat pentru evaluator cat și pentru cel evaluat)
 • Sistemul de notare in domeniul stiintelor umaniste sa fie mult mai precis (notare cu trei zecimale), si sa permita departajarea clara a proiectelor (cat mai putine proiecte cu scoruri egale). Exemplu: in cazul a mai multor proiecte cu acelasi punctaj sa fie stabilite inca de la început criterii de selectie suplimentare si scenarii concrete de departajare.
 • In evaluare sa se ia in considerare si experienta in coordonarea de proiecte anterioare. Daca au existat proiecte anterioare finantate ar trebui verificat si modul in care acestea au fost finalizate, respectiv rezultatele raportate: lucrari ISI, nivelul acestora, carti, brevete, produse etc., in functie de tipul proiectului, pentru a se demonstra astfel ca s-a realizat cercetare de excelenta si vizibilitate internationala.
 • Pentru o evaluare corectă (etapa II)  sa se impuna restrictii sub forma unor diferente maxim admise de punctaj intre evaluatori, atat pe criteriu, cat si la nivelul punctajului total. In forma actuala evaluatorii isi pot ajusta punctajele si comentariile numai in cazul in care „considera necesar” – ceea ce este insuficient.
 • Posibilitatea atasarii in platforma on-line, la depunerea propunerii de proiect, a listei complete de lucrari a directorului de proiect
 • Existenta unor campuri obligatorii de completat in sectiunile B si C: nr total de articole ISI, indice ISI cumulat, indice Hirsch, nr total de citari (fara autocitari).
 • Realizarea unei grile de evaluare pentru Etapa I pe baza de indicatori numerici precizati.
 • Lista de referinta cu incadrarea revistelor in "top 50" sa fie cea realizata in functie de factorul de impact al revistei, si nu AIS.
 • Lista de referinta cu incadrarea revistelor in" top 50" sa fie cea de la momentul publicarii si nu cea din 2015.
 • Punctajele rezultate la evaluarea de catre cei trei experti sa nu difere cu mai mult de 10%.
 • Ierarhizarea proiectelor sa se faca doar in baza punctajului final, medie a punctajelor celor trei evaluatori, fara alte criterii/decizii ulterioare ale panelurilor pe domenii.
 • Excluderea formatului Europass a CV-ului solicitat, acesta sa contina citeva elemente cheie: Work experience, Education, Grants and Awards,  List of publications, Invited Talks at conferences.
 • Introducerea unui standard minimal de eligibilitate: Directorul de proiect sa aiba minim 10 publicatii in zona rosie de premiere a UEFISCDI  in ultimii 5 ani, si un minim de 30 publicatii ISI
 • Introducerea unui criteriu de selectie pentru expertii evaluatori, similar cu standardul minimal de eligibilitate pentru directorul de proiect: minim 10 publicatii in zona rosie de premiere (a UEFISCDI) in ultimii 5 ani si un total de cel putin 30 publicatii ISI in domeniu.
 • Evaluatorii  pentru stiinte exacte sa fie straini.
 • Eliminarea din sectiunea C2. a punctului 6) "Organizarea de conferinte internationale in domeniu".
 • Inlocuirea formatului Europass a CV-ului solicitat cu formatul utilizat la competitiile din 2011 – 2012.
 • Nominalizarea membrilor echipei sa nu fie obligatorie.
 • Utilizarea in procesul de evaluare doar a expertilor evaluatori din  strainatate.
 • Instrumentul de finantare sa fie structurat pe doua nivele de experienta (cu cerintele minimale corespunzatoare)  astfel : a. „Established researcher”- cu minim 3 articole notate ISI ca autor corespondent sau ca prim autor si care a coordonat cel putin un proiect dupa doctorat; b. "Beginning researcher" – minim 2 articole ISI indiferent de contributie si minim 3 ani de experienta dupa doctorat. Fara restrictii de timp si de valoare a articolelor.
 • In fisa de evaluare ponderea celor doua criterii sa fie: calitatea proiectului (80%) si calitatea profesionala a directorului de proiect (20%). 
 • In fisa de evaluare, Criteriul Calitatea prounerii de proiect sa contina subcriterii ca: importanta si potentialul de a avansa cunoasterea din domeniu si de a aduce beneficii societatii, obiective, originalitate (30%), metodologia, planificarea, echipa propusa (40%), infrastructura si mediul stiintific in care se va desfasura proiectul (10%).
 • Neimpunerea unui numar maxim sau minim de cercetatori implicati in proiect. Sa se evalueze corelarea numarului si pregatirii colaboratorilor cu sarcinile primite in proiect (fara a solicita CV, ci doar nivelul de pregatire considerat, e.g., postdoc, absolvent de facultate, student la doctorat, tehnician, etc).
 • Includerea unor criterii de evaluare specifice fiecarui domeniu de specialitate.
 • Durata proiectului sa fie maximum 60 luni.
 • Perioada de depunere a propunerilor de proiecte sa fie anuntata din timp, dupa stabilirea conditiilor finale, si cu cel putin 4 saptamani inainte de deschiderea platformei on-line de depunere a propunerilor de proiecte. Durata de depunere sa fie stabilita clar (cu date, nu cu estimare de luni) si sa fie de cel putin 30 zile lucratoare.
 • Anuntarea unui calendar al competitiilor viitoare, stabilit pentru o perioada de 5 ani (este nevoie de consecventa si predictibilitate).
 • Finantarea maxima acordata pentru un proiect de 3 ani sa fie de 1.000.000 lei pentru proiectele de la nivelul Established researcher si 750.000 lei pentru proiectele de la nivelul Beginning researcher.
