Proiecte de mobilitate pentru cercetători

Scop:

Dezvoltarea resursei umane din sistemul național de cercetare-dezvoltare și creșterea vizibilității cercetării românești prin publicarea şi prezentarea la conferințe internaționale de prestigiu a celor mai semnificative rezultate, prin efectuarea de stagii de pregătire și prin asigurarea accesului la infrastructuri/ biblioteci/arhive/baze de date internaționale.

9.500.000
RON
1.995.800
EUR
Fonduri totale
826
Proiecte depuse
503
Proiecte finanţate
Până la data de 23.12.2019 pentru aplicațiile MC 2019 au fost efectuate plăţi eprezentând 100% din valoarea decontata, pentru anul 2019.
CONTRACTARE

Lista 1 partial (1.1A) - Lista proiecte finanţate (aprobată prin Adresa MCI nr. 11148/02.08.2019)
Lista 1 partial (1.1B) - Lista proiecte finanţate (aprobată prin Adresa MCI nr. 11648/14.10.2019)
Lista 1 partial (1.2) - Lista proiecte finanţate (aprobată prin Adresa MCI nr. 11688/25.10.2019)
Lista 2 - Lista proiecte finanţate (aprobată prin Adresa MCI nr. 11736/04.11.2019)
Lista 4 - Lista proiecte finanţate (aprobată prin Adresa MCI nr. 11736/04.11.2019)
Lista 3 - Lista proiecte finanţate (aprobată prin Adresa MCI nr. 11809/22.11.2019)
Lista 1
În urma afişării rezultatelor preliminare - Lista 1 partial 1.1 au fost primite 39 contestaţii.
Lista contestaţiilor depuse este disponibilă aici.

În urma afişării rezultatelor preliminare - Lista 1 partial 1.2 au fost primite 16 contestaţii.
Lista contestaţiilor depuse este disponibilă aici.

În urma afişării rezultatelor preliminare - Lista 2 au fost primite 23 contestaţii.
Lista contestaţiilor depuse este disponibilă aici.

În urma afişării rezultatelor preliminare - Lista 3 au fost primite 8 contestaţii.
Lista contestaţiilor depuse este disponibilă aici.
Notă
Prin Ordinul MCI nr. 584 din data de 01.10.2019, a fost suplimentat bugetul competiţiei cu suma de 7.500.000 lei, astfel bugetul maxim alocat este de 9.500.000 lei.


Fişa de evaluare este disponibilă în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 17 – 19 iulie 2019 prin e-mail la adresa proiecteMC@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.

Lista 1 parţial (1.2) - Rezultate preliminare

Fişa de evaluare este disponibilă în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 9 – 11 octombrie 2019 prin e-mail la adresa proiecteMC@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.

Lista 2 - Rezultate preliminare

Fişa de evaluare este disponibilă în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 17 – 21 octombrie 2019 prin e-mail la adresa proiecteMC@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.

Lista 3 - Rezultate preliminare

Fişa de evaluare este disponibilă în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 29 – 31 octombrie 2019 prin e-mail la adresa proiecteMC@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.

Lista 4 - Rezultate preliminare

Fişa de evaluare este disponibilă în platforma on-line, http://uefiscdi-direct.ro, în contul fiecărui director de proiect.
Contestaţiile se pot transmite în perioada 29 – 31 octombrie 2019 prin e-mail la adresa proiecteMC@uefiscdi.ro, prin fax la nr. 021.311.59.92, sau direct la sediul UEFISCDI din Str. D.I. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, camera 321, sector 1, Bucureşti.

Informare
Conform Pachetului de informaţii „Proiecte de mobilitate pentru cercetători” Competiţia 2019 (aprobat prin OM nr. 333/21.05.2019), bugetul alocat este de max. 2.000.000 lei. Bugetul total solicitat, conform cererilor de finanţare depuse pînă la data de 25 iunie 2019 ora 16.00, este de 10.418.387 lei.
Până la o eventuală suplimentare a bugetului, procesul de primire a cererilor de finanțare se închide.


Lista 1 - Cereri de finanţare depuse (04 - 05 iunie 2019, ora 08:00)
Lista 2 - Cereri de finanţare depuse (05 - 14 iunie 2019, ora 08:00)
Lista 3 - Cereri de finanţare depuse (15 - 21 iunie 2019, ora 08:00)
Lista 4 - Cereri de finanţare depuse (21- 25 iunie 2019, ora 16:00)
Notă:
Contractarea se va face în ordinea depunerii cererilor de finanţare, după finalizarea procesului de evaluare şi aprobarea aplicaţiilor admise la finanţare de către MCI, cu încadrarea în bugetul competiţiei 2019 în valoare de  de 2.000.000 lei.
Prin Ordinul MCI nr. 584 din data de 01.10.2019, a fost suplimentat bugetul competiţiei cu suma de 7.500.000 lei, astfel bugetul maxim alocat este de 9.500.000 lei.

Pachet de informaţii (aprobat prin Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 333/21.05.2019)

Modificare Contract de finanțare (conform Adresei MCI nr.10899/01.07.2019)

Cerere de finanţare (se completează, se semnează, se scanează şi se încarcă în platforma de depunere on-line www.uefiscdi-direct.ro)

• Declaraţia pe propria răspundere a directorului de proiect prin care certifică faptul că tipurile de activităţi pentru care solicită finanţare nu au fost raportate în cadrul unui proiect de cercetare finanţat din fonduri publice şi pentru care au fost prevăzute costuri în acest sens.


Informaţii utile:

• Cererile de finanţare se depun prin intermediul platformei on-line www.uefiscdi-direct.ro, nefiind necesară depunerea şi în format tipărit;

• Cererile de finanţare se depun în regim continuu, până la data de 30 septembrie 2019, ora 16:00;

• Platforma on-line www.uefiscdi-direct.ro  este disponibilă din data de 4 iunie 2019;

• Cererile de finanţare se completează, se semnează, se scanează în format .pdf şi se încarcă în secţiunea dedicată din platforma de depunere on-line;

• Se vor lua în calcul doar cererile de finanţare care se găsesc pe platforma de depunere on-line cu starea "finalizat".
Persoane de contact:
Mihaela PIRSOAGA 90
Mihaela Pîrşoagă
Responsabil tehnic proiecte
Telefon:
+40 21 308 05 16
Fax:
+40 21 311 59 92
mihaela.pirsoaga@uefiscdi.ro
Știri asociate:
21 May 2019

Competiţie deschisă - Proiecte de mobilitate pentru cercetători

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) a aprobat, prin Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 333/21.05.2019, lansarea competiției&...

30 Mar 2018

Competiţie deschisă - Proiecte de mobilitate pentru cercetători

Ministerul Cercetării şi Inovării (MCI) lansează competiția

31 Aug 2017

Competiţie deschisă - Proiecte de mobilitate pentru cercetători

În cadrul Programului 1, Subprogramul 1.1. Resurse Umane a fost lansată competiția

https://uefiscdi.gov.ro/proiecte-de-mobilitate-pentru-cercetatori
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.4573, O: 565]