Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Dezbatere publica


Erata: Punctul 4 de la Anexa III.1 - Declaratie agent economic va fi eliminat din varianta finala a pachetului de informatii

In perioada 22-31 martie 2016 au fost primite 8 mesaje ce provin, cu precadere, de la cercetatori/grupuri de cercetatori din universitati si institute de cercetare si care vizeaza:

 • Extinderea eligibilitatii coordonatorului si la: ONG-uri; Institute private cu profil de CD; IMM-uri inovative; Asociații profesionale; Societăţi comerciale cu obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea pe această poziţie; Primarii sau alte autoritati publice locale;
 • Obligativitatea ca parteneriatul să cuprindă și cel puțin un reprezentant din categoria „utilizatorilor finali” (end-useri);
 • Definirea activităților de interconectare a expertizei cercetătorilor/masteranzilor/doctoranzilor cu nevoile agenților economici;
 • Daca masteranzii si doctoranzi care efectueaza stagii de practica fac parte din echipa de proiect;
 • Definirea tehnologiei moderne si precizarea modului de demonstrare a existentei ei la agentul economic;
 • Poate constitui o tehnologie moderna rezultatul unui proiect de tip Cec de Inovare derulat anterior? Poate acum organizatia de cercetare prin intermediul unui Proiect de transfer de cunoastere sa asigure asimilarea/dezvoltarea/optimizarea tehnologiei transferate in urma Cecului de Inovare la agentul economic?
 • Eligibilitatea directorului de proiect - un specialist recunoscut prin realizarile in domeniu, rezultate din CV;
 • Eligibilitatea diseminarii stiintifice ca activitate;
 • Posibilitatea ca o persoana sa fie responsabil echipa la mai multe propuneri de proiecte;
 • Explicarea tipurilor livrabilelor (se considera ca cele de natura non-tehnica nu pot fi validate de agentul economic);
 • Precizarea criteriilor de selectie a evaluatorilor;
 • Prezentarea fisei de evaluare;
 • Diferenta de punctare dintre cea mai mica nota si cea mai mare sa nu fie mai mare de 15 puncte;
 • Nerestrictionarea numarului de proiecte depuse de catre un director de proiect pentru prezenta competitie;
 • Nerestrictinarea numarului de membri dintr-o echipa de cercetare si a calificarii acestora (sa poata fi inclusi si cei cu studii medii si superioare care nu au statut de cercetator);
 • La cheltuieli de deplasare pentru colaboratori externi echipei de cercetare - impunerea conditiei ca acestia sa fie cu inalta pregatire si experienta in domeniul proiectului;
 • Valoare max. Proiect 500.000 lei (in loc de 460.000 lei), iar valoarea competitiei sa fie de 110.000.000 lei (in loc de 56.000.000 lei);
 • Echipa de proiect sa fie constituita din max. 12 persoane;
 • Pastrarea limitei maxime de 24 luni;
 • Directorii de proiecte sa poata depuna contestatii in timp de 5 zile lucratoare (in loc de 3 zile); contestatiile sa poata avea ca obiect punctajele si comentariile evaluatorilor;
 • Modificare “Calendarul competitiei”: lansarea – nu mai tarziu de 15 aprilie 2016; primirea cererilor de finantare – nu mai tarziu de 15 mai; evaluarea – iunie – iulie 2016; rezultate finale si contractare: 1 august 2016;
 • Eliminarea conditiei de eligibilitate pentru coordonator;
 • Eliminarea conditiei de eligibilitate referitoare la detinerea de tehnologii moderne de catre agentul economic (inlocuirea cu referinte la tehnologii utilizate de agentii economici);
 • Propunerea de proiect sa fie in limba engleza, astfel incat evaluarea sa poata fi facuta de experti recunoscuti pe plan international;
 • Fiecare propunere de proiect cu cel putin un vot “disagree” sa fie prezentata si analizata in cadrul panelului;
 • Eliminarea, la evaluarea individuala, ajustarii punctajelor si comentariilor acordate initial;
 • Directorii de proiecte sa poata depune Raspunsul aplicantului in timp de 5 zile lucratoare (in loc de 3 zile);
 • Introducerea unei reglementari (ce se intampla cu finantarea) in cazul in care agentul economic fie nu valideaza rezultatele, fie reziliaza acordul inainte de terminarea proiectului;
 • Finantarea agentului economic;
 • Cheltuieli indirecte – max. 25%;
 • Eligibilitatea cheltuielilor de capital.

In perioada 15-21 martie 2016 au fost primite 8 mesaje care vizeaza:

 • Extinderea consortiului la 3 parteneri (o universitate si un INCD cu un agent economic);
 • Marirea echipei de proiect.

In perioada 8-14 martie 2016 au fost primite 7 mesaje ce provin, cu precadere, de la cercetatori/grupuri de cercetatori din universitati si institute de cercetare si care vizeaza:

 • Extinderea eligibilitatii coordonatorului si la muzee, la unitati/societatii comerciale si institutii de drept public si privat, centre internationale de cercetare-dezvoltare;
 • Eligibilitatea subcontractarii/platii angajatilor/ achizitiilor de la agentul economic;
 • Eligibilitatea unui PFA cu tehnologii moderne, ca agent economic;
 • Beneficiarii proiectului sa fie si autoritatile publice si locale cu tehnologii moderne;
 • Introducerea unei reglementari privind relatia dintre membrii echipei de cercetare cu agentul economic; 
 • Eligibilitatea depunerii, in calitate de director de proiect, a unei propuneri la Transfer de cunoastere si alteia la Proiect experimental demonstrativ;
 • Reglementarea regimului de proprietate al rezultatelor proiectului.

In perioada 1-7 martie 2016 au fost primite 4 mesaje ce provin, cu precadere, de la cercetatori/grupuri de cercetatori din universitati si institute de cercetare si care vizeaza:

 • Reducerea perioadei de derulare a proiectului de la cel mult 24 de luni, la cel mult 18 luni;
 • Clarificarea componentei echipei de proiect (max. 7 persoane);
 • Limitarea cheltuielilor indirecte la 20% din cheltuielile directe;
 • Limitarea cheltuielilor de deplasare;
 • Clarificarea privind finantarea/cofinantarea agentului economic;
 • Extinderea eligibilitatii institutiei coordonatoare si pentru institutele Academiei Romane.

 


(articol actualizat in: 7/4/2016)
Trimite pe email