 • Considerarea monografiilor stiintifice publicate la edituri internationale de prestigiu, cumulativ cu publicarea a minim trei articole in reviste incadrate in top 50%, in vederea evaluarii sansei obtinerii calificativului ''Calitate adecvata pentru a trece in Etapa II' pentru Science si Social Sciences.
 • Mentinerea criteriilului de eligibiliatte privind diretcorul de proiect conform caruia „directorul de proiect are titlul de doctor obținut în urmă cu cel puțin 10 ani”.
 • Mentinerea criteriilului de eligibiliatte privind directorul de proiect conform caruia "O persoana care este director de proeict TE Competitia 2014, aflat in derulare, nu poate candida in calitate de director pentru obtinerea finantarii unui proiect de tip PCE in aceasta competitie".
 • Activitatea cu o vizibilitate medie sa poata fi demonstrata cu 2 publicatii ISI si una ERIH INT 2, precum si introducerea cartilor, in vederea evaluarii sansei obtinerii calificativului ''Calitate adecvata pentru a trece in Etapa II' pentru Stiintele umaniste.
 • Sa fie eliminata „multi-, inter- sau trans-disciplinaritatea” din criteriul general de participare, pentru echipa de cercetare.
 • Durata proiectului sa fie maximum 36 luni.
 • Obligatitivitatea nominalizarii la depunerea propunerii de proiect doar a doctoranzilor din ultimul an, care pana la contractare vor obtine titlul de doctor.
 • Portabilitatea proiectului de cercetare sa nu fie limitata la primele 12 luni, daca directorul de proiect poate dovedi  felul in care institutia gazda gestioneaza proiectul pericliteaza implementarea lui.
 • Eliminarea din Sectiunea C2 a punctului 8 „Mentorarea unor doctoranzi, postdoctoranzi si tineri cercetatori de exceptie”.
 • Modificarea numarului de pagini impus pentru Sectiunea D, Descrierea proiectului, de la „max. 15 pagini” la „ minim 15 pagini”.
 • Introducerea in Pachetul de informatii a specificatiei „minim 2 din 3 experti alocati provin din strainatate”.
 • Introducerea ariei de cercetare Mecanica in subdomeniul Matematica.
 • La punctul 3 din sectiunea C2  sa poata fi indicate si brevete (inventiile) nationale.
 • Includerea in elementele definitorii ale realizarilor stiintifice ale directorului de proiect a: proiecte nationale si internationale castigate pe baza de competitie; lista completa a lucrarilor publicate sau sustinute la conferinte; progresul estimat fata de realizarile anterioare.
 • Introducerea ariei Traductologie/ Translation studies in cadrul SH5_2 Theory and history of literature, comparative literature.
 • Echivalarea pt Stiintele umaniste in lista de lucrări a directorului de proiect a unui capitol de carte, publicată la o editura internaţională de prestigiu, cu un articol ISI sau ERIH int.1, int.2 ; sau echivalarea a doua articole ERIH nat. cu 1 articol ERIH int.1, int.2; sau a 2 book review ISI cu un review ISI
 • Acceptarea in structura echipei proiectului a doua pozitii de masterand in locul unei pozitii de doctorand (ceea ce ar permite evoluţia in cadrul proiectului spre doctorat); o poziţie de doctorand rămânând obligatorie.
 • Luarea în considerare a indicelui Hirsch la directorul de proiect.
 • Adoptarea distribuției pe domenii din cadrul programelor Horizon 2020, respectiv pe Physical Sciences and Engineering, Life Sciences and Social Sciences and Humanities, cu stabilirea în pachetul de informații a unei rate de succes similare celei de la competițiile europene.
 • La secțiunea 8 (Procedura de depunere, evaluare și selecție a propunerilor de proiecte), itemul Procesul de evaluare: Pentru științele umaniste și sociale, să fie luate în calcul doar cărțile/volumele colective apărute la edituri prestigioase din străinătate, articole publicate în reviste indexate ISI și ERIH (INT 1 și INT 2) din străinătate, precum și articole din volume colective de la edituri din străinătate prezente în cel puțin 50 biblioteci (potrivit catalogului worldcat sau KVK).
 • La punctul 8 (Procedura de depunere, evaluare și selecție a propunerilor de proiecte), itemul ETAPA I: numărul de experți evaluatori, menționat sub forma “…de cel puțin 3 experți evaluatori”, trebuie definit cât se poate de exact, astfel încât expresia „cel puțin doi evaluatori”, folosită la p. 7, să reprezinte, cu adevărat, majoritatea experților evaluatori alocați fiecărei propuneri de proiect
 • Modificare punctajului final al unui proiect, cu incadrare in viciu de procedura, in urma analizei contestațiilor de catre CNCS, trebuie avizata in scris de catre Raportorul care a prezentat proiectul in panelul principal.
 • Negocierea bugetului trebuie făcută în fața panelului principal aferent domeniului din care face parte proiectul și numai în cazul în care există o recomandare în acest sens din partea a cel puțin doi din cei trei experți evaluatori.
 • Inlocuirea criteriului „…existenta a minimum trei publicații apărute în top 50% of all journalpublished in the research field of the project proposal ”, i.e. zona roșie și galbenă din Anexa 1, secțiunea B3 cu  “…existența a minimum trei publicații apărute în top 25% of all journal published in the research field of the project proposal ”, i.e. zona rosie, pentru Science si Social Science. Pentru științe umaniste și sociale, „existența a minim trei publicații, cărți/volume colective, articole publicate în reviste indexate ISI și ERIH (INT 1 și INT 2) din străinătate, precum și articole din volume colective de la edituri din străinătate prezente în cel puțin 50 biblioteci (potrivit catalogului worldcat sau KVK)”.
