Aceasta este versiunea veche a site-ului UEFISCDI. Pentru informatii actuale accesati http://uefiscdi.gov.ro

Trimite pe email

Pachet complet de documente necesar Contractarii 2007


Precizari metodologice privind contractarea si finantarea


Contract (va rugam ca la imprimarea documentului sa verificati pozitionarea semnaturilor)

 


NOTA:
Cererile de modificare a devizului cadru (Anexa I la contract) trebuie sa fie justificate in detaliu si sa fie semnate de catre persoanele autorizate din institutia gazda a proiectului (rector/director, contabil sef si director de proiect).


Cerere de modificare de deviz - MODEL

 

Persoane de contact pentru contractari


Foarte important:
Pentru a clarifica clauzele speciale ale contractului de finantare, depunerea documentelor necesare la Autoritatea Contractanta, trebuie sa fie facuta de catre directorul de proiect sau de un membru al echipei de cercetare conform urmatoarei programari, pe domenii de specialitate:

Primire contracte de finantare si discutii
Data planificata
matematica si informatica, chimie, fizica 28 septembrie 2007
stiinte ingineresti 1 octombrie 2007
stiinte sociale, stiinte umaniste, stiinte economice, stiinte militare, educatie fizica si sport, biologie, geografie, geologie si geofizica, stiinta mediului 2 octombrie 2007
stiinte agro-silvice, stiinte zoo-veterinare, biotehnologii, stiinta si ingineria alimentelor, medicina, medicina dentara, farmacie, arte vizuale, arhitectura si urbanism 3 octombrie 2007


(articol actualizat in: 3/4/2009)
Trimite pe email