Registrul Educațional Integrat - Registrul Matricol Unic


Registrul Educațional Integratrei.gov.ro - este o platformă care oferă acces la parcursul educațional al unei persoane, prin interconectarea sistemelor de gestiune din sectorul educaţional. Prin intermediuL REI se accesează Registrul Matricol Unic, platformă care asigură gestiunea integrată a datelor privind studenții universităților de stat și particulare din România, pentru toți anii universitari și pentru toate ciclurile de studii, constituind un demers susținut de colectare și centralizare în scopul eficientizării activității administrative și îmbunătățirii capacității de a fundamenta strategii instituționale și politici naționale din domeniu. 

Statistici încărcare studenți în sistemul RMU (pe ciclu de studii, formă finanțare, gen)* 
   
*Generate conform datelor colectate prin RMU începând cu anul universitar 2015-2016 (studenții din anul I de studiu), cu actualizare automată

RMU poate constitui suportul pentru implementarea Registrului Matricol Unic al Universităților din România (RMUR), în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art. 201. 

Prin utilizarea RMU se are în vedere:
  • eficientizarea și fluidizarea procesului de raportare al universităților către diverse instituții centrale
  • obținerea unei imagini reale privind toți studenții din sistemul de învățământ superior (numărul de participanți și absolvenți, populația înmatriculată în învățământul superior, pe cicluri și domenii de studiu, nivel de școlaritate și formă de finanțare; date reale și consistente privind înmatricularea și absolvirea unui student, statutul financiar, mobilitatea și practica studentului etc.)
  • generarea indicatorilor de sistem (performanță, finanțare, management, calitate).
Platforma Registrul Educațional Integrat (REI) asigură interoperabilitatea între sistemele de gestiune existente în sectorul educațional – învățământul preuniversitar, învățământul universitar și formarea continuă - precum și cu sistemele de gestiune conexe, printr-o soluție de tip cloud, în vederea urmăririi parcursului educațional și profesional al unei persoane.

REI integrează și un un modul de actualizare și generare a nomenclatoarelor pentru învățământul superior, asigurând unicitatea nomenclatoarelor utilizate la nivelul sistemului educațional (SIIIR, RMU, ARACIS etc.). De asemenea, permite generarea de rapoarte și indicatori statistici care să răspundă cerințelor de benchmarking de la nivel național și internațional.
Știri asociate:
21 Jul 2020

Cifrele zilei pentru studenții înregistraţi în Registrul Matricol Unic (RMU)

La data de 01.07.2020, în platforma Registrul Matricol Unic (RMU) sunt înregistraţi 989.776 studenţi unici la Licentă, Master şi Doctorat.  ...

https://uefiscdi.gov.ro/registrul-educational-integrat-registrul-matricol-unic
Versiunea anterioară a site-ului poate fi accesată la adresa: http://old.uefiscdi.ro
Fiţi informat despre toate domeniile în care UEFISCDI îşi desfăşoară activitatea.
Înregistraţi-vă adresa de email pentru a primi newsletter-ul UEFISCDI
[T: 0.2491, O: 128]