 • Includerea In Anexa 1, secțiunea D6 a unui exemplu de calcul pentru „unități luni/membru".
 • Pentru Ştiinţele vieții, Ştiinţe exacte, fizică şi inginerie evaluatorii ar trebui să îndeplinească dublul criteriilor folosite pentru directorii de proiect, respectiv existența a minimum șase publicaţii (document type: „article” sau „review”) apǎrute în reviste situate în "top 25% of all journals published in the research field of the project proposal".
 • Suplimentarea, cu 200.000 lei a bugetului maxim acordat unui proiect, pentru cercetatorii care revin din strainatate.
 • Includerea in lista domeniilor alaturi de Ingineria mecanica si a domeniului Mecatronica.
 • Includerea subdomeniului Tribologie.
 • Posibilitatii existentei in echipa proiectului a unui singur cercetator.
 • Eliminarea criteriilor pentru selectia expertilor:  2 cărţi publicate ca autor sau coautor sau 5 Capitole publicate ca autor sau coautor în volume colective în perioada 2005 – 2015; o carte publicată ca autor sau coautor sau 3 Capitole publicate ca autor sau coautor în volume internaționale în perioada 2005 – 2015; 5 studii în reviste cu profil ştiinţific sau în volume colective.
 • Inlocuirea criteriilor de selectie pentru experti, existente, cu: - 2 Cărți ca autor unic și/sau principal, inclusiv ediții critice, publicate în edituri internationale de prestigiu (ex. Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer Wiley, etc.), din ultimii 10 ani (începând cu 2005). Se va indica numârul minim de biblioteci ale unor instituții de invățământ superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, indexate în catalogul Karlsruhe Virtual Catalog (KVK; catalogul KVK include și catalogul Worldcat), în care se regăsesc aceste publicații. De asemenea, se pot indica recenzii ale cărților publicate în reviste de top din domeniu (Web of Science/ERIH). Un număr minim de 250 (nu 25) de biblioteci în total este un criteriu eliminatoriu la acest punct. Precizarea editurilor de prestigiu intr-o lista care poate fi consultata public; -  Minimum 5 articole ca autor principal/unic in jurnale academice indexate Web of Science, cu excluderea articolelor indexate numai in ERIH si a articolelor de tip “review”. Eliminarea luarii inconsideratie a articolelor de tip “review” in orice proces de evaluare sau selectie a expertilor evaluatori.;
 • Eliminarea din criteriile de selectie a expertiklor evaluatori a conditiei ca acestia sa aiba titlul de doctor obtinut in urma cu cel putin 10 ani.
 • Membrii din fiecare panel principal sa fie (1) exclusiv Profesori la universitati clasate in primele 300 de locuri la nivel international sau directori de proiecte ERC/ESF/NSF/NIH sau (2) sa aibe fie 2 Cărți/10 capitole ca autor unic și/sau principal, inclusiv ediții critice, publicate în edituri internationale de prestigiu (ex. Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer Wiley, etc.), din ultimii 10 ani (începând cu 2005) cu un număr minim de 250 de prezente in biblioteci conform WorldCat, sau (3) sa aibe minim 5 articole ca autor principal/unic in jurnale academice indexate Web of Science, cu excluderea articolelor indexate numai in ERIH si a articolelor de tip “review”
 • Utilizarea, in toate stadiile de evaluare a propunerilor de proiecte, doar a expetilor evaluatori straini.
 • Acordarea, si in etapa I din procesul de evaluare, de punctaje individuale pentru fiecare criteriu, nu raspunsuri de tip Da/Nu. Indicarea a ceea ce se urmareste in cadrul acestei etape. Ex. ce inseamna "publicatii relevante pentru tema propusa".
 • Crearea de mecanisme care sa asigure un grad maxim de transparenta la fiecare stadiu al competitiei: aplicantii sa aiba acces la fiecare evaluare oferita de fiecare expert in fiecare etapa. Intregul proces de aplicare si evaluare sa fie public.
 • In sectiunea B3, pentru Arts and Humanities, sa fie obligatorie existența a cinci publicaţii (document type: „article”, se exclude document type: „review”) apǎrute în reviste indexate in Arts and Humanities Citation Index (exclusiv ERIH).
 • Existenta a doua carti cu autor principal publicate la edituri internationale de prestigiu sa fie criteriu eliminatoriu in Etapa I conform formularii: 2 Cărți ca autor unic și/sau principal, inclusiv ediții critice, publicate în edituri internationale de prestigiu (ex. Cambridge University Press, Oxford University Press, Springer Wiley, etc.), din ultimii 10 ani (începând cu 2005). Se va indica numarul minim de biblioteci ale unor instituții de invățământ superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, indexate în catalogul Karlsruhe Virtual Catalog (KVK; catalogul KVK include și catalogul Worldcat), în care se regăsesc aceste publicații. Se pot indica recenzii ale cărților publicate în reviste de top din domeniu (Web of Science/ERIH). Un număr minim de 250 de biblioteci în total poate fi un criteriu eliminatoriu la acest punct.
 • Precizarea „editurilor de prestigiu” intr-o lista care poate fi consultata public.
