Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Proiecte complexe de cercetare de frontiera


Scop:

Sus?inerea ?i promovarea cercetarii ?tiin?ifice avansate, multi-, inter- ?i trans-disciplinare, ?i a progreselor substan?iale la frontierele cunoa?terii, precum ?i încurajarea de noi metode ?i tehnici, inclusiv abordari ?i investiga?ii neconven?ionale la interfa?a dintre disciplinele deja consacrate.


Competitie 2016:

 
Persoana de contact:

Irina Bi?escu
E-mail: irina.bitescu@uefiscdi.ro
Telefon: 021 30 80 534


(articol actualizat in: 18/7/2016)
Trimite pe email