 • Stabilirea unor punctaje clare pentru publicatii si obligativitatea ca aplicantul sa fie autor principal/unic (eliminarea luarii in consideratie a publicatiilor la care aplicantul a fost co-autor). Daca aplicantul a fost numai co-autor, nu a coordonat activitate de cercetare la nivel de articol/ carte, sa nu poate fi director de proiect, ci doar membru in echipa unui director de proiect cu experienta demonstrata de calitatea de autor principal/ unic.Stabilirea de punctaje se poate face astfel: un articol ‘în reviste Web of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index)’ - 1 punct. Punctajul maxim poate fi obtinut de un aplicant care are 10 articole importante. Se poate utiliza o fractiune din punctajul maxim pe articol pentru evaluarea celorlalte tipuri de articole (ex. un articol indexat ERIH - 0.5 puncte). O metodologie de evaluare asemanatoare se poate elabora si pentru carti: min. 250 biblioteci pentru toate cartile aplicantului care este si autor principal/ unic al acestora (ar trebui sa existe o modalitate de departajare a aplicantilor a caror carti sunt detinute de 300 biblioteci universitare fata de cei a caror carti sunt detinute de 600 biblioteci universitare).
 • Eliminarea din Anexa 1, sectiunea C2, a punctului 4 – Carti/Capitole, intrucat informatiile solicitate sunt cuprinse la punctele anterioare.
 • Introducerea standardelor minimale de eligibilitate, similare cu cele de la competiţia Idei din 2012, si care vor fi mentionate, ca si elemente de demonstrare a unei activitati cu vizibilitate medie sau peste medie in comunitatea internationala.
 • In cazul neexistentei unor standarde minimale de eligibilitate, depunerea proiectelor sa se faca în doua etape, astfel incat in prima etapa sa fie depuse doar elementele care urmeaza sa fie evaluate în prima etapa de evaluare.
 • Eliminarea din pachetul de informatii Notelor de la paginile 14, 15 si 19.
 • Precizarea in Pachetul de informatii daca sedintele de panel se vor organiza fizic sau prin teleconferinta.
 • Precizarea in Pachetul de informatii a modului de recrutare a unui alt raportor pentru sedinta de panel, in cazul in care raportorul initial selectat aleatoriu dintre cei trei evaluatori nu este disponibil sa participe.
 • Precizarea in Pachetul de informatii ca interventiile panelului sunt exceptionale si ca rezultatele procesului de evaluare se bazeaza in primul rand pe evaluarile individuale.
 • Eliminarea din procesul de evaluare a etapei de "forum"si "vot" precum si a raportului initial de evaluare din etapa de evaluarea proiectelor de catre experti.  
 • Punerea la dispozitia directorilor de proiect a tuturor fiselor de evaluare, cu punctajele si comentariile acordate initial de evaluatori.
 • Modificarea numarului disponibil de zile privind completarea raspunsului aplicantului din 4 zile in 5 zile lucratoare.
 • Introducerea unui consens atunci cand diferenta dintre scorul proiectului rezultat din punctajele unui evaluator si media scorurilor tuturor evaluatorilor nu este mai mare de 10 puncte. Pentru proiectele la care exista consens, scorul final sa fie media scorurilor tuturor evaluatorilor.
 • Sa se constituie paneluri, prin selecţia a 19-29 persoane dintre evaluatorii initiali utilizati, ce nu sunt afiliati unor institutii din Romania
 • In sedintele de panel sa se analizeze proiectele: a) la care a existat consens, ordonate descrescator in functie de scorul final, in limita dublului numarului de proiecte care, conform bugetului disponibil, pot fi finantate; b) Proiectele la care nu a existat consens si la care, in cazul in care se elimina scorul individual cel mai mic, media scorurilor individuale ramase este mai mare decat cea a celui mai mic scor final al proiectelor de la punctul a).
 • Deciziile panelului privind modificarea punctajului unui proiect se va face prin vot de aprobarea a cel putin 2/3 din membrii panelului; in cazul in care nu există majoritate pentru modificarea punctajului unui proiect, punctajul final al proiectului se calculeaza prin medierea punctajelor date de toti experţii evaluatori initiali; Deciziile care modifica acest punctaj vor fi motivate printr-un raport al panelului.
 • Exprimarea „În situaţia în care UEFISCDI constată sau este sesizată în legătură cu existenţa unui conflict de interes sau a unei abateri, aceasta va lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în cauză” sa fie inlocuita cu „În situaţia în care UEFISCDI constată existenţa unui conflict de interes sau a unei abateri, prin autosesizare sau în urma primirii unei sesizări, UEFISCDI va lua măsurile necesare înlocuirii evaluatorului în cauză.”
 • Proiectele multi-, inter- și trans-disciplinare să fie analizate în fiecare din panelurile disciplinare in care se incadreaza proiectul, iar decizia referitoare la finantarea unui astfel de proiect sa fie în functie de incadrarea cea mai favorabila a proiectului pe ierarhia proiectelor dintr-o anumita disciplina.
 • Eliminarea conditiei ca în echipa de cercetare sa se regaseasca minim 2 poziţii pentru doctoranzi sau pastrarea numai pentru cazul in care institutia gazda este o institutie organizatoare de studii universitare de doctorat.
 • Cresterea plafonului la maximum 25% din cheltuielile directe.
 • Adaugarea in pachetul de informatii, Anexa 1, pundctul B3 a textului:  "Acolo unde conferințele sunt un standard de referință (ex. unele științe inginerești/informatică) se vor considera mai ales conferințele din sistemul propus de Australian Research Council. Pentru citările aferente conferințelor se vor considera Conference Proceedings Citation Index din Web of Science".
 • Precizarea in Pachetul de informatii a numarului minim de pozitii echivalent norma intreaga, nu doar cel maxim.
 • Precizarea in Pachetul de informatii, in sectiunea C2, pentru articolele la care directorul de proiect este autor corespondent, ca aceasta calitate trebuie probata printr-un document care certifica acest lucru.
 • Acordarea unui punctaj suplimentar pentru calitatea membrilor permanenti ai echipei de cercetare a proiectului dar si verificarea expertizei acestora in domeniul temei propunerii de proiect.
 • Inlocuirea in pachetul de informatii a numarului „minim 3 publicatii pentru directorul de proiect” cu „factor impact total, pentru life sciences, de min. 15 obtinut din maxim trei publicatii sau trei publicatii in zona galbena sau 1-2 publicatii in zona rosie ca autor principal sau autor principal al unui articol intr-o revista omportanta in domeniu sau minim 3 articole ca si co-autor”.
 • Introducerea unor citerii minime de eligibilitate in raport cu volumul si calitatea rezultatelor obtinute de catre directorul de proiect pana in momentul depunerii aplicatiei. Ex. a) publicarea a minim 10 articole indexate in Web of Science in ultimii 5 ani, si b) articolele publicate in ultimii 5 ani sa cumuleze un scor de influenta de minim 5 puncte.
 • Mutarea sectiunii „Structura echipei”, din Pachetul de informatii, la "Criterii de eligibilitate", daca constituie un criteriu de eligibilitate.
 • Eliminarea solicitarii acordului conducatorului de doctorat daca doctorandul este deja angajat in institutia gazda a proiectului.
 • Precizarea elementelor ce trebuie sa le contina rezumatul de 2 pagini de la Sectiunea B1.
 • Eliminarea din pachetul de informatii, sectiunea C2,  a aspectelor care nu sunt relevante pentru evaluarea competentei unei persoane de a coordona un proiect de cercetare fundamentala cu o echipa de maxim 5 persoane. Astfel: a). Brevetele de inventie, b). Organizarea de conferinte, c). Membru in comisii de doctorat.
 • Reformularea criteriilor din Anexa 3, Fisa de evaluare Etapa I. Ex. Are directorul de proiect expertiza necesara pentru a obtine rezultate in cadrul temei propuse?

 

In perioada 31 martie  - 5 aprilie 2016 au fost primite 15 mesaje de la cercetatori/grupri de cercetatori  din universitati / institute de cercetare, care vizeaza:

 • Introducerea unor Standarde minimale de eligibilitate pentru directorul de proiect.
 • Inlocuirea criteriului de eligibilitate  "Directorul de proiect este doctor in stiinte, avand titlul obtinut in urma cu cel putin 10 ani fata de momentul depunerii propunerii de proiect" cu criteriile de performanta ale acestuia: nr de articole publicate sau factorul de impact cumulat, nr de citari independente, etc.
 • Repartizarea bugetului competitii pe domeniile principale,  astfel: PE Physical Sciences & Engineering (44%); LS Life Sciences (39%); SH Social Sciences & Humanities (17%).
 • Eliminarea obligativitatii nominalizarii cercetatorilor cu experienta si a postdoctoranzilor din cadrul echipei; mentionarea a 1-2 "persoane cheie" pentru garantarea realizarii proiectului.
 • Implicarea doctoranzilor membrii in echipa, cu min. 50% dintr-o norma intreaga/persoana.
 • Definirea clara a „expertilor recunoscuti international".
 • Inlocuirea criteriului, din Anexa 1, sectiunea B3,  “…existenta a minimum trei publicatii aparute in top 50% of all journalpublished in the research field of the project proposal ”, i.e. zona rosie si galbena, cu “ …existenta a minimum trei publicatii aparute in top 25% of all journal published in the research field of the project proposal ”, i.e. zona rosie, pentru Science si Social Science.
 • Inlocuirea sectiunii B3 cu C2 pentru Etapa I de evaluare.
 • Eliminarea notei (6) de la subsol de la pagina 19 a Pachetului de informatii.
 • Scopul acestui instrument de finantare, "Sustinerea si promovarea cercetarii stiintifice fundamentale, multi, inter si trans disciplinare si/sau exploratorii", sa fie inlocuit cu  "Sustinerea si promovarea cercetarii stiintifice fundamentale exploratorii".
 • Pentru obtinerea calificativului „Calitate adecvata pentru a trece in Etapa II”, pt Stiinte exacte, directorul de proiect sa aiba cel putin 10 articole in jurnale din top 50% in ultimii 10 ani, iar din acestea cel putin 3 sa fie in zona rosie (dupa AIS 2014).
 • Criteriu de selectie evaluatori: cel putin 5 articole in top 50% (dupa AIS 2014), dintre care cel putin 3 articole in zona rosie, in ultimii 5 ani.
 • Articolele tip „Proceedings Paper” sa nu fie punctate ca si articole.
 • Existenta doctoranzilor nominalizati ca membrii in echipa sa nu fie apreciata/punctata suplimentar.
 • Inlocuirea criteriului de eligibilitate "Directorul de proiect este doctor în ştiinţe, având titlul obținut în urmă cu cel puțin 10 ani față de momentul depunerii propunerii de proiect" cu "Directorul de proiect sa aiba minim 3 publicatii  (document type: „article” sau „review”) apǎrute în reviste situate în "top 50% of all journals published in the research field of the project proposal".
 • Definirea in pachetul de informatii a "autorului principal".
 • Stabilirea precisa a ceea ce inseamna "activitate medie sau peste medie la nivel internațional" printr-un scor, care sa tina cont de publicatiile ISI ca autor principal si de numarul de citari. Notarea la acest criteriu ar trebui sa fie unitara la nivelul fiecarui domeniu (panel), nu lasata la latitudinea evaluatorilor. Este necesara o clasificare mai detaliata (in mai multe trepte, de la nesatisfacator la exelent), nu doar o simpla bifare a activitatii peste medie la nivel international.
 • Includerea  in pachetul de informatii si/sau in contractul de finantare a unor clarificari cu privire la masurile ce se vor lua de catre Autoritatea Contractanta in  cazul in care Institutia gazda refuza sa implementeze proiectul in ultimul an de derulare.
 • Includerea ca situatii de conflict de interese in care s-ar putea afla un evaluator si a urmatoarelor situatii: evaluatorul este coautor sau a fost conducator de doctorat al directorului de proiect sau al unul din membrii echipei de cercetare; directorul de proiect  sau unul dintre membrii echipei de cercetare a fost conducator de doctorat al evaluatorului.
 • Luarea in considerare pentru vizibilitatea medie a directorului de proiect a articolelor publicate in reviste cu factor de impact peste 1 sau 0.5, in calitate de autor principal, nu neaparat in "zona rosie sau galbena". Scorul de influenta nu este relevant.
 • Incadrarea in „top 50%„ sa fie facuta dupa ierarhiile stabilite de Thomson Reuters, sau dupa AIS (nu SRI), sau dupa quartilele stabilite in JCR si disponibile inclusiv in Web of Science la vizualizarea oricarui articol la rubrica “View Journal Information”, unde Q1 sau Q2 reflecta incadrarea in top 50%.  

In perioada 21-31 martie 2016 au fost primite 73 mesaje de la cercetatori/grupri de cercetatori  din universitati / institute de cercetare, care vizeaza:

 • Identificarea lucrarilor publicate sa nu fie facuta exclusiv in baza Web of Science si luarea in considerare si a  lucrarilor care sunt In press (pe site-ul revistei) si au DOI.
 • Precizarea clara a in Pachetul de informatii daca in numarul max. de membrii in echipa este inclus si directorul de proiect.
 • Includerea a min. unui tehnician ca membru al echipei cu plata din cheltuieli de personal si nu ca personal auxiliar din cheltuieli indirecte.
 • Existenta unei anexe in Pachetului de informatii care sa cuprinda ariile de cercetare incluse in fiecare din cele 13 domenii.
 • Completarea Anexei 2 -  Criterii de selectie evaluatori pentru Stiintele vietii, Stiinte exacte si Inginerie, cu precizarea ca „Lista de referință cu încadrarea revistelor realizată în funcție de scorurile de influenţă (AIS) calculate de Thomson Reuters în Journal Citation Reports 2014 publicat de Thomson Reuters în iunie 2015, si este disponibilă pe pagina de web a UEFISCDI, aici "
 • Completarea Anexei 3 – Fisa de evaluare Etapa I, la pagina 19 - la nota desubsol, cu precizarea: „Lista de referință cu încadrarea revistelor în top 50%, zona roşie şi galbenă, este realizată în funcție de scorurile de influenţă (AIS) calculate de Thomson Reuters în Journal Citation Reports 2014 publicat de Thomson Reuters în iunie 2015, si este disponibilă pe pagina de web a UEFISCDI, aici "
 • Eliminarea criteriului de eligibilitate conform caruia „directorul de proiect are titlul de doctor obținut în urmă cu cel puțin 10 ani”.
 • Eliminarea criteriului de eligibilitate conform caruia „o persoana care este directorul de proiect TE 2014, in derulare, nu poate candida pentru obtinerea finantarii unui proiect PCE 2016”.
 • Completarea Anexei 1, sectiunea B3 din cu obligativitatea indeplinirii calitatii de autor principal la cele 3 articole publicate si existenta a min. unui  articol in zona rosie, pentru a putea obtine calificativului „Calitate adecvata pentru a trece in etapa II”.
 • Abordarea aspectelor de gen in Pachetul de informatii.
 • Solicitarea in Cererea de finantare a unei dovezi cu privire la existenta unei solicitari pre-aprobate a comitetului local de etica pe cercetare – pentru propunerea de proiect.
 • Eliminarea "multi-, inter- sau trans-disciplinatatii" din formularea scopului acestui instrument de finantare.
 • Reducerea numarului de pozitii echivalent norma intreaga pentru doctoranzi, min. 2, la un singur doctorand/echipa.
 • Eliminarea punctarii bugetului in Fisa de evaluare.
 • Nominalizarea postdoctoranzilor in echipa de cercetare a proiectului sa nu fie obligatorie la depunerea propunerii de proiect
 • Activitatea cu o vizibilitate medie sau peste medie sa fie determinata major de existenta, nu a min. Trei, ci a min. zece  publicatii aparute in reviste situate in "top 50% of all journals published in the research field of the project proposal" - Anexa 1, sectiunea B3.
 • Finantarea maxima acordata pentru un astfel de proiect (850.000 lei), este prea mica.
 • Reincluderea Domeniului „Informatica” in Domeniul „Matematica si Informatica” si „Stiinte Sociale” in  „Stiinte Sociale si Economice”.
 • Includerea in criterile de evaluare a performantei stiintifice Etapa I, pentru Stiinte Umaniste,   a volumelor aparute la edituri prestigioase inclusiv in strainatate, prezente in in biblioteci straine.
 • Introducerea unor noi subdomenii pentru „Stiintele umaniste”, si anume: Istorie, arheologie si studii culturale; Filologie; Filozofie si teologie; Arte si urbanism.
 • Definirea clara in Pachetul de informatii a "cercetatorilor din strainatate" -  ca fiind doar romani din diaspra sau cetateni straini, de orice nationalitate.
 • Precizarea in Pachetul de informatii, pct. 4. litera e) la criteriul de eligibilitate privind depunerea unei singure aplicatii in calitate de director in prezenta competitie – ca fiind vorba despre PCE 2016.
 • Introducerea licentelor pentru software de cercetare in lista realizarilor stiintifice remarcabile ale directorului de proiect.
 • Micsorarea, in criteriul de eligibilitate, a perioadei de cand directorul de proiect a obtinut titlul de doctor de la " cel putin 10 ani"  la  "cel putin 7 ani".
 • Modificarea, in criteriul de eligibilitate, a perioadei de cand directorul de proiect a obtinut titlul de doctor de la "cel putin 10 ani"  la "cel mult 10 ani".
 •  In structura echipei sa existe posibilitatea includerii si a masteranzilor (in cele doua pozitii echivalent norma intreaga pentru doctoranzi, precizate in Pachetul de informatii).
 • Introducerea limitei de varsta pentru directorul de proiect. Ex. sub varsta de pensionare.
 • Completarea, in sectiunea B3 din Anexa 1, la prezentarea a 5 lucrari reprezentative ale directorului de proiect , ca autor principal , din ultimii 10 ani.
 • Pentru Stiintele sociale si umaniste, cartile si capitolele publicate in volume internationale sa poata fi asimilate cu publicații indexate ERIH sau Web of Science (Science Citation Index, Social Science Citation Index, Art & Humanities Citation Index).
 • Introducerea unui criteriu pentru carti sau capitole. Introducerea unui numarul minim de biblioteci (25 de biblioteci) ale unor institutii de invatamant superior din celelalte state membre ale Uniunii Europene sau din statele membre ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, indexate in catalogul Karlsruhe Virtual Catalog (KVK; catalogul KVK include și catalogul Worldcat), in care se regasesc aceste publicatii. Se pot indica recenzii ale cartilor publicate in reviste de top din domeniu (Web of Science/ERIH).
 • Inlocuirea "top 50% of all journals published in the research field of the project proposal" cu: "Lucrari in domeniul propunerii de proiect in jurnale din zona galbena si rosie".
 • Nominalizarea post-doctoranzilor in echipa proiectului sa nu fie obligatorie la depunerea Cererii de finantare ci dupa castigarea proiectului.
 • Lista de referinta cu incadrarea revistelor in" top 50" sa fie cea de la momentul publicarii (asa cum se considera la conditiile de promovare pe postul de profesor) sau cea mai favorabila aplicantului, ci nu ultima existenta - cea din 2015.
 • Existenta doctoranzilor la momentul depunerii aplicatiei sa fie punctata suplimentar.
 • In Anexa 1, sectiunea C2,  punctul 1 sa se reformuleze astfel "Se vor indica, din ultimii 10 ani,  maxim 10 lucrari ale directorului de proiect considerate a fi cele mai relevante pentru tema propusa" sau „10 lucrari publicate in intreaga cariera a aplicantului”.
 • Precizarea clara a perioadei care se intelege prin „ultimii 10 ani”.
 • Includerea in Anexa 1, sectiunea B3 si a conferintelor de top din domeniu. Includerea si referirea la aceste articole conform ierarhizarii conferintelor din sistemul Australian Research Council si criteriile sa se refere explicit la "cel putin 3 articole din jurnale top 50%  SAU conferinte categorie A sau A*".
 • Modificarea in Fisa de evaluare a proportiei intre punctajul pentru Directorul de proiect si Propunerea de proiect de la 50%/50% la 70 %/30% ;
 • Renuntarea la obligativitatea de a exista in echipa 2 pozitii echivalent norma intreaga pentru doctoranzi.
 • Modificarea calendarului astfel:  Depunerea cererilor de finantare -  25 mai; Finalizare evaluare Etapa I -  25 iunie;  Evaliuare Etapa II si rezultate finale pana pe 15 septembrie; Contractare -  1 octombrie.
 • Introducerea in Contractul de finantare a unui art. cu privire la conditiile finantarii proiectului daca bugetul nu va fi asigurat la nivelul prevazut initial.
 • Includerea in Pachetul de informatii a Procesului de monitorizare anuala.
 • Specificarea clara in Pachetul de informatii daca Directorul de proiect trebuie sa fie angajat cu norma intreaga in institutia gazda.
 • Plata personalului auxiliar sa fie facuta din Cheltuieli de personal, nu din Cheltuieli indirecte.
 • Precizarea in pachetul de informatii daca se depuncteaza in evaluare faptul ca infrastructura de cercetare nu este trecuta in platforma www.erris.gov.ro.
 • Luarea in considerare si a articolelor tip "Proceedings Paper"
 • Recomandarea, de la sectiunea C2-punctul 2, "Se vor indica numai monografiile stiintifice publicate in edituri internationale de prestigiu", sa nu fie obligatorie.
 • Directorul de proiect sa indice doar articolele publicate in reviste cu Scorul Relativ de influenta cel putin egal cu  0.5.
 • Durata proiectului sa fie de de maxim 36 de luni cu un buget de 1.000.000 lei.
 • Evaluarea propunerilor de proiecte sa se realizeze intr-o singura etapa.
 • Nepunctarea in fisa de evaluare a bugetului si redirectionarea punctajului catre criteriile 2.1 si 2.2.
 • Inlocuirea criteriului de eligibilitate  "Directorul de proiect este doctor in stiinte, avand titlul obtinut in urma cu cel putin 10 ani fata de momentul depunerii propunerii de proiect"  cu alte criterii: scorul AIS obtinut din publicatiile stiintifice cu cote AIS de cel putin 0.5/publicatie;  detinerea atestatului de abilitare; capacitatea de a conduce echipe de cercetare in cadrul unor granturi anterioare; vizibilitatea academica data de citari in reviste serioase cu factori AIS mari.
 • Eliminarea obligativitatii nominalizarii, la depunerea propunerii de proiect, a cercetatorilor cu experienta si a postdoctoranzilor din cadrul echipei  de cercetare.
 • Inlocuirea scorului relativ de influenta folosit pentru selectia evaluatorilor in cazul Stiintelor vietii, stiintelor exacte, fizicii si ingineriei, cu scorul de influenta AIS
 • Definirea exacta a numarului de experti evaluatori, mentionat in Pachetul de informatii, nu sub forma “…de cel putin 3 experti evaluatori”.
 • Mentionarea cu exactitate In Anexa 1, sectiunea B3, a perioadei de 10 ani in care se realizeaza lista de 5 lucrari ale directorului de proiect.
 •  Inlocuirea criteriului dIn Anexa 1, sectiunea B3 care propune "…existenta a minim trei publicatii aparute in top 50 % of all journal…" cu "…existenta a minim trei publicatii aparute in top 25 % of all journal…".
 • Mentionarea cu exactitate, In Anexa 1, sectiunea C2, a perioadei de 10 ani in care se realizeaza lista de 10 lucrari ale directorului de proiect.
 • Introducerea in pachetul de informatii, Anexa 1, sectiunea D6, a unui exemplu de unitati luni/membru.
 • Modificarea referentialului pentru Stiinte Umaniste (considerandu-se inegale solicitarile fata de Stiinte Sociale sau Stiinte exacte).
 • Refacerea celor 13 paneluri principale de evaluare, preluand impartirea domeniala propusa de CNATDCU.
 • Introducerea obligativitatii ca directorul de proiect sa fie angajat pe durata nedeterminata intr-o institutie din Romania.
 • La calcularea ratei de succes, pe domenii, sa fie luate in calcul doar proeictele care au obtinut calificativul  "Calitate adecvata pentru a trece in Etapa II " si nu din toate proiectele depuse in competitie.
 • Micsorarea perioadei de cand directorul de proiect a obtinut titlul de doctor de la " cel putin 10 ani"  la  "cel putin 5 ani".
 • Definirea clara a "cercetatorului postdoctoral".
 • Depunerea propunerilor de proiecte sa se realizeze in doua etape.
 • Publicarea Cererii de Finantare si a Pachetul de informatii  si in limba engleza.
 • Eliminarea limitarii de „ultimii 10 ani” a activitatii de la punctele B3 si C2 din Anexa 1 a cererii de finantare.
 • Criteriile de selectie a expertilor evaluatori sa fie cele impuse directorului de proiect pentru a demonstra o activitate medie sau peste medie.
 • Criteriile de selectie a expertilor evaluatori sa cuprinda si obligatia sa fi coordonat cel putin un proiect in calitate de director.
 • Introducerea si a tabelelor in excepția precizata la pagina 13 din Pachetul de informatii, cu privire la incadrarea in parametrii recomandati pentru scrierea Cererii de finantare.
 • Eliminarea criteriului de eligibilitate conform caruia directorul de proiect are titlul de doctor obținut în urmă cu cel puțin 10 ani si introducerea  altor criterii cum ar fi: Mentorarea unor doctoranzi, postdoctoranzi si tineri cercetatori de exceptie, cu vizibilitate internationala, doctorate in co-tutela.
 • Introducerea in cerera de finantare a sectiunii Egalitatea de sanse,  modul în care principiul egalității de șanse (aspecte/problematica de gen) a fost integrat în elaborarea și punerea în aplicare a proiectului, atat în cadrul de executie a activităților proiectului, cat si la nivelul managementul acestuia, menționând orice componentă specifică legată de acest aspect.
 • Marirea numarului maxim de membrii in echipa. Cele 5 pozitii echivalent norma intreaga  sa nu cuprinda si  doctoranzii.
 • Inlocuirea criteriului de eligibilitate "Directorul de proiect este doctor in stiinte, avand titlul obtinut in urma cu cel putin 10 ani fata de momentul depunerii propunerii de proiect" cu: "Directorul de proiect este doctor in stiinte, avand titlul obtinut in urma cu cel putin 10 ani, calculat fata de momentul contractarii  proiectului"
 • Inlocuirea criteriului de eligibilitate  "Directorul de proiect este doctor in stiinte, avand titlul obtinut in urma cu cel putin 10 ani fata de momentul depunerii propunerii de proiect"  cu un criteriu de tip indice Hirsch sau factor de impact.
 •  Includerea, in paralel, in cadrul  Proiectelor de Cercetare Exploratorie (o directie adresata celor mai tineri de exemplu "Proiecte de Cercetare Exploratorie Junior"), care sa fie foarte bine departajate pe criterii de varsta/experienta.
 • Lista de referinta cu incadrarea revistelor in "top 50" sa fie cea realizata in functie de factorul de impact al revistei, si nu AIS.
 • Includerea la pct 7 Sectiunea C2 din Cererea de Finantare si a Premiilor Academiei Romane.

 

Persoana de contact:

Mihaela Fratila
proiectePCE@uefiscdi.ro
Tel: 021 30 80 532


(articol actualizat in: 22/4/2016)
Trimite